Švietimo ministerija primena: mūsų ABSURDAS - jums ĮSTATYMAS!

Autorius: LDiena.lt Šaltinis: http://alkas.lt/2020/09/02/svi... 2020-09-02 11:51:00, skaitė 1224, komentavo 2

Švietimo ministerija primena: mūsų ABSURDAS - jums ĮSTATYMAS!

Kruvinos okupacijos metais niekas nekreipė dėmesio į vaikų saugumą, nesilaikė saugaus socialinio atstumo, nedėvėjo veido kaukių, neizoliavo skirtingų klasių srautų, tėvai su mokyklomis nesudarinėjo paslaugų teikimo sutarčių, mokyklose nebuvo nei vaikų psichologų, nei vaikų gerovės specialistų - todėl ši prievarta ir antihumanizmu persmelkta tarybinė sistema ir žlugo!

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena apie atsakymus į dažniausiai užduodamus tėvų, mokytojų ir mokyklos vadovų klausimus dėl naujų mokslo metų.

Nuo praeitos savaitės viešai svetainėje skelbtuose atsakymuose pažymima, kad mokiniams per pamokas dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių nereikia. Jas patartina dėvėti tik tuo atveju, kai koridoriuose, kitose bendrosiose mokyklos erdvėse neišlaikomas socialinis atstumas, sunku suvaldyti mokinių srautus, pažeidžiamas klasių izoliacijos principas.

Taip pat primenama, kad pradinių klasių mokytojams veido apsaugos priemonių dėvėti taip pat nereikia. Jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, mokytojai gali dirbti be apsaugos priemonių 5–12 klasėse. Tačiau per pamokas, kai mokytojai konsultuoja mokinius, juda tarp mokinių ir neišlaiko minėto atstumo, – jie turėtų dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Nepriklausomai nuo atstumo, veido apsaugos priemones turi dėvėti neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, kadangi į šias veiklas susirenka skirtingų klasių mokiniai.

Ministerija atsako ir į tai, ką daryti, jei mokykloje įtariamas susirgimo COVID-19 atvejis arba jis yra nustatomas. Jeigu vaikui, mokiniui mokykloje pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant izoliuojamas mokykloje paruoštoje patalpoje, apie tai informuojami jo tėvai. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, turi nedelsdamas palikti švietimo įstaigos patalpas ir kreiptis konsultacijos Karštąja linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Jei mokykla iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą, apie tai nedelsdama informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kad būtų nustatyti sąlytį turėję asmenys ir jiems taikoma 14 dienų izoliacija.

Asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu į švietimo įstaigą atvykti draudžiama. Jie gali mokytis ir dirbti nuotoliniu būdu. Nuotolinio darbo planas galiotų ne visai mokyklai, o tiktai saviizoliacijoje esantiems mokiniams. Mokant nuotoliniu būdu, gali būti rengiamos tiek vaizdo pamokos sinchroniniu būdu, tiek mokymasis savarankiškai pagal mokytojų pateiktas užduotis (asinchroniniu būdu).

Ministerija atkreipia mokyklų dėmesį į tai, kad į rugsėjo 1-osios šventę mokinius gali atlydėti tėvai (globėjai, rūpintojai), tačiau jie privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kai tarp šventės dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas uždarose patalpose ir 1 metro atstumas atvirose erdvėse.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigą vaikus atvedantys tėvai ar vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), būnantis grupėje vaiko prisitaikymo tokioje įstaigoje metu, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ugdymas, turi būti sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

Atsakymuose primenami ir pagrindiniai principai, kurių reikia laikytis nuo rugsėjo. Nustatytas reikalavimas mokykloje riboti skirtingų klasių, grupių maišymąsi ir kontaktus, maksimaliai išnaudoti ugdymo galimybes lauke. Ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek per pamokas, tiek po pamokų: vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams pamokos visą dieną turėtų būti rengiamos toje pačioje patalpoje, išskyrus, kai jos vyksta specializuotuose kabinetuose. Dalykų mokytojai turėtų ateiti į klasei priskirtą patalpą, o ne mokiniai eiti pas mokytoją. Patarimas mokyklai pasirengti mokinių judėjimo krypčių žemėlapį mokyklos patalpose, numatyti kelis įėjimus, kelis skirtingus išėjimus ir kelią, kuriuo arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta, mokinių spinteles, jei tokios mokykloje yra, išdėstyti tame pačiame aukšte, kur ir vyksta pamokos tos klasės mokiniams.

Reikalaujama riboti dalijimąsi asmeninėmis mokinio mokymo priemonėmis. Vėdinti, valyti patalpas, dezinfekuoti paviršius, sudaryti sąlygas ir priminti mokiniams, kad plautųsi rankas.