Keletas DORO JUDĖJO elgesį formuojančių taisyklių, kurias būtina žinoti GOJAMS

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/... 2018-11-06 11:50:27, skaitė 618, komentavo 7

Keletas DORO JUDĖJO elgesį formuojančių taisyklių, kurias būtina žinoti GOJAMS

Kalk per smegenis kol jaunas - nes paskui iš ŽMOGAUS niekaip nepadarysi JUDĖJO

Skaitytojams siūlau kelias ištraukas iš judėjų stalo knygos "Kicur Šulchan Aruch" - jų elgesio ir moralės kodekso, kurio šventai privalo laikytis kiekvienas judaizmą išpažįstantis žydas. Ši knyga, yra oficialus ir dogmatizuotas sutrumpintas "Talmudas". "Talmudas" gi, savo ruožtu - tai išsamūs ir detalūs "Toros" (krikščioniškoje mitologijoje - "Senojo Testamento") aiškinimai bei komentarai.

Pirmoje ištraukoje ("23. Kai kurie Toros skaitymo įstatymai") išsiskiria labai įdomus momentas, demonstruojantis žydijos suskirstymą pagal "veislę" - tai yra visuomenės segregacija pagal kraujo ryšius. Pagal jos nuostatas "aukščiausi" ir "grynaveisliškiausi" iš visų žydų yra "koenai" - judėjų žyniai pagal paveldėjimą, po jų seka "levitai" ir tik po to "paprasti žydai". Kaip matome, judaizmas propaguoja fašistinę hierarchiją "pagal kraują", kurioje žmogaus vietą ir svarbą pirmiausia lemia ne jo įgimti talentai ar išugdyti gebėjimai, bet tai, kas jį pagimdė - "archižydas" koenas, "iuberžydas" levitas ar paprastas žydelis. Tarp kitko, judėjų rabinais gali būti tik veisliniai levitai arba dar veisliškesni koenai, katrie yra "žyniai pagal prigimtį".

Pagal nutylėjimą - visi, kas nėra žydai - taip vadinami "gojai" - judaistinės pasaulėžiūros požiūriu savo žmogiškosiomis savybėmis "žemesni už bet kurį žydą". Kai kurie rabinai atvirai ir nesislėpdami žmonėmis laiko tik žydus, o visus likusius planetos gyventojus nežydus vadina "žmogaus pavidalo gyvuliais".

Antroje ištraukoje ("60. Palaiminimai ištariami ką nors matant") yra punktas vienareikšmiškai demonstruojantis, kaip judaizmo išpažinimas programuoja judėjų neapykantą ir panieką VISIEMS NEŽYDAMS. Šiame skyriuje yra išvardinta daugybė dalykų, kuriuos pamačius judėjas privalo ištarti palaiminimo žodžius, pagerbdamas tai sukūrusį Viešpatį arba Jo įvestą tvarką. Bet štai matant nežydų kapines judėjas privalo ne šiaip patylėti, o ištarti paniekos žodžius. Jeigu judėjas, dėl kažkokių aplinkybių negali tų žodžių pasakyti garsiai (pvz., rizikuoja gauti į snukį nuo šalia esančių gojų), tuomet jis tai PRIVALO ištarti mintyse.

Įdomu, kiek prakeismų savo tulžimi išlieja judėjai per Vėlines, kai visos lietuvių, rusų, lenkų ir kitų nežydų kapinės švyti atminimo žvakelių šviesoje ir nuolatos rodomos per visas žiniasklaidos priemones?

Trečioji ištrauka ("65. Įstatymai apie procentus") yra pateikta pilna, kadangi joje yra išsamiai išdėstytas VISAS ŠIANDIEN GLOBALIU MASTELIU veikiantis finansinis pasaulio tautų pavergimo mechanizmas. Būtina suprasti ir žinoti, kad skolinimas už palūkanas arba kitaip tariant procentus - tai yra ĮSTATYMAIS LEGALIZUOTAS apiplėšimo, nuskurdinimo ir pavergimo būdas. Todėl judėjams yra uždrausta jį naudoti prieš kitus žydus, net jeigu šie nėra praktikuojantys judėjai.

