Kristina Sulikienė demaskuoja Mildą Bartašiūnaitę: Lietuvos Saugumas pats užaugino ir išauklėjo Mildą

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: https://visuomenedotcom.wordpr... 2015-08-19 11:51:37, skaitė 7703, komentavo 0

Kristina Sulikienė demaskuoja Mildą Bartašiūnaitę: Lietuvos Saugumas pats užaugino ir išauklėjo Mildą

LDiena.lt: Lietuvos feisbukuose yra kelios megastarės, su kuriomis anksčiau ar vėliau susiduria kiekvienas politinėmis temomis besidomintis lietuviško interneto vartotojas - tai Milda Bartašiūnaitė ir Kristina Sulikienė.

Bet kaip žinia, dviem megažvaigždėms, mintančioms tų pačių skaitytojų ir gerbėjų dėmesių, viename danguje - per ankšta, todėl neišvengiamai tarp jų liepsnoja aistringa tarpusavio nemeilė.

Visa tai būtų tik "dviejų bobų" reikalas, jeigu ne aplinkybės, kuriomis jis vyksta: RUSAI PUOLA, trečiasis pasaulinis ant slenksčio, Informacinis karas eina visu pajėgumu ir t.t. Šiomis aplinkybėmis kiekviena megažvaigždės frazė gali tapti lemiama - ką žinai, kokį zombį tas žodis gali perprogramuoti.

LDiena.lt negalėdama palikti Lietuvos žmonių tokiame pavojuje, privalo pacituoti Kristinos Sulikienės straipsnį demaskuojantį Mildą Bartašiūnaitę "Mildutė – prosovietinė propagandistė: tačiau saugumas tik stebi", o kad citatos nebūtų ištrauktos iš konteksto - žemiau esanti citata yra viso straipsnio ilgio.
---

Mildutė – prosovietinė propagandistė: tačiau saugumas tik stebi

rolandas_paulauskas_vel2
Nuotr. Internete klaidžioja schema apie tai, jog Milda paruošta diskredituoti svarbias temas. P.s. Svastiką ištrynėme, na, dėl viso pikto.
[LDiena.lt replika: K. Sulikienė kuklinasi - ji puikiai žino, kas yra šios schemos autorius... Įdomu, kodėl tai slepia?]

Visiškai neapsimoka pranešti apie Mildą saugumui. Puikiai jie ją žino. Patys ją ir išsiauklėjo, užsiaugino.

Neapsimoka ir Rolando Paulausko pranešinėti: saugumas tik stebi, kaip Nepriklausomybės akto signataras šneka SSRS Komunistų partijos lozungais, ir skėsčioja rankomis.

Kažkas pavapa apie “kriminalines partijas” ir “nekonvencines grėsmes”, bet viskas tuo ir užsibaigia.

Kuo yra ypatinga Milda ir kodėl ji nėra tokia šventa ir nekalta?

Ne dėl sekso ekspertės darbo ji nėra nekalta. Esmė ta, jog garsiosios antikonstitucinių grupuočių kratos kažką 100 procentų turėjo rasti sekspertės aparatūroje.

Na, kokius ryšius su kuo ji palaiko. Kaip ir būtų sužinoję, kur ir su kuo Alaunis bendrauja, jeigu būtų aišku norėję.

Alaunio net nelietė. Mildą palietė, bet rezultatų visuomenė neišgirdo: su kuo palaikomi ryšiai, kas tie stebuklingi guru, kurie moko sekspertę kalbėti SSRS komunistų partijos lozungais.

Vakar sekspertė visiškai pablūdo: nutarė, jog pasiklausius Rolando Paulausko radijo laidos ”Naktigonė”, jai tapo aišku, jog sovietai trėmė lietuvius vien dėl to, kad jie buvo naciai. Jinai tą žino, nes jos senelis partizanas.

[LDiena.lt pastaba: K. Sulikienė turi omeny M. Bartašiūnaitės įrašą perpublikuotą LDienoje.lt - "Istorijos pamoka, turėjusi mus išmokyti, jog neteisingai pasirinkus kariaujančiąją pusę - galima labai labai skaudžiai nukentėti"]

Kai paklausiau, ar tas jos senelis partizanas nebuvo prisirašęs NKVD – nes kitaip kaip jis liko gyvas ir kaip čia ji atsiradusi – juk kitus partizanus tiesiog naikindavo – garsioji sekspertė, o neseniai pasidariusi ir dujų, debesų ir visų pasaulio karų specialistė “dėjo į kojas”.

