Jungtinių Tautų susirinkime Venesuelos vadovas pasmerkė Vakarus dėl Artimųjų Rytų krizės

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-09-30 05:04:14, skaitė 5951, komentavo 1

Jungtinių Tautų susirinkime Venesuelos vadovas pasmerkė Vakarus dėl Artimųjų Rytų krizės

Venesuelos Prezidentas, Nicolas Maduro, trečiadienį vykusioje 69-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Sesijoje pasmerkė Vakarų vyriausybes dėl jų paskatintos krizės Artimuosiuose Rytuose ir chaoso tiek Jungtinėse Tautose apskritai, tiek ir Saugumo Taryboje konkrečiai – praneša pasaulinė Irano žinių tarnyba „PRESS TV“.

N. Maduro pasisakymas, be abejo, tiesiogiai lietė Vakarų globalistų propagandai neparankų faktą, jog vadinamoji Islamo valstybės grupuotė ("Irako ir Levanto Islamo Valstybė") iš esmės yra tų pačių jankių imperialistų, kurie dabar rėkauja apie antiteroristines kovas, veiksmų ir paramos produktas.

Savo pasisakyme N. Maduro pabrėžė, kad Jungtinių Valstijų imperialistai iš esmės uzurpuoja Jungtines Tautas, mėgindami paversti tai savų agresinių, imperialistinių ir globalistinių planų vykdymo instrumentu, o toli gražu ne doro ir civilizuoto tautų bei valstybių dialogo vieta.

Kaip ir kiti pasaulio vadovai, kovojantys prieš imperializmą, už tautų laisvę, nepriklausomybę ir suverenitetą, už daugiapolį pasaulio pertvarkymą, N. Maduro aiškiai iškėlė Jungtinių Tautų „persteigimo“ idėją, t. y. būtinybę nuversti esamą imperialistinę hegemoniją pasaulyje ir Jungtinių Tautų institucijoje ir šią pertvarkyti taip, jog ji atitiktų daugiapolę šiandieninio pasaulio prigimtį.

Anot Maduro, pasaulinė taika neįmanoma tol, kol nėra gerbiamas visų šalių suverenitetas; o kas suverenitetą ir nepriklausomybę trypia, turėtume kuo puikiausiai suprasti, žinodami pastarųjų dešimtmečių pasaulio istirijos įvykius bei tendencijas, rodančias tikrąjį jankių imperializmo ir sionizmo veidą.

Primename ir tai, kad, kol pažangūs ir sąžiningi politikai kaip N. Maduro pasaulio akivaizdoje kėlė realias problemas ir kritikavo tikrąsias blogio priežastis, Lietuvos vadovė, Dalia Grybauskaitė, didžiam landsbergistų (o tuo pačiu ir neolandsbergistinės pankininkų-songailininkų Tautininkų Sąjungos) džiaugsmui reiškė itin Jungtinių Valstijų interesus atitinkančias ir iš esmės karą su Rusija kurstančias nuotaikas (kuris lietuvių tautai tebūtų beprasmė katastrofa, mūsų visų virtimas Dėdės Semo karo mašinos patrankų mėsa).

---

LDiena.lt: nė kiek nestebina Lietuvos p-rezidentės Dalios Grybauskaitės viešas verbalinis ištikimybės savo šeimininkui demonstravimas - šiuolaikiniame pasaulyje yra dviejų tipų šalių vadovai: p-rezidentai ir Prezidentai. Pastarųjų mažuma, bet būtent jie dabar perima atsakomybę už visą pasaulį ir už Žmonijos ateitį į savo rankas.

Ir tiesą sakant, ačiū Dievui, kad mūsų p-rezidentės rankose tėra tik jos p-rezidentūros reikalai, o už jos sienos - už ją sprendimus priiminėja kiti.