Skaitant reikia prisiminti, jog šioje judėjų "švento gyvenimo instrukcijoje" žodžiais "žmogus", "draugas", "artimas" judėjai vadina IŠIMTINAI TIK ŽYDUS ir visi nurodymai apie santykius su kitais žmonėmis, reiškia santykius IŠIMTINAI TARP ŽYDŲ. Kai kalbama apie nežydus, tekste jie visada konkrečiai įvardijami arba "nežydais", arba "gojais". Retais atvejais pavyzdžiuose nurodoma nežydo tautybė (paprastai, tai biblinių laikų kanaaniečiai ir panašios tautos).

Malonaus skaitymo!

Кицур Шульхан Арух 23. Некоторые законы чтения Торы

https://toldot.ru/articles/articles_15604.html

9. Если в синагоге присутствует коhен, необходимо вызвать его первым. И даже если он — человек неученый (но соблюдающий), его вызывают даже прежде большого мудреца. И даже если коhен хочет пропустить мудреца вперед себя, он не может этого сделать.

После коhена вызывают левита. А если левита нет, вызывают вместе него того коhены, которого вызывали первым, и говорят: «Вместо левита». Если в синагоге нет коhена, вместо него вызывают левита или простого еврея. И необходимо вызывать самого большого знатока Торы из всех присутствующих. И, если в синагоге нет коhена, говорят: «Левит вместо коhена», или: «Простой еврей вместо коhена». Если вместо коhена вызывали простого еврея, после него не вызывают левита.

Если вся община — коhены или левиты, они должны спросить раввина, как им поступить.

Кицур Шульхан Арух 60. Благословения, произносимые при виде чего-либо

https://toldot.ru/articles/articles_15706.html

11. Видящий еврейское кладбище произносит благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который создал вас по закону…». А при виде нееврейского кладбища произносят: «Презренна мать ваша весьма, опозорена родившая вас: вот, конец народов — пустыня и степь».

Кицур Шульхан Арух 65. Законы о процентах

https://toldot.ru/articles/articles_15701.html

1. Человек по природе своей любит деньги и стремится их добывать. И более вероятно, что он будет нарушать запрет брать проценты, чем другие имущественные запреты: ведь, если речь идет о краже или обмане при продаже, тут, во-первых, товарищ его сам будет следить за тем, чтобы его не обокрали или не обманули, а во-вторых, иногда сам человек, решившийся украсть или обмануть, отказывается от своего намерения под влиянием стыда или страха. А когда он взыскивает долг с процентами, сам должник от всего сердца дает их, да еще и радуется, что сумел взять ссуду хотя бы на таких условиях; и кредитор тоже считает, что оказывает должнику большую услугу, ведь тот сможет выручить от взятых им денег во много раз больше, чем проценты, которые он платит. Поэтому легко может оказаться так, что злое начало соблазнит человека, Б-же упаси, нарушить этот запрет.

Из-за этого наша святая Тора сделала этот запрет очень строгим и повторила его во многих стихах. Дающий в долг под проценты нарушает запрет, сформулированный в шести разных стихах, и лишается Воскресения из мертвых, как сказано: «Под проценты он давал в долг, с прибытком взыскивал долг — и оживет? Не оживет!». Берущий в долг под проценты нарушает запрет, сформулированный в трех разных стихах; писец, составляющий расписку о займе под проценты, свидетели, удостоверяющие ее подлинность, и поручитель за должника нарушают каждый по одному запрету. И также посредник между кредитором и должником, или человек, который помог одному из них, указав, например, кредитору на человека, которому можно дать в долг под проценты, или должнику на человека, у которого можно взять под проценты, также нарушают по одному запрету из Торы.