Pavyzdžiui, buvusio Seimo nario Gintaro Songailos patarėjas pats prisipažino, jog jo tėvas buvo partizanų vadas, tačiau sovietinės saugumo struktūros paliko jį gyvą, nes esą atrado, jog jis už banditavimą mirties bausme baudė savo būrio narius. Ir suprask tu man dabar: NKVD priklausė jo tėvas ar ne? Neprikelsime ir nepaklausime.

Tai ko čia bijoti? Partizanų ainiai gerai gyveno prie sovieot: štai jaunylis Tapinas šildėsi tėvo sistemos tarno spinduliuose, o neseniai prisiminė, jog jo senelis buvo partizanas. Suprask: viską ką jis kalbės, besąlygiškai reikės priimti, suvokti, permanyti ir pritaikyti. Buvę aktyvūs sovietijos rėmėjai – dabar tariami patriotai. O kiti – tariami prosovietai.

Visi iš tų pačių kamienų ir šaknų kilę.

Grįžkime prie Mildos. Kiberberkuto draugės. Lietuvos liaudies sąjungos kandidatės Europos parlamento rinkimuose. Aktyvios prosovietės ir Donbaso liaudies respublikos rėmėjos.

Gal ir pati ten kada susikaus. Juk taip reikia palaikyti viską, ko nepalaiko mūsų valdžia: juk turi būti balsas tyruose, tyruose šaukiančiojo garsas.

Sukūrę beviltišką karą, arba lįsdami į beviltiškus projektus, JIE apsidraudė su tokiais rėksniais: tai dar nuo sovietmečio CŽV vieno iš flangų remiamais provokatoriais.

Jeigu Rolandas Paulauskas sąjūdžio susirinkimuose aiškindavo tada, jog mums reikia NATO ir taikiai negalima išeiti iš SSRS, tai dabar jis tarsi amnezijon kritęs žmogus, aiškina viską priešingai.

Nors jis tada tiesiog rėkė, kaip Lietuvai reikia NATO, ką dabar jis sako? Kokia bloga valdžia, nesilaiko karinio neutralumo.

Jeigu tas pats Žilvinas Razminas su “chebra” sprogdino sovietines statulas, ir siaubino sovietinį saugumą savo išsišokimais, ir buvo už Lietuvą NATO sudėtyje, dabar jis pagrindinis mitingų prieš NATO rėksnys. Aktyvus prosovietas: pasižiūrėkite į jo kuriamą propagandinį puslapį, ten tuos atsiras kūjis ir pjautuvas.

Jeigu Vytautas Šustauskas iš lėto pradėjo organizuoti darbo žmonių mitingą – sveikintina – tai artėjant jam, V.Šustauskas jau ieško “Internacionalo” įrašo.

Nelabai įtikėtina, jog senieji tarpukario komunistai prisikėlė, ir kas dieną įkvėpinėja Mildą, Razminą ar Šustauską panašioms akcijoms ir atrakcijoms. Viskas yra žymiai paprasčiau.

Tai yra vadinamoji “kontroliuojama opozicija”. Visi išlindę seni zombiai priklauso Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui, ir visi turi savo paslapčių. O jaunesni yra tų zombių kontroliuojami: kad ir Milda.

O kadangi turi paslapčių, tai juos galima “paspausti”.

Beje, tie patys, kurie sprogdino sovietines skulptūras, dabar patys aktyviausi tų Žaliojo tilto skulptūrų palaikytojai: nes dabar jų smegenys taip persivertė, jog jie palaiko viską, ko nepalaikė tada, kai kovojo už laisvą Lietuvą.

Lietuvos saugumas visada viską tik stebi.

Perleidęs kažkokiems policijos tarnautojams atlikti savo veiklą. Na neatliko. Labai silpnai sukurpta byla apie ginkluotas antikonstitucines grupuotes. Na kokia Milda antikonstitucinė ginkluota grupuotė? Na ir prajuokinote.

Mildą saugumas turėtų išsikvietinėti “profilaktiniams pokalbiams”.

Išsiklausinėti tai, ką aš iš jos klausinėjausi: su kuo ji bendrauja, kas jos kontaktai, ką mano apie emigrantus (o ji mano labai blogai: jog reikia užsidaryti ir jų neįsileisti).

Ką iš tiesų veikia ta Kūlgrinda ir Naktigonė, kokie jų tikslai? Jokie? Tai kodėl jis visi prosovietai, ką rezga, gal Tarybų Socialistinę Lietuvą atkurti bando?

Patardyti, įrašyti, tada žmogus gal prisimins, už ką senelis kovojo.

