Bankimunas: Europai migracija naudinga, nes jos visuomenė sensta, o gyventojų skaičiaus augimas mažas

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/pateik... 2015-05-28 08:29:30, skaitė 3245, komentavo 0

Bankimunas: Europai migracija naudinga, nes jos visuomenė sensta, o gyventojų skaičiaus augimas mažas


Bankimunas sako, kad Europai migracija naudinga, nes jos visuomenė sensta, o gyventojų skaičiaus augimas mažas.

Atsižvelgiant į gegužės 13 d. priimtą Europos Migracijos Darbotvarkę, gegužės 27 d. Europos Komisija pasiūlė konkrečius veiksmus migracijos problemoms spręsti:

1. Laikino paskirstymo mechanizmas. Tai skubaus reagavimo į susiklosčiusią padėtį mechanizmas, skirtas padėti Italijai ir Graikijai. Jis bus taikomas Sirijos ir Eritrėjos piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ir kurie atvyko į Italiją arba Graikiją po 2015 m. balandžio 15 d. arba atvyks pradėjus taikyti šį mechanizmą. Iš Italijos ir Graikijos į kitas ES valstybes nares per ateinančius 2 metus, remiantis objektyviais paskirstymo kriterijais, kurie atspindi valstybės narės galimybes priimti ir integruoti migrantus, siūloma perkelti iš viso 40 000 asmenų, t. y. maždaug 40 % visų prieglobsčio prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos ir kurie atvyko į šias šalis 2014 m. Valstybėms narėms bus skirta po 6 000 eurų už kiekvieną į jų teritoriją perkeltą asmenį. Siūloma Lietuvai nagrinėti 302 prašymus iš Italijos ir 201 iš Graikijos. Sprendimą dėl šio mechanizmo taikymo turi priimti Taryba kvalifikuota balsų dauguma, pasikonsultavusi su Parlamentu.

2. Perkėlimo programa. Europos Komisija priėmė rekomendaciją, kuria valstybių narių prašoma per 2 metus, remiantis paskirstymo kriterijais, į ES perkelti 20 000 asmenų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos (tokius atvejus nustato Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras). Valstybės narės, dalyvausiančios programoje, gaus finansinę paramą (ES 2015–2016 m. skirs 50 mln. eurų). Siūloma Lietuvai nagrinėti 207 prašymus. Valstybių narių dalyvavimas perkėlimo programoje yra savanoriškas. Valstybėms narėms siūloma numatyti joms rekomenduojamą vietų skaičių iki 2015 m. rugsėjo mėnesio.

3. ES veiksmų planas prieš neteisėtą migrantų gabenimą. Jame numatyti tokie veiksmai kaip įtartinų laivų sąrašo sudarymas, glaudesnis bendradarbiavimas ir informacijos mainai su finansų institucijomis, taip pat bendradarbiavimas su interneto paslaugų teikėjais bei socialine žiniasklaida, kad interneto turinys, kurį naudoja neteisėtai žmones gabenantys asmenys reklamuodami savo veiklą, būtų sparčiai nustatomas ir pašalinamas.

4. Gairės dėl pirštų atspaudų ėmimo. Europos Komisija paskelbė gaires valstybėms narėms, kuriose išdėstyta geroji patirtis, susijusi su naujai atvykusių tarptautinės apsaugos prašytojų pirštų atspaudų ėmimu.

5. Viešoji konsultacija dėl Mėlynosios kortelės direktyvos ateities. Europos Komisija nori patobulinti veikiančią ES mėlynosios kortelės programą, kuria siekiama padėti aukštos kvalifikacijos darbuotojams atvykti dirbti į ES. Viešojoje konsultacijoje kviečiama pareikšti nuomonę dėl ES mėlynosios kortelės programos ir jos tobulinimo būdų.

Tuo tarpu gegužės 27 d. kalbėdamas Europos Parlamento sesijoje Briuselyje Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generalinis sekretorius Bankimunas (Ban Ki-moon) pareiškė, kad spręsdama migracijos problemas Europa turi skirti didžiausią dėmesį gyvybių gelbėjimui. Jis taip pat ragino veiksmingiau kovoti su skurdu ir užkirsti kelią ekstremizmo plitimui.

Politiko teigimu, vien griežtinant prieš migrantų gabentojus nukreiptas teisėsaugos priemones problemos išspręsti nepavyks – reikia visa apimančio požiūrio. Jis pridūrė, kad Europai migracija naudinga, nes jos visuomenė sensta, o gyventojų skaičiaus augimas mažas.

Šaltiniseuropa.eu