2. Человек, нарушивший запрет и взявший проценты, обязан вернуть их (кроме «предшествующих» и «последующих» процентов, о которых будет идти речь в параграфе 6).

3. Даже если кредитор не установил должнику проценты в момент займа, а дал ему в долг без всяких процентов до определенного срока, или дал ему какой-то товар в кредит до определенного времени, или каким-то иным образом должник обязался кредитору заплатить ему деньги — неважно, как это получилось, — а когда (пропустив назначенный срок) должник пришел платить, кредитор обязал его заплатить еще сколько-то за то, что продлил ему время действия займа — это также называется «проценты».

4. Даже если должник, отдавая долг, по своей собственной воле дает кредитору больше, чем взял, хотя в момент займа они ни о чем таком не договаривались, и если он даже не говорит ему, что дает дополнительные деньги в качестве процентов на долг — это также запрещено.

5. Даже если, отдавая проценты, должник говорит кредитору, что эти деньги даются просто в подарок — кредитору также запрещено их брать. Но, если кредитор уже взял проценты, а теперь раскаялся и хочет вернуть их должнику, а тот говорит, что прощает ему эти деньги — это разрешено (и нет необходимости возвращать — перев.).

6. Запрещено давать проценты до займа или после уплаты долга. Что имеется в виду? Если Реувен хочет взять в долг у Шимона и, до того, как обратиться к нему с просьбой, посылает ему подарок и говорит, что делает это для того, чтобы Шимон согласился одолжить ему деньги, или если это такой ценный подарок, что и без объяснений совершенно ясно, что он дается для того, чтобы Шимон дал ему в долг — это называется «предшествующие проценты». Если же Реувен уже взял взаймы деньги у Шимона и уже вернул их, а теперь посылает ему подарок в компенсацию за то, что деньги Шимона находились у него и не работали на Шимона — это называется «последующие проценты».

7. Если человек дает ссуду своему товарищу на определенный срок при условии, что тот, в свою очередь, даст ему в долг большую сумму на такое же время или такую же сумму на большее время — это, несомненно, называется «проценты». А если он ставит условием, чтобы должник, в свою очередь, одолжил ему такую же сумму на такое же время — по некоторым мнениям, это также запрещено, а по некоторым — разрешено. И нужно следовать мнению тех, кто это запрещает. Однако если должник и кредитор не уславливались об этом, а бывший должник в другой раз по собственному желанию дает в долг бывшему кредитору, хотя и делает это только потому, что тот уже когда-то давал ему — это можно разрешить.

8. Кредитор должен остерегаться каким бы то ни было образом эксплуатировать должника без его согласия все то время, пока деньги у него, даже если речь идет об услугах, которые тот оказал бы ему и без всякого займа. Запрещено это потому, что, раз он делает это без согласия должника, видимо, он полагается на то, что ради его денег, которыми сейчас пользуется должник, тот простит его.

Но если он использует должника с его согласия, это разрешено в тех случаях, когда тот позволил бы это и без займа; только необходимо, чтобы это не была такая услуга, оказание которой станет общеизвестным.

9. Если должник раньше не имел обыкновения приветствовать кредитора первым, запрещено (после займа) это делать. И запрещено оказывать ему знаки уважения в синагоге или другом месте, если до займа он не имел обыкновения это делать. И также отплатить за долг какими бы то ни было словами запрещено, как сказано: «Проценты всяким словом, которым можно дать проценты», — то есть даже словом заплатить за ссуду запрещено. И также самому кредитору запрещается требовать «процентов словами», как, например, требовать у него: «Сообщи мне, когда появится такой-то из такого-то места». Даже если должнику не придется утруждаться никак больше, а только сообщить, все равно, если раньше кредитор не обращался к нему с такими просьбами, а теперь уверен, что из-за займа тот будет вынужден его послушаться — это называется «проценты».

А если вы возразите, указав на стих, в котором прямо сказано: «Должник — раб кредитора, своего господина» — (то надо знать), что этот стих говорит только об одном случае, а именно: если между должником и кредитором возник спор и они собираются обращаться в суд, и кредитор говорит: «Пойдем в более авторитетный суд в таком-то месте», — а должник говорит: «Нет, будет судиться здесь», — должник обязан идти в суд туда, куда захочет кредитор; а кредитор не обязан по желанию должника идти в более авторитетный суд в другом месте, поскольку сказано: «Должник — раб кредитора, своего господина».

10. Если должник вынужден так или иначе оказать кому-то услугу — даже для этого запрещено выбирать именно кредитора. Что имеется в виду? Если кредитор — ремесленник-специалист и ему заказывают работу, а должник раньше не обращался с заказом именно к нему, а сейчас, из-за того, что тот одолжил ему деньги, он хочет дать ему работу — это запрещено.

11. Запрещается Реувену дать в долг Шимону центнер зерна с тем, чтобы тот, в свою очередь, вернул ему потом центнер зерна даже того же самого вида, поскольку может случиться, что зерно за это время подорожает, и тогда окажется, что (в денежном выражении) он возвращает больше, чем занимал. Необходимо, давая в долг зерно, оценить его в деньгах, чтобы, если зерно подорожает, должник вернул бы ему не зерно, а деньги. Однако если у должника уже есть хоть немного того же самого зерна, можно дать ему в долг даже много. И также, если у этого вида зерна есть твердая рыночная цена, можно ссужать им, даже если у должника совсем нет зерна того же вида.

Все вышесказанное относится только к тому случаю, когда должник возвращает зерно того же самого вида, что и взятое им в долг. Но брать в долг продуктами одного вида, а отдавать другими, как, например, взять в долг центнер пшеницы с условием вернуть центнер пшена, запрещено в любом случае, даже если пшено и пшеница стоят на рынке одинаково, а у должника есть пшено.

Но, если речь идет о небольшом количестве еды, когда на ее подорожание и подешевение не обращают внимания — можно ссужать этой едой при всех условиях. И поэтому женщина имеет право одолжить батон хлеба своей соседке.

12. Ссуду под залог дома, поля или места в синагоге, если кредитор присваивает прибыль, приносимую залогом, необходимо оформлять «с уменьшением», то есть нужно вычитать из суммы долга каждый год определенную сумму, и эта вычитаемая сумма будет считаться арендной платой, выплачиваемой кредитором. Даже если справедливая арендная плата была бы выше той, о которой они условились — так поступить разрешено. Однако кредитор не должен сдавать этот залог в аренду самому должнику.

И, кроме этих, есть еще множество различных законов, связанных с залогом, и, оформляя ссуду под залог, необходимо следовать указаниям раввина.

13. Вещь, у которой есть твердая цена, запрещено продавать по более высокой цене в кредит. Но вещь, у которой нет установившейся цены, даже если бы при немедленной оплате продавец взял с покупателя меньше, а из-за отсрочки выплаты продает ему вещь чуть дороже, разрешается продавать в кредит, лишь бы продавец поднимал цену не слишком (по мнению «Ховат Даат» — менее чем на шестую часть), чтобы не стало очевидно, что он поднимает цену из-за отсрочки выплаты.

И также, даже если продавец поднимает цену не намного, но прямо объявляет покупателю: «Если ты заплатишь мне немедленно, я продам тебе эту вещь за десять, а если в кредит — за одиннадцать», — это запрещено. И также, если покупатель приобретает товар (в кредит) задорого, чтобы немедленно продать его и потерять на этом деньги, и идет на это для того, чтобы эти деньги на какое-то время остались у него — это также запрещено.

14. Если у человека есть долговая расписка его товарища, разрешается продать ее за меньшую сумму, даже до срока ее погашения. И должен продающий написать покупающему документ, в котором будет сказано: «Я продаю тебе эту расписку с тем, чтобы ты приобрел ее саму и все связанные с нею обязательства». И необходимо, чтобы, начиная с этого момента, покупатель получал всю прибыль и нес все убытки, связанные с этой распиской; только убытки, происходящий из-за продавца (скажем, если расписка оказалась уже погашенной и т.д.), может нести продавец. И так же, как можно продать долговую расписку за меньшую сумму третьему лицу, можно продать ее и самому должнику.

