Prieš 75 metus JAV-os, mūsų strateginiai partneriai, ant Japonijos numetė branduolines bombas

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://ldiena.lt... 2020-08-10 00:29:00, skaitė 1227, komentavo 11

Prieš 75 metus JAV-os, mūsų strateginiai partneriai, ant Japonijos numetė branduolines bombas

1945 m. rugpjūčio 6 d. „Enola Gay“, specialiai modifikuotas JAV strateginis bombonešis B-29, numetė ant Hirosimos atominį ginklą „Mažylis“ (Little Boy). Bomba sprogo 600 m aukštyje 8:15 vietos laiku ir sunaikino apie 80 proc. iki tol nuo karo nenukentėjusio miesto. Nuo sprogimo iškart žuvo apie 90 000 žmonių, vėliau nuo atominės bombos sprogimo pasekmių žuvo dar nuo 90 000 iki 166 000 žmonių.


Taip atrodo Vakarų Civilizacijos viršūnė: kelios sekundės ir vietoje miesto - mirties dykynė

Branduolinį bomabardavimą išgyvenę asmenys iki šiol kenčia nuo spindulinės ligos.


Sunku net įsivaizduoti, kokias kančias patyrė šis gyvas sudegintas žmogus


Radiacijos paliktos žaizdos


Sekančioje kartoje dėl radiacijos kilo daugybė apsigimimų, ypatingai dažnos - kaukolių deformacijos

Tai buvo antrasis kartas, kai tokio pobūdžio ginklas buvo susprogdintas (pirmasis bandymas vyko Manheteno projekto dykumos bandymo teritorijoje, Naujojoje Meksikoje) ir pirmasis kartas, kai ginklas buvo panaudotas kariniams tikslams. Buvo teigiama, kad Hirosimos ir Nagasakio atominis bombardavimas buvo pagrindinis veiksnys, dėl kurio Japonija pasidavė Amerikai ir dėl kurio oficialiai pasibaigė Antrasis pasaulinis karas.

Po atominio puolimo Hirosima buvo atstatyta kaip „taikos atminimo miestas“, o išlikęs pastatas, buvęs arčiausiai sprogimo vietos, pavadintas „Atominės bombos rūmais“ ir tapo Hirosimos Taikos atminimo parko dalimi.

Miesto valdžia vis dar kovoja už branduolinio ginklo uždraudimą ir taiką pasaulyje. Nuo 1968 m., kaskart kai kur nors pasaulyje bandomas branduolinis ginklas, miestas paskelbia oficialų protesto laišką.

Branduolinis ginklas buvo panaudotas prieš nebranduolinę valstybę.

Įsakymą numesti branduolines bombas ant Japonijos miestų Hirošimos ir Nagasakio pasirašė masonas Haris Trumenas, paskirtas atlikti JAV-ų p-rezidento vaidmenį.


Haris Trumenas - vienintelis JAV-ų p-rezidentas, kuriam buvo suteiktas 33-ias lygis "Škotiškų apeigų Aukščiausios tarybos masonerijoje" (1945 metais - koks sutapimas!). Jeigu Jungtinių Amerikos Valstybių valdymo hierarchijoje p-rezidentas yra aukščiausias asmuo kaip pilietis, tuomet kas valdo jį kaip masoną


Atminimo medalių serija "Įžymieji masonai" - medalis skirtas H. Trumenui

Parengta pagal wikipedia inf.