„Maxima“ ir gegužės 1-oji - kam vergams vergų šventės?

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-05-05 08:58:07, skaitė 5008, komentavo 0

„Maxima“ ir gegužės 1-oji - kam vergams vergų šventės?

Mūsų redakcija (ltnacionalistas.wordpress.com) neseniai sulaukė nedidelio laiškelio iš vieno plungiškio, kurį jo paties prašymu skelbiame mūsų skaitytojams.

Jame pasakojama apie tai, kaip toje pačioje „Maximoje“ gegužės 1-ą, nors ji formaliai laikoma valstybine švente, ne tik nebuvo keliama vėliava, bet, kaip mėginama vietoje gegužės 1-osios, kaip Tarptautinės darbininkų dienos, įteigti „Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą (ES)“ (galutinį valstybinio suvereniteto sunaikinimą) kaip „alternatyvą“ ir tuo būdu toliau trinti gegužės 1-ąją iš tautos atminties. Iš esmės pats pasakojimas niekuo neturėtų nustebinti, bet tik pailiustruoti kapitalistinės Lietuvos realijas…

LDiena.lt: savo ruožtu primenu, kad būtent "Maximos" savininkai yra suorganizavę iki tol ir po to Lietuvoje nematyto įžūlumo ir cinizmo rinkėjų papirkinėjimą asmenims dalyvavusiems referendume dėl stojimo į Europos sąjungą  pardavinėdama alų, skalbimo miltelius ir šokoladą už simbolinę 1-o cento kainą.

Beje, visiškai nestebina, kad oligarchatinės chuntos, uzurpavusios valdžią Lietuvoje, represiniai organai neparodė jokio susidomėjimo šiuo valstybiniu nusikaltimu.

---

Na, kad į Gegužės 1-ąją kaip darbo žmonių šventę, mano nuomone, vienam didžiausių (jei ne didžiausiam) Lietuvos žmonių išnaudotojui, „Maximos“ savininkui Nerijui Numavičiui, ir jo parankiniams-direktoriams, nusispjauti – savaime aišku.

O kaipgi, jei vėliavą iškelsi tokia proga, tai gali pažadinti savo vergų sąmoningumą ir jie gali nebenorėti vergauti, veltui dirbti neapmokamus viršvalandžius, kurie „Maximoje“ labai gražiai vadinami „lojalumu įmonei“. Bet yra toks dalykėlis, kad mūsų valdžios vyro ir „moteros“, baisiai bijodami dirbančiųjų sąmoningumo, šią dieną padarė „įstojimo į ES diena“, net neužsimindami apie tikrai tarptautinę, o ne, mano nuomone, primestą šventę.

Tad man visai nesuprantama, kodėl taip uoliai finansavusio referendumą dėl stojimo į ES N. Numavičiaus parankiniai-direktoriai pamiršo ir nepasirūpino, mano nuomone, oficialios ir neteisėtos korupcijos (rinkėjų papirkinėjimo per „Maximos“ tinklą) dieną paminėti laiku, laikantis įstatymo, iškelti valstybinę vėliavą? Įstatymai sako, kad vėliava turi būti iškeliama 07:00 ir nuleidžiama (nuimama) 22:00 val.

Beje, kažkodėl vėliavos iškėlimo pareiga, bent jau Plungės „Maximose“ užkraunama ant apsaugos darbuotojų pečių, kai tuo tarpu apsaugos darbuotojai J. Tumo-Vaižganto 81 esančiame prekybos centre (toliau – PC) oficialiai pradeda nuo 08:00, o A. Jucio 5 esančiame PC – dar vėliau.

Tuo tarpu abiejuose PC darbuotojai pradeda darbą 06:00. Kodėl nepasirūpinama, kad valstybinė vėlaiva būtų iškelta ą iškelti priklausomu laiku? Reklaminiai PC vadovų plakatukai sako „Klauskite vadovo“.

Gal atsiras norinčių paklausti? Ir gal paklaus ne tik privatūs asmenys, bet ir valstybinių institucijų atstovai? Fotokamera fiksuoja datą ir laiką.

Pirmoje nuotraukoje 07:58, PC esantis A. Jucio 5, vadovė Daiva Trijonienė.

Antroje, dvejų „X“ PC J. Tumo-Vaižganto 81, vadovaujamas Almos Buidyvienės, laikas 08:07.

Beje, ant dviejų „X“ vėliava buvo iškelta apie 08:30 po to, kai buvo informuota apsauga apie tai, kad užfiksuotas vėliavos neiškėlimo faktas. 08:45 pravažiuojant pro dar vieno „X“ PC, esantį A. Jucio 5, vėliavos dar nebuvo.“