15. И вот что можно сделать: пусть Реувен, которому нужны деньги весной, пойдет к Шимону, а Шимон даст ему расписку от своего имени, что он, Шимон, должен заплатить Реувену сто золотых осенью (и за это Реувен тоже напишет Шимону такую же долговую расписку, что он, Реувен, должен заплатить Шимону сто золотых осенью, чтобы Шимону нечего было опасаться); а после этого Реувен может пойти и продать долговую расписку Шимона третьему лицу, Леви, прямо сейчас, весной, за девяносто золотых. (И тем более, если у Шимона есть, скажем, долговая расписка Йегуды, время погашения которой еще не пришло, он может продать ее Реувену с отсрочкой выплаты до момента погашения расписки, а Реувен напишет ему об этом собственную долговую расписку; а после этого Реувен имеет право продать купленную им долговую расписку за сколько сможет). Но, если Реувен пишет долговую расписку от своего имени, чтобы продать ее (за меньшую сумму) Шимону даже через третье лицо — это запрещено.

16. Запрещено покупать зерно и другие вещи, заплатив заранее, чтобы получить товар позже, поскольку мы опасаемся, что к тому времени, когда продавец будет обязан отдать покупателю зерно, оно подорожает, и окажется, что покупатель берет больше зерна, чем полагалось бы ему сейчас за заплаченные им деньги, только из-за того, что заплатил раньше.

Но, если у продавца есть сейчас в распоряжении то количество зерна, которое он продает, даже если он отдаст зерно покупателю только потом — это разрешено. Ибо все, что есть у человека, он имеет право продать даже заметно дешевле рыночной цены, если захочет.

И это можно сделать, даже если зерно еще не доведено полностью до товарного вида: если до полного завершения его обработки не хватает одной или двух работ, то считается, что зерно уже имеет товарный вид, и сделка разрешена. Но если до окончательного доведения зерна до товарного вида не хватает трех операций — сделка запрещена. (И см. в следующей главе, как можно сделать предоплату за товар).

17. А если цена на зерно установилась, можно купить его путем предоплаты по этой установившейся цене, даже если у продавца нет его вовсе, поскольку, даже если зерно после этого подорожает, покупатель ничего не выиграет от того, что заплатил раньше, поскольку уже тогда он мог купить ровно столько же урожая по этой же цене. И, поскольку этот договор о продаже был заключен без нарушения запрета, получается, что потом, когда зерно (к моменту его выдачи) подорожает и продавец не захочет отдать покупателю оговоренное количество урожая, покупатель может взять вместо него другой товар на сумму, за которую можно было бы сегодня продать купленное им зерно, или потребовать вернуть ему эту сумму деньгами.

18. Если у человека есть товар, который в его городе стоит дешево, а в другом месте — дорого, и товарищ его говорит ему: «Дай мне этот товар, и я отвезу его в то место, где он стоит дорого, и продам его там, и буду пользоваться вырученными деньгами до такого-то срока, а потом выплачу тебе деньги согласно стоимости товара в том месте и за вычетом расходов, связанных с продажей этого товара», — то, если во время перевозки товара за него отвечал покупатель, это запрещено, а если продавец — разрешено, при условии, что тот заплатил покупателю хоть что-нибудь за его работу.

19. Можно дать товарищу в долг сто динаров, чтобы тот купил на них товаров на ярмарке, а по их возвращении домой дал бы ему за них сто двадцать; но это разрешено лишь при том условии, что кредитор заберет купленный товар и отвезет его к себе домой, а во время перевозки сам будет нести все убытки, если с товаром что-нибудь случится. Это не запрещено, поскольку в этом случае дело выглядит так, как будто у кредитора есть доля в выручке за этот товар, раз в дороге он сам отвечал за него.

