Kai žydai perka žemę

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: https://lebionka.blogspot.com/... 2021-03-15 22:44:00, skaitė 1209, komentavo 3

Kai žydai perka žemę

Izraelio žemės pirkimas prasidėjo 1880-aisiais ir buvo vainikuotas 1948-siais, Izraelio valstybės įsteigimu. Talmude įtvirtinta žydų priedermė pirkti Izraelio žemę. Tam net negalioja šabato prievolė. 19 amžiaus pabaigoje įsisteigia sionistų judėjimas, jo pirmasis kongresas įvyko 1897 metai Bazelyje, pirmininkas Teodoras Herclis. Prasideda žydų emigracija į žemes, kurias iš arabų pirko Rotšildai ir kiti žydų milijardieriai.

Iki 1930-jų 52,6% žemės buvo nupirkta pas žemvaldžių, 24,6% - pas palestiniečių žemvaldžius, 13,4% - pas vyriausybę, bažnyčią ir užsienio kompanijas, 9,4% - pas felachus (fermerius).

Vienas iš pirmųjų, kas ėmė aktyviai investuoti į Izraelio valstybės kūrimą, buvo Edmonas de Rotšildas (1845), prancūziško Rotšildų klano atstovo Džeimso Jakovo Majerio sūnus (žiūr.nuotrauką).

https://youtu.be/gBtuxUFweDk

Dar graikų-romėnų istorikas Plutarchas persakė Romos imperatoriaus Tito žodžius, kad tarp žydų gajus įsitikinimas, kad jie, neva, valdys pasaulį. Titas gi tvirtino, kad žydai klysta, Roma valdys pasaulį. Pasirodo, prieš du tūkstančius metų žydai neklydo. Žydai visada turėjo tikslą, religinę doktriną.

Duglas Rydas (Douglas Reed) savoknygoje „Ginčas apie Sioną“ rašo:

Izraelio valstybės įsteigimui nepakako žemės, tuo metu žydai ne tik dominavo finansų pasaulyje, bet ir politikoje. Aš nesiplėsiu į klausimą, kaip žydams pavyko į savo rankas perimti pasaulio finansus. Tai labai detaliai išdėstyta buvusio Pasaulio banko darbuotojo finansisto prof. Valentino Katasonovo knygoje „Kapitalizmas“.

image.png

JAV

Metų pradžioje pasirodė pranešimas, kad planetos vakcinuotojas Bilas Geitsas intensyviai supirkinėja žemes JAV.

Summit News (JAV) atkreipė dėmesį į keistą reiškinį. Tuo metu kai „Didžiojo perkrovimo“ (Great Reset) technokratai sako amerikiečiams, kad ateitis-tai ateitis be nuosavybės, Bilas Geitsas ir kiti milijardieriai superku milžiniškus kiekius dirbamos žemės.

image.png

Kipras

Danijos investicinis bankas Saxo Bank prognozuoja, kad Amazon, kurios savininkas yra žydas Jeff Bezos, „perka Kiprą“. COVID-19 pandemija buvo labai naudinga stambioms IT-kompanijoms. „COVID-19 pandemija – geriausia, kas kada nors įvyko su Amazon kompanija. Žmonės visame pasaulyje buvo priversti likti namuose, dirbti nuotoliniu būdu, kas sukėlė veržlų online pardavimų augimą...“ Amazon kapitalizacijos rodiklis 2020 metų pavasarį buvo 1 trilijonas eurų.

image.png

Nuotraukoje V.Maškovič

Rusija

Tarp didžiausių Rusijos žemvaldžių aptinkamos ir dviejų žydų pavardės. Broliai dvyniai Viktoras ir Aleksandras Linnik, manoma, giminės Svetlanos Medvedevos (mergautinė pavardė Linnik, buvusio Rusijos prezidento ir ilgamečio premjero D.Medvedevo žmona), valdo 1 milijoną hektarų žemės centriniame Rusijos regione. 609000 hektarus žemės valdo žydas Vadimas Maškovič (žiūr. nuotrauką).

image.png

Ukraina

Ukrainą, kaip ir Rusiją, žydai valdo nuo 1917 metų. Buvusią TSRS Edurdas Hodosas vadina Trečiuoju chazarų kaganatu. Šiuo metu Ukrainą valdo žydų tautybės prezidentas Zelenskis, o jos parlamente dominuoja žydų kapitalo valdomų partijų atstovai, tarp kurių neproporcingai daug žydų.

Vokiečių portale „Deutsche Wirtschafts Nachrichten“ rašoma, kad Urainoje yra trečdalis pasaulio juodžemio. Jis domina ne tik vokiečių žemės technikos gamintojus. Šia žeme domisi Europos rekonstrukcijos ir vystymo bankas, Europos investicijų bankas, Tarptautinės finansinės korporacijos ir t.t. 2020 metų kovo mėn. Ukrainos Rada priėmė įstatymą, leidžiantį šalies žemę pardavinėti užsienio fiziniams asmenims. Buvusi Ukrainos premjerė Julija Timošenko pasakė „Mums paskolins kelis milijardus, o paims neįkainojamą resursą“.

Nesunku numatyti, kad Ukrainos žemė greitai bus visa supirkta žydų kapitalo, nes kaip tik šios šalies juodžemio zonoje žydai planuoja atkurti Chazarų kaganatą.

Nuorodos: