Gegužės 8-oji: tautų pergalė ar amerikoniškos vakarų Europos okupacijos pradžia?

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-05-11 13:52:40, skaitė 3053, komentavo 0

Gegužės 8-oji: tautų pergalė ar amerikoniškos vakarų Europos okupacijos pradžia?

Šiandien per daugybę žiniasklaidos kanalų galėjome girdėti, kad jau praėjo 70 metų nuo dešimtis milijonų nekaltų gyvybių nusinešusio Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Būtent šiandien 1945-aisiais metais Trečiasis Reichas kapituliavo prieš Vakarų sąjungininkus – Jungtines Valstijas ir Didžiąją Britaniją. Tai, žinoma, mums pristatoma kaip Europos „išvadavimas“. Tačiau tikėti šia oficialia gegužės 8-osios reikšmės interpretacija, kurią skleidžia anglosaksiškojo imperializmo propaganda, būtų mažų mažiausiai naivu.

Reikalas yra tame, kad gegužės 8-oji pažymėjo ne tik visišką vokiečių okupacinių pajėgų išvijimą iš vakarų Europos šalių, bet taip pat ir, tuo labiau, Jungtinių Valstijų įsiviešpatavimą vakarų pusrutulyje: vakarų Europos šalyse trumpalaikę vokišką okupaciją pakeitė faktinis visų šių šalių pavertimas naujosios JAV imperijos vasalais, nuolankiai vykdančiais Ameriką valdančio oligarchato valią. Taip buvo suformuotas ir NATO blokas, kaip priemonė kariškai apjungus amerikoniškojo hegemono ir jo vasalinių satelitų jėgas, prievartos būdu primetinėti JAV valdančiosios klasės valią likusiam pasauliui.

Iki pat šiandienos vakarų Europos šalys: Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Ispanija ir kt., faktiškai yra JAV imperijos satelitinės valstybės, o šito priežastis yra ne kas kita kaip tarp 1944-ųjų ir 1945-ųjų įvykdyta amerikoniškoji vakarų Europos okupacija – nesvarbu kaip ir kiek ji bebūtų pristatinėjama vien tik kaip vokiečių okupantų išvarymas ar Trečiojo Reicho žlugimas.

Šiandien reikia ne „švęsti“ JAV imperializmo įsigalėjimą Europoje (kuris žlugus TSRS apėmė ir buvusio socialistinio bloko šalis), bet reikalauti JAV karinių pajėgų išvedimo iš Europos, kelti bekompromisinės kovos prieš tikrąjį šiuolaikinį fašizmą – kosmopolitinį-globalistinį JAV imperializmą vėliavą.