20. Если Реувен едет в такое место, где можно дешево купить некоторый товар, может Шимон сказать ему: «Привези мне оттуда этот товар, и я дам тебе за него на столько-то и столько-то больше»; и это разрешено лишь в том случае, если Реувен сам будет нести убытки, если что-нибудь случится с товаром, пока не передаст его Шимону.

21. Разрешается увеличивать арендную плату за недвижимость, предоставляя отсрочку оплаты аренды. О чем идет речь? Реувен сдает Шимону в арену свой двор и, прежде чем Шимон успел реально использовать его, говорит ему: «Если ты выплатишь мне арендную плату немедленно, она будет составлять десять золотых в год. А если ты будешь платить мне помесячно, заплатишь за каждый месяц один золотой», — и это разрешено. И причина, по которой это разрешено, в том, что по букве закона арендная плата должна выплачиваться лишь в конце срока аренды, и поэтому, когда Реувен берет с Шимона по одному золотому в месяц, что составляет двенадцать золотых в год, он не получает выгоды из-за того, что отсрочил Шимону выплату: ведь до конца месяца Шимон и не был обязан ему платить! А то, что он сказал ему: «Если заплатишь мне немедленно, это будет стоить тебе десять», — в этом случае он просто дарит ему два динара за то, что тот платит ему до того, как становится должен это сделать, а это разрешено.

22. Но таким образом можно увеличивать арендную плату только при сдаче в наем недвижимости, поскольку недвижимость сразу переходит в распоряжение арендующего. При найме же рабочего поступать таким образом запрещено. Что имеется в виду? Если Реувен нанимает Шимона, чтобы тот спустя какое-то время выполнил для него какую-то работу, и платит ему уже сегодня, то есть до того, как тот начал работать, чтобы за это Шимон выполнил ему эту работу за меньшую плату, чем мог бы потребовать — это запрещено, поскольку, раз рабочий не считается нанятым (пока не начнет реально работать), деньги, заплаченные ему сейчас, представляют собой заем. Однако, если рабочий начинает работать немедленно, даже если он завершит свою работу только спустя много дней — разрешается заплатить ему немедленно с тем, чтобы он согласился на меньшую цену. Это разрешение связано с тем, что, поскольку он начинает работать немедленно, речь идет уже об арендной плате, а не о займе.

23. Разрешается получать плату за отсрочку выплаты приданого. То есть, если отец назначил приданое своей дочери и условился с зятем, что за каждый год, на который зять оставит это приданое в распоряжении отца, он получит такую-то и такую-то плату — это разрешено, поскольку таким образом он всего лишь увеличивает сумму приданого, то есть как будто говорит зятю: «Я дам тебе такой-то подарок к такому-то сроку; а если я не дам его тебе к такому-то сроку, то добавлю еще столько-то и столько-то», — а это разрешено. Но это разрешается только в том случае, когда они условились об этом сразу, то есть в момент подписания брачного договора, поскольку в этом случае, раз отец до сих пор не был ничего должен зятю, все его обязательства объединяются в один долг. Однако, если во время подписания брачного договора отец просто обязался выплатить зятю такое-то и такое-то приданое, а во время свадьбы они хотят найти какое-то компромиссное решение, чтобы отец дал зятю что-нибудь за то, что тот отложит получение всей суммы приданого — это запрещено, и, если они хотят поступить так, им придется использовать один из способов сделать такую сделку разрешенной.

24. Если еврей взял в долг у нееврея под проценты, а другой еврей был в этой сделке поручителем, то, если они договорились, что нееврей должен сперва требовать возврата долга именно у должника, и только если взыскать деньги с должника окажется невозможно, он имеет право потребовать их с поручителя — это разрешено. Но если они условились та, что нееврей имеет право с самого начала потребовать выплаты долга с поручителя, тогда сделка выглядит так, как будто поручитель сначала занял деньги у нееврея, а потом, в свою очередь, одолжил их еврею-кредитору под проценты, а это запрещено.

