Mintys „Valstybės dieną“ atšventus

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/algimantas-... 2015-07-13 10:04:05, skaitė 2036, komentavo 6

Mintys „Valstybės dieną“ atšventus

Užjaučiu aš buvusią komunistę, su tautiniais rūbais ir gintaro karoliais apsirėdžiusią, sunku jai, tikriausiai, prieš Nukryžiuotąjį Katedroje žegnotis, o ne prieš Lenino ar Markso portretą.

Sakote nesunku, kad apsimetinėjo Lietuvos vardan, per prievartą į komunistus visi buvo užrašyti?

Netiesa, brolyčiai, niekas per prievartą į raudonas sermėgas jų nevilko, patys, dėl „gardaus valgio šaukšto, trupinio aukso“ okupantams batus laižė.

Ir kaip dabar išeina? Nejau vienintelis Mykolas Burokevičius ( gal dar koks tuzinas ne taip matomų ) iš jų visų buvo sąžiningas, idėjinis ir kaip „žegnojosi“ Leninui su Marksu, taip ir žegnojasi? Tuo  jis man ir į Kristų kiek panašus, kad savo tikėjimo neišsižadėjo, o visi kiti apsimetėliai, taigi, visiški renegatai, išdavę savo religiją ir dievus, net gaidžiams negiedojus, o vien prichvatizacijos sidabrinių skambesiui pasigirdus.

Nors kuo čia, atvirai pasakius, stebėtis – gamtos vaikai visi esame. O gamtoje, žinia,  ne būtinai, kaip pas krokodilą ar ryklį – augimas visą gyvenimą. Dar dažniau būna kaip pas vabzdį – vystymasis su metamorfoze, su stadijomis: lervos, lėliukės, suaugėlio vabzdžio. Gal Lietuvos komunistų raudonasis periodas buvo jų vikšro stadija? Papūtus vakariams vėjams, jie kurį laiką pabuvo ramybės būklėje, o tada, vakarų „entomologams“ padedant,  iš skubiai perdažytų lėliukių išsirito teisingi, neoliberalistiniai drugiai ir suspindo visomis ryškausiomis globalizmo,  „tolerancijos“, transhumanizmo ir LGBT vaivorykštės spalvomis?

Vienas – bet šitoje jų metamorfozėje, jų „sėkmės istorijoje“, būtent tai, kad visą savo rūšies (Tautos) arealą jie besivystydami dykviete pavertė, kaip kokie Juodkrantės kormoranai, ir taip  nudergė, į vergovės bankams mėšlą įmurkdė, kad dabar, jau ir jiems patiems finita la commediaartėja. 

Matyt, paskutiniąjai ateinant, ir norėdami Lietuvą galutinai pribaigti, kad niekada jau neatgimtų, mūsų vabzdiažmogiai nutarė Tėvynės žemę užsieniečiams išparduoti, t.y. tiems, kurie „iš oro“ pinigus gamina ir nebežino kur tuos pinigus susikišti, o ant tos, kur pinigų spausdinimo meistrams netiks, suvežti ir apgyvendinti minias puslaukinių, jokio išsilavinimo ir jokio noro dirbti neturinčių Afrikiečių. Kad tų Afrikiečių daugiau būtų priveista, jiems leidžiama dar ir po 5 savo giminaičius atsivežti. O ko neveisti jų čia? Juk pasižadėjo mūsų vabzdžiažmogiai „orias gyvenimo sąlygas“ jiems suteikti. Negi gyvens jie kaip Lietuvos „senjorai“, visą gyvenimą gimtą žemę prakaitu laistę, namus ir gamyklas statę, pusbadžiu, už kelis Eurus per dieną?

Cipro Graikija šiandien, „rojumi žemėje“ mums visiems po kelių metų, matyt, pasirodys, nes „veržti diržų“ ant lietuvių kaklo jau nebeišeis, kaip ant graikų, jau badu pradės žmonės mirti. Manau, kad ir Rusijos nukariauti ir iš to pasipelnyti mūsų išverstakailių vabzdžių kariaunai nepavyks, nes jos elitą tie patys  pasaulio viešpačiai iš rankų maitina, visus putinus su meškučiais ant trumpo pavadėlio laiko, vienus brolius slavus su kitais kiršina ir kraują jiems Donbase nuleidinėja, tam, kad padalinti į gabalėlius ir taip skalsiau suvalgyti.

http://3rm.info/main/57855-pomogite-nayti-pervoistochnik-kolomoyskiy-sdelal-sensacionnoe-zayavlenie.html

O gal mes ir vėl patikėsime, naivuoliai, kaip ir prieš rinkimus patikėjome, kad mūsų ponia tautiniais rūbais ir gintaro karoliais, kaip Baronas Miunhauzenas ims ir iškels pati save ir mus visus iš skolų balos už plaukų? Gal  mes vis lauksime, kaip lėtai verdamos varlės, ir neiššoksime visi, dar likę, lauk, skoloms ir kainoms su kiekviena diena vis augant, gyvenimui prastėjant?

Vienok, kirba abejonės: gal ten visai ne Kristų  jiems amerikonas  ant altoriaus pakabino, kad jie taip nuoširdžiai žegnojosi, gal ten tikro, materialiojo, o ne metafizinio pasaulio Dievo – barono Rotšildo  atvaizdas buvo,..

...gal šalia  jo ir 47 Europos finansinio-pramoninio kapitalo „apskritojo stalo“ narių, Rotšildų vasalų portretai buvo pakabinti, tų kurie 1983 metais jo pavedimu pradėjo ir lig šiol realiai vadovauja ES projektui? Ne tų, žinoma, kur  juokdariais pas juos dirba – tuskų, junkerių, ar statistų iš cirko, karališkas algas mokančio, kaži kodėl Euro parlamentu vadinamo, kurio užduotis – mokesčių mokėtojų pinigus taškyti ir viešus spektaklius rodyti.

Tai, kas per Valstybės dieną Katedroje vyko, matyt, taip ir turėjo vykti, nes į bedugnę garmame, į pražūtį. Telieka, gal, ne tik jiems, bet ir mums visiems melstis ir žegnotis?

šauksmas