Ukrainos Rada uždraudė komunistų ir nacių simboliką bei propagandą

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/04/ukra... 2015-04-10 08:05:36, skaitė 3854, komentavo 0

Ukrainos Rada uždraudė komunistų ir nacių simboliką bei propagandą

1425563963-2924.jpg

Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą „Apie totalitarinių komunistinio ir nacional-socialistinio (nacistinio) režimų Ukrainoje pasmerkimo bei jų propagandos ir simbolikos uždraudimą“ (№ 2558).

Kaip perduoda УНИАН korespondentas, už šį sprendimą balsavo 254 deputatai iš 307, užsiregistravusių sesijos salėje.

Nacional-socialistinis (nacistinis) totalitarinis režimas pripažįstamas Ukrainoje nusikalstamu ir vykdžiusiu valstybinio teroro politiką, kuri apibūdinama daugybe žmogaus teisių pažeidimų individualių ir masinių žmogžudysčių, mirties bausmių vykdymo, mirčių, kankinimų, priverstinio darbo ir kitų masinių fizinio teroro formų, persekiojimo pagal rasinius, etninius motyvus, sąžinės, žodžio, nuomonės laisvių pažeidimais, spaudos laisvės ir ir politinio pliuralizmo nebuvimu ir ryšium su visu tuo, remiantis 1945-1946 metų Niurnbergo tarptautinio karo tribunolo nustatytais faktais, smerkiami kaip nesuderinami su pagrindinėmis žmogaus ir piliečio laisvėmis ir teisėmis.

Komunistinė ir/ar nacional-socialistinė (nacistinė) totalitarinių režimų ir jų simbolikos propaganda pripažįstama kaip milijonų aukų nužudytų šių totalitarinių režimų atminties išniekinimas ir yra draudžiama.
Komunistinės ir nacistinės simbolikos naudojimas pavadinime yra pagrindas atsisakyti registruoti ir/ar sustabdyti juridinio asmens, politinės partijos, kitokio piliečių susivienijimo veiklą; atsisakyti registruoti ir/ar sustabdyti masinių informacijos priemonių spausdintinę priemonę.

Šio įstatymo nevykdymo atvejais, kai tą daro juridiniai asmenys, politinės partijos, kiti piliečių susivienijimai, spausdintinės masinės informacijos priemonės – jų veikla/leidimas turi būti nutraukti teismine tvarka pagal vykdomosios valdžios centrinio organo ieškinį, organo realizuojančio valstybės politiką, juridinių asmenų registracijos, piliečių bendrijų registracijos (legalizacijos), visuomeninių sąjungų, kitu visuomeninių formuočių klausimais, arba kito įgalioto valstybinės valdžios organo.

Sprendimą apie veiklos, pavadinimo ir/ar simbolikos neatitikimą, juridinio asmens, politinės partijos, kitokio piliečių susivienijimo veikloje, priima centrinis vykdomosios valdžios organas, realizuojantis valstybės politiką, juridinių asmenų registracijos, piliečių susivienijimų registracijos (legalizavimo) , visuomeninių sąjungų registracijos klausimais, nustatyta ministrų Kabineto tvarka.

Gamyba, sklaida, viešas komunistinės ir nacistinės simbolikos, tame tarpe ir suvenyrinės naudojimas, viešas atlikimas TSRS himno, USSR, kitų sąjunginių buvusių TSRS respublikų himnų ar jų fragmentų draudžiamas visoje Ukrainos teritorijoje.

"УНИАН", Ukraina

sarmatas.lt komentaras:

Žinant šios dienos situaciją Ukrainoje, iškart kyla natūralus klausimas – o kaipgi bus įvardinti tie, kurie bendradarbiavo Ukrainoje su naciais Antrojo pasaulinio karo metu – dabartiniai Ukrainos nacionaliniai didvyriai, kaip pavyzdžiui S. Bandera, ir juos remiančios bei įsivardinančios jų vardu pilietinės organizacijos? Kaip bus įvertinti nacionalistai iki šiol kovoję savanorių gretose su Donbaso separatistais, kurių daugelis atvirai vaikšto išsitatuiravę svastikas? Šis įstatymas – tai slidus kelias Ukrainai, galintis atvesti prie dar vieno susiskaldymo, tačiau matyt jos vyriausybė yra spaudžiama pasmerkti fašizmo nusikaltimus, o kam ši tema labiausiai rūpi pasaulyje – manau niekam aiškinti nereikia. Kaip ir to, kas šiandien valdo Ukrainoje.

Sarmatai