И также, если нееврей взял в долг у еврея под проценты, а другой еврей был в этой сделке поручителем, то, если они договорились так, что кредитор имеет право требовать возврата своих денег только у должника-нееврея, и только когда у нееврея не окажется денег, будет иметь право потребовать возврата долга с поручителя — это разрешено. Но если они договорились так, что кредитор имеет право потребовать возврата долга сразу с поручителя, тогда в этой сделке поручитель выступает должником и сделка запрещена. А если еврей выступает поручителем только за основную сумму долга, а не за проценты — сделка разрешена.

(Относительно ситуации, когда один еврей берет в долг у другого еврея, а третий еврей выступает при этом поручителем, и должник платит ему за это, и «Турей Заhав», а также «Сифтей Коhен» в книге «Некудот а-Кесеф» разрешают это — вот есть мнение «Ховат Даат», запрещающее это, и сначала следует изучить это мнение).

25. Если нееврей говорит еврею: «Займи для меня денег под проценты у еврея под залог этой вещи», — или даже не дает ему залога, а только пишет долговую расписку, и кредитор полагается только на этот залог или на эту расписку, а еврей-посредник ни перед кем ни за что не отвечает — это разрешено. И даже если этот посредник сам приносит проценты кредитору — их можно брать, но необходимо, чтобы кредитор был полностью согласен на то, чтобы вся ответственность как за деньги, так и за залог, как при принесении их к нему, так и при возвращении обратно лежала только на нем самом, а на посланнике не было никакой ответственности.

26. И также, если еврей дал залог или долговую расписку своему товарищу-еврею, чтобы тот за это взял для него денег в долг у нееврея под проценты, то, если нееврей полагается только на залог или на расписку, а еврей-посредник ни за что не отвечает — это разрешено.

И также, если еврей сначала дал в долг своему товарищу-еврею под залог, а после этого кредитор сказал должнику: «Одолжи денег у нееврея под проценты под этот залог, а я обязуюсь заплатить и основную сумму, и проценты!» — если нееврей полагается только на залог, то разрешено.

27. Если еврей дал нееврею денег в долг под залог с установленной помесячной сумой процентов, а после этого пришел этот еврей к своему товарищу просить, чтобы тот дал ему в долг ту же сумму под этот же залог, забирая себе все проценты, которые будут начислены с этого момента и до дня выплаты долга неевреем — это разрешено. Но если этот первый еврей прибавил проценты к основной сумме долга, чтобы нееврей в конце срока выплатил ему основную сумму плюс проценты — теперь вся эта сумма считается суммой долга нееврея еврею, и запрещено взять под этот залог в долг у другого еврея под проценты, поскольку в том случае он как бы платит проценты из собственного кармана.

28. Если деньги еврея находятся на хранении у нееврея, а тот ссудил их еврею под проценты — если вся сделка была на ответственности нееврея, так что в случае, если бы он не смог взыскать долг, должен он был бы отдать первому еврею свои деньги — это разрешено. А если сделка не целиком на ответственности нееврея — это запрещено. И поэтому в местах, где есть такие сберегательные кассы, в которых у евреев есть паи (акции), а другие евреи берут оттуда в долг под проценты — хотя директорами там являются неевреи, мне представляется, что это полностью запрещено. И поэтому запрещено вкладывать туда деньги, поскольку есть опасение, что их может взять под проценты еврей, не слушающийся запрета мудрецов. И поэтому же запрещено брать оттуда в долг: ведь, возможно, еврей, не послушавшийся запрета мудрецов, вложил туда деньги.

29. Компаньоны, которые должны взять у нееврея ссуду под проценты, должны спросить раввина, как это сделать.

30. У несоблюдающего еврея запрещено брать в долг под проценты, и также давать ему в долг под проценты не следует.

Pilnas "Kicur Šulchan Aruchas":