Rusofobų logika: pasisakai prieš homoseksualizmo propagandą? Esi Rusijos agentas!

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://revoliucija.org/2015/06... 2015-06-15 20:37:13, skaitė 2427, komentavo 0

Rusofobų logika: pasisakai prieš homoseksualizmo propagandą? Esi Rusijos agentas!

Vakar mums visiems savo „laisvumu“ ir „objektyvumu“ (valdančiojo klano generalinės linijos propagavimu ir opozicinių veikėjų šmeižimu) puikiai žinoma televizijos laida LRT „Savaitė“ numetė dar vieną gana įdomų „perlą“: šįkart buvo kalbėta apie tai, kaip oficialus Europos Sąjungos (ES) politinių vadovų užsakytas „Kremliaus propagandos tyrimas“ „nustatė“, kad – kaip rašoma „Delfyje“ – „Kremliaus propagandistai siekia sumenkinti europietiškas vertybes ir paveikti Rytų partnerystės šalis“ (pvz.: Ukrainą).

Be abejo, vadinamųjų „europietiškųjų vertybių“ centre svarbią vietą užima homoseksualizmo, kaip mados ir „alternatyvaus gyvenimo būdo“ propagavimas – kuriam, tarp kita ko, nepritaria absoliuti dauguma tiek Lietuvos, tiek ir daugybės kitų dar sveiko proto visiškai nepraradusių šalių gyventojų.

Būtent oponavimą šitokioms „vertybėms“, kaip homoseksualizmo propaganda, „Kremliaus propagandos“ įrankiu faktiškai įvardijo LRT „Savaitėje“ kalbinta vadinamojo „Žmogaus teisių stebėjimo instituto“ direktorė Dovilė Šakalienė.

Esą „Kremliaus propagandistai“ taikosi į lietuvius bei kitus rytų ir vidurio Europos žmones, atsižvelgdami į jų tarpe užsilikusias „sovietinio mąstymo“ liekanas (tarp kurių yra ir vyro bei moters, kaip lytinių santykių normos, supratimas), siekia išnaudoti „homofobiją“ (t. y. nepritarimą lytinių iškrypimų propagandai) kaip priemonę diskredituoti Vakarus.

Tuo pačiu „Rusijos propaganda“, D. Šakalienės teigimu, išnaudoja ir vaikų teisių klausimą, t. y. tokius įvykius, kokius matome Skandinavijos šalyse, ypatingai Norvegijoje, kur be jokio racionalaus pagrindo iš tėvų atiminėjami vaikai ir atiduodami homoseksualistų bei kitokių ištvirkėlių „globon“.

Nepagailėjo ji ir piktų žodžių muzikantui Marijonui Adomaičiui (pasivadinusiu „Ten Walls“), kuris pastaruoju metu yra patekęs į visišką sisteminės žiniasklaidos nemalonę dėl to, kad išdrįso socialiniame tinkle „Facebook“ palyginti homoseksualistus su pedofilais – nenuostabu, kad jis buvo apšauktas „homofobu“ tiek užsienio, tiek ir Lietuvos tolerastų – nors galime būti tikri, kad, vienaip ar kitaip, šiuo klausimu jam pritartų didžioji dalis lietuvių tautos.

Šis per LRT „Savaitę“ nuskambėjęs pasisakymas, viena vertus, yra Sistemos pakalikų siekis eilinį kartą sužaisti „Rusijos korta“ ir, prisidengiant „Rusijos grėsme“ bei „informaciniu karu“, jeigu ne tiesmukai persekioti, tai, mažų mažiausiai, šmeižti ir juodinti visus, kurių įsitikinimai ir garsiai skelbiamos pažiūros neatitinka Sistemos ir jos šeimininkų interesų. Ir, be abejonės, pasipriešinimas homopropagandai yra vienas iš tų dalykų, kurių žiniasklaidoje ir politikoje siautėjantys euroliberastai tiesiog negali pernešti.

Kita vertus, D. Šakalienės pasisakymas yra labai ryškus atspindys tikrojo valdančiojo režimo veido ir Sistemos prigimties atspindys: iš tiesų ES ir jos valdytojams bei jų interesus aptarnaujančiams politikieriams iš esmės yra pakeliui su sodomijos kulto išpažinėjais bei šlovintojais – be to, kad isteriškus rusofobus su homikais jungia bendros „europietiškos vertybės“, juos jungia dar ir kitas, politikoje ypatingai svarbus dalykas – bendras priešas – kuris šiuo atveju yra, iš vienos pusės, daugiau ar mažiau mistifikuotas „Rusijos baubas“ kartu su vietine ES šalių radikaliąja opozicija, kuri tūlam „patriotui“ ar liberalui geriau žinoma tokiais epitetais kaip „vatnikai“, „kacapai“ ar „koloradai“.

Ar šis faktas privers daugiau paprastų žmonių susimąstyti, tai yra atviras klausimas, tačiau dėl vieno yra tikrai aišku: prieš „kacapus“ Sistema ir jos pakalikai, tiek euroliberalai, tiek ir europatriotai – visi – eina ir toliau eis iš vien, bet kokiems opozicionieriams pareikšdama: jei nepritari mums (Sistemai), t. y. jei nenori būti vergu savoje šalyje, jei nenori, kad tavo šalies žemę tryptų užsienio valstybių karių batai, jei nenori, kad vaikai būtų atiminėjami iš tėvų ir perduodami iškrypėliams, jei nenori, kad seksualiniai iškrypimai būtų laikomi norma – vadinasi, esi „Rusijos agentas“, esi „vatnikas“, „kacapas“, „koloradas“ ar „kremlinas“ – ir tuo diskusija su tavimi baigta.