Kada bus pasmerktas Vakarų vykdytas genocidas?

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-04-24 19:00:27, skaitė 2015, komentavo 2

Kada bus pasmerktas Vakarų vykdytas genocidas?

Pastaruoju metu garsiai kalbama apie armėnų genocido šimtmetį, konkrečiai, Osmanų Turkijos vykdytas represijas prieš armėnų tautą. Tame nieko nuostabaus – šios žudynės yra visuotinai žinomas ir pelnytai pasmerktas istorijos faktas, tačiau kažkodėl, kaip įprasta mūsų buržuazinėje žiniasklaidoje ir visuomenėje, vis dėlto egzistuoja tam tikri itin ryškus dvigubi standartai.

Kol Turkijos reikalaujama atsiprašyti armėnų, o ne viena Europos šalis ir iki šiol kaltinama bei verčiama mokėti nepagrįstas reparacijas sionistiniam Izraeliui dėl Antrojo pasaulinio karo įvykių, visiškai tylima apie nepaneigiamą genocidą, kurį vykdė ir iki šiol vykdo anglosaksiškieji Vakarai, kolonijinės imperijos, o vėliau, Jungtinės Valstijos, prieš pavergtųjų šalių žmones – tiek prieš vergais paverstus Afrikos negrus, tiek ir prieš Amerikos indėnus – tikruosius to žemyno šeimininkus.

Jungtinės Valstijos, kaip baltųjų anglosaksų kolonija vakarų pusrutulyje, susikūrė ir išsivystė, bent jau didele dalimi, aktyviai vykdyto vietinių gyventojų – indėnų tautų bei tautelių – genocido pagrindu; per visą „demokratijos“ nešimo Šiaurės Amerikoje laikotarpį skaičiuojama, kad buvo išžudyta daugiau kaip 100 milijonų indėnų; šiandien, kaip žinome, indėnai didžiąja dalimi gyvena kaip antrarūšiai žmonės, netekę savųjų žemių ir suvaryti į rezervatus (liberaldemokratinius konclagerius).

Vadinamųjų „europiečių“, vykdžiusių žiaurų ir barbarišką kolonijinį tautų išnaudojimą ir šiandien jį tęsiantį naujais, „demokratiškais“ būdais (per transnacionalines korporacijas išnaudojant Afrikos bei Azijos šalis, jų žmones bei išteklius) kol kas sisteminė žiniasklaida net nemėgino pasmerkti ar pareikalauti jų atsiprašymo savo aukoms; nenoras pripažinti, kad pačios Jungtinės Valstijos – ant genocido ir išžudytų vietinių žmonių kaulų – pastatyta valstybė, baisiai susitepusi savas rankas kitų tautų krauju, kuo aiškiausiai mums parodo „objektyvios“ buržuazinės žiniasklaidos ir jos formuojamos viešosios opinijos tikrąjį veidą ir dvigubus standartus.

Taigi kada pagaliau Vakarai pripažins ir ims atgailauti dėl savo pačių vykdyto genocido, o ne prikaišios tariamus ar esamus nusikaltimus kitiems? Tikriausiai tik tada, kai jie bus priversti pačių genocidą patyrusių ar netgi dar patiriančių tautų, kai šios pajėgs pakilti iš savo esamo pavergimo ir pažeminimo.