Na nebent Milda ko nors nesako: gal jos senelis buvo raudonasis partizanas.

Iš esmės ir Zigmo Vaišvilos aiškinimas, jog jie, signatarai, gali kalbėti ką` tik nori, yra didžiulė klaida.

Signatarai neturi teisės susidvejinti ir prieštarauti savo pačių sprendimams: atkurti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.

Dabar gi veikdami kaip prosovietai, ir kurstydami tokias Mildas facebooko platybėse kalbėti visiškas nesąmones, apie tai, jog seneliukai ir vaikai buvo išvežti ir numesti prie Laptevų, Arktyje ir bet kur, nes bendradarbiavo su naciais – jie privalo būti bent jau stebimi saugumo.

Nes tada nelabai suvokiama VSD paskirtis. Prie G.Grinos VSD miegojo.

Tai gal tegul tą šūkį Paulausko įsiskaito “Pabudome ir kelkimės”.

Kviečiu VSD pabusti, kol kokia Milda nenuvažiavo į Maskvą mums Stalino saulės parvežti.

Juk kartu su rėkimu “rusai puola”, rėkdami, jog nepuola, ir labai gerai buvo gyventi prie sovieto (NKVD vaikams ir anūkams turbūt), jie sukuria tokį bendrą foną, kuriame turi jau pradėti veikti specialiosios tarnybos.

Kaip ir ištyrinėti, kas pirmąją šalies ledi kursto ir provokuoja kas dieną kalbėti absoliučias nesąmones, kurias, sujungus su Mildos kliedesiais, Lietuvoje sukuria kažkokią beprotišką beprotiško, nekovencinio, nematomo karo atmosferą.

O Lino Linkevičiaus kasdieniniai pranešimai apie karą UKrainoje tai iš viso verti įvairių struktūrų dėmesio: ką veikia Vyriausybės galva, kai jo vienas iš ministrų užsiima ne savo kompetencijos reikalais?

Jeigu L.Linkevičius nenustos komentuoti Ukrainos karo, tai žmonės tikrai pradės galvoti, jog ten kaunasi mūsų kariuomenė. Nes atsivertus L.Linkevičiaus kaip ministro veiklos nuostatus, jis ten gali kištis tik šituo vienu vieninteliu atveju: jeigu misijoje kaunasi mūsų kariai.

Esmė tokia, jog Lietuvoje nebeveikiant slaptosioms tarnyboms, o veikiant jų parodijoms arba imitacijoms, prosovietams veikla yra atvira.

O kai sovietai, pasak Vilniaus Bražėno, apmokyti Amerikos universitetuose, vėl viską paims, tada jau bus per vėlu.

Vis atrodo, aj kas čia tokio, Mildutė parėkauja, bet kad Mildutė ir Ramūniukas rėkauja griežtai pagal instrukcijas: sovietai geri, visi lietuviai, kuriuose represavo, buvo blogi. Mano senelio nerepresavo, nes jis buvo geras, išdavė partizanus sovietams. Aš, Milda, esu labai gera, nes nuo pimpalų perėjau prieš užsienio politikos, ir joje tiek pat susigaudau, kiek ir apie pimpalus. Kurti durniaus įvaizdį – yra viena iš aukštesnės žvalgybos savybių, tos, karinės.

Niekas negali Mildos apkaltinti aukštu intelektu, nes ji dažnai kalba kaip visiška durnelė, tačiau kad jos intelektas aukštas, tai yra faktas. Ji sugeba susieti labai sudėtingus faktus į visumą, analizuoti paskirus, prognozuoti. Tie, kas saugume dirbdami laiko Mildą durne, neverta dėmesio, tie nemoka dirbti savo darbo.

Nors karšta vasara, po paskutinio Mildos  įrašo apie tai, jog visi lietuviai, kuriuos nurepresavo sovietai, buvo naciai, reikėtų suklusti. Nes tokią pačią propaganda varė niekada saugumo nepagauta Magdalena Bajerytė, kuri kalbėdavo kaip Alaunis. Ir kad tremties nebuvo, ir kad nemokamai į Sibirą visi važiavo, ir taip toliau, ir panašiai, o Artūras Paulauskas tik skėsčiojo rankomis.

Milda daro tą pačią klaidą, kaip ir ultrapatriotai: jie teisina visus nacizmo nusikaltimus, ypač žydų žudymą (Milda teisina sovietų nusikaltimus, ypač politikų, ir saugumo tarnautojų šeimų išžudymą).

Negalima pateisinti jokio žudymo, ir jokio nacizmo. Sovietų šlykščios represijos buvo ne kas kita kaip kita nacizmo forma, nes jie naikino ištisas šeimas, profesijas, 26 buvusius ir esamus ministrus suėmė ir represavo. Su visomis šeimomis. Moterimis, vaikais. Tai neatitinka Mildos kliedesio apie tai, kad

Lietuvius represavo todėl, kad jie užsidėjo nacių uniformas.

Lietuviškoji žvalgyba neturėjo jokių uniformų, todėl dėtis kažkokią kitokią jie net negalėjo.

Šitas visas rėkimas irgi skirtas nuslėpti galimus Smetonos nusikaltimus: kodėl jis leido veikti Lietuvoje SSRS žvalgybai? Kuri susiregistravo visus mūsų politikus, ir paskui juos represavo. (Spec. planas “Gedemin” nukreiptas prieš Lietuvos žvalgybą, buvo pradėtas vykdyti Lietuvos teritorijoje nuo 1933 – tiksliai nuo HItlerio “politikos” pradžios. Daugiau žr. A.Anušausko knygose).

Kuo kaltas prezidentas Stulginskis, kad jam teko Rešiotų lageris? Juk jis ūkininkavo kaime, ir nesikišo į politiką labai daug metų. Milda tačiau mano, jog ir Stulginskis kaime užsimovė nacio kepurę, dėl to jį represavo.

Sovietinė propaganda, kurios nestabdo Lietuvos saugumas, veda į štai ką:

* Nerealių priežpriešų kūrimą.

* Provokavimą didelės grupės žmonių -Mildutė turi apie 5000 skaitytojų, kurie aktyviai atsakinėja į jos provokacijas.

* Nepagrįstą prosovietinių elementų gausos įspūdžio gaminimą iš niekur –jeigu tik žmogus pritars kažkuriam iš teiginių – nes tikrai buvo asmenų, kurie kolaboravo su naciais. Ir jie buvo nuteisti teisingai. Ypač tie, kurie buvo sušaudyti dėl žydų tautybės asmenų žudymo.

Pačiai Mildai už antivalstybinę veiklą nieko nebus, nes akivaizdu, ji dirba pagal instrukcijas: provokuoja žmones, vaidina, jog yra prosovietė, tačiau paklausus, ką mano apie kenčiančius Afrikoje žmoens,atrėžia kaip geras dešiniojo sektoriaus atstovas – mums čia jų nereikia. Sovietai šiaip jau juodaodžius kvietėsi studijuoti ir gyventi, nes laikė juos žmonėmis.

Netolygus mąstymas, nelogiška kairiųjų vaidyba sukėlusi jau abejonių vienam iš kairiųjų, gyvenančių Lietuvoje.

Nes kairioji ideologija turi kryptį, jog ji palaiko emigrantus, vienišas mamas, netgi gėjus ir lesbietes.

Jeigu paimsi Mildutės ideologinį būrelį, tai jie yra grynakraujai tautininkai.

Tačiau vaidina kairiuosius.

Nesistebėčiau, jeigu jų namuose kabo didžiojo vado Smetonos portretai: juk jo dėka visa Lietuva buvo paversta tautininkais, ir po to buvo represuoti, kaip antisovietiniai elementai. Mildutė nėra teisi, jog naciai ištvirkino mūsiškius: iš tiesų Smetona valdė Lietuvą žavėdamasis Hitleriu.

Ir tai ne paslaptis. Buvo skleidžiama šlykšti propaganda prieš kitataučius, buvo verčiami žmonės lietuvintis pavardes: kas vėliau, užėjus sovietams, jiems labai pakenkė.

Smetona buvo geras ir nuostabus kažkurių užsienio tarnybų vergas, neužkardytas laiku, įstūmė Lietuvą į tą situaciją, kurią turime ir dabar: veikia neaiškių struktūrų žmonės, dirba neaišku kam, prisidenginėja signataro mantija, ir renta, kuri neva atleidžia nuo atsakomybės.

Mildute: visų pirma, nueik į archyvą ir pasinaršyk – ko tavo senelis bėgo į mišką partizanauti – ar tik nebuvo susitepęs kolaboravimu su naciais? O tada pasinaršyk, kaip jis išlindo iš miško: ar nepradėjo bendradarbiauti su sovietiniu NKVD? Ir kai išsispręsi savo giminės – išdavikų giminės – problemas, tada grįžk į eterį, ir pabandyk rašyti ką nors logiškai.

https://visuomenedotcom.wordpress.com/2014/08/08/milda-bartasiunaite-yra-geriausias-kontroliuojamosios-opozicijos-pavyzdys/