Zumwalt: - Amerikoniškos korupcijos vardas

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-05-01 08:41:00, skaitė 995, komentavo 5

Zumwalt: -  Amerikoniškos korupcijos vardas

Sprendžiant iš visko, mes stebime paskutinį „Marlezono baleto“ veiksmą, tapusio vienu iš aukščiausio lygio karinio-pramoninio  komplekso neefektyvumo simboliu ir fantastiškiausio USA generaliteto korumpuotumo apsireiškimu. ("Marlezono baletas" - frazė naudojama kaip sinonimas kažko nuobodaus, kažko kas komiškai ar tragikomiškai ištempta iki nuovargio, vert. past.)

USA karinis jūrų laivynas paskelbė dar vieną eilinę „istorinę“ iniciatyvą XXI amžiaus laivyno statybos srityje. Su kuria USA bus, savaime suprantama, "priekyje planetos visos" ir galės sėkmingai vykdyti savo pasaulinę-istorinę misiją.

Jeigu konkrečiau, kalbama apie tai, kad garsieji USA atseit „nematomi" “Zumwalt” tipo minininkai -"prosai" taps ištisų laivų-dronų flotilių ir skraidančių dronų parkų valdymo centrais, kurie perims dabartinio tradicinio laivyno funkcijas.

Be to, šios klasės minininkai, pirmieji USA ginkluotosiose pajėgose, turi būti aprūpinti balistinėmis raketomis su hipergarsinėmis kovinėmis galvutėmis, skirtomis įvykdyti taip vadinamam „įprastam nuginkluojančiam smūgiui“.

Panašiai toks yra bendras šio "saldainiuko" pakavimo "popierėlis", kurį noriai USA admirolai demonstruoja plačiajai visuomenei.

Na o dabar, jau be juokelių, apie tai kas slepiasi už šitos fanaberijos. O slypi už jos nei daugiau nei mažiau, o didžiausios USA ginkluotųjų pajėgų istorijoje karinės-finansinės katastrofos preliudija, kuri tampa praktiškai neišvengiama.

Kalba eina apie tai, kad trys naujausi šio tipo eskadriniai minininkai, kurių vandentalpa yra 16 tūkstančių tonų, ir prilygsta sunkiajam kreiseriui, vienas iš kurių dar tik statomas, o kiti du vykdo niekaip nesibaigiančius „bandymus“, gali būti pašalinti iš laivyno sudėties dėl visiško jų nenaudingumo.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas iš šių laivų iždui kainavo brangiau nei „Nimitz“ klasės lėktuvnešis - 7,5 mlrd. $ "prosas" palyginti su 6,2 mlrd. $ už lėktuvnešį,  tai bus išties grandiozinis skandalas ir katastrofa visam USA laivynui.

Būtent visiškas betikslis jų egzistavimas jau seniai privedė iki to, kad pačiose USA “Zumwalt-ai” buvo pakrikštyti „laivais neturintys misijos“, kurių jau vien pats egzistavimas be konkretaus tikslo ir prasmės, buvo nemenkas iššūkis USA kariniam biudžetui. Todėl, kad net pačioje „super-demokratiškiausioje“ USA admirolams kartais tenka pasiaiškinti, kur ir kam jie išleidžia tokias pasakiškas sumas. O paaiškinti konkrečiai jie tikrai nieko negali.

Ir iš tiesų, po to, kada šių laivų serija dėl pasakiškos jų kainos buvo sumažinta nuo 32 vienetų iki trijų, pagrindinis „Zumwalt-o“ ginklas - 155 mm karinė jūrų patranka - praktiškai neteko savo kovinės vertės (152 mm vikšriniai savaeigiai pabūklai gali šaudyti taktiniais branduoliniais užtaisais, vert. past.). Pentagonas atsisakė pirkti šiam ginklui skirtus LRLAP tipo šaudmenis po to, kada jų kaina pasiekė milijoną dolerių. Milijonas dolerių už vieną artilerijos sviedinį ! Šioje planetoje dar reikia gerai paieškoti tokių pakankamai brangių taikinių tam, kad būtų prasmė juos apšaudyti tokiais brangiais šaudmenimis.

Tuo labiau tam, kad pataikyti į tokį taikinį, jiems teks tikrai nemažai jų iššauti, nes patranka negarantuoja pataikymo tikslumo didesnio nei 50 metrų skersmens apskritimas.

Dar viena „Zumwalt“ mininikų „vinis“ - nematomumo technologija iš esmės pasirodė tik dar vienu reklaminiu veiksmu, siekiant išpumpuoti beprotiškus pinigus. Paprasčiausiai todėl, kad stels-dizaino kaina sudaro maždaug 70% viso laivo vertės. Be to, kai tik šis atseit "nematomasis" laivas pradeda šaudyti, jis iškart įsižiebia kaip naujametinė eglutė visuose priešų radarų ekranuose.

Be to, protingi žmonės USA perspėjo, kad šis laivas vien dėl savo šaudymo nuotolio (115 mylių) bus priverstas šaudyti būdamas pakrantės vandenyse, kur visada yra visokių pašalinių smalsių akių - žvejybinės škunos, kroviniai laivai, pramoginės jachtos ir pan.. Iš kurių šią didžiulę skerdieną be jokių radarų pamatys net aklas ir praneš , kur ir kam dera. Ir tai jau nekalbant apie tai, kad toks unikalus „nematomasis“ negalės kovoti vienas pats. Ir jo, kaip paprastų, gana matomų laivų eskadros dalies, jo stels-super-galios yra visiškai bevertės.

Visišku idiotizmu tapo dar viena geniali šio ateities ''super-drednauto" kūrėjų "idėja" - visiška automatizacija - iki minimumo sumažinti personalo skaičių - nuo įprastų 400–500 šiai laivų klasei žmonių iki maždaug šimto. Buvo išmąstyta to sąskaita solidžiai sutaupyti eksploatacijos išlaidas, kad nors kažkiek sumažinti jo pasakišką kainą.

Sumažinta buvo iki tiek, kad buvo panaikinta net laivo virėjo - koko pareigos! O įgulos nariai turėtų savarankiškai pašildyti gatavus patiekalus su ilgu galiojimo laikotarpiu. Tačiau šie tikrai apgailėtini bandymai buvo griežtai sukritikuoti, kaip nepridengtas sabotažas. Nes laivas su tokia negausia įgula mūšyje tampa praktiškai beginklis, nes laive nebus žmonių, kurie kompensuotų igulos nuostolius ir pašalintų gedimus ar pažeidimus.

Tokiu būdu, šiandienai “Zumwalt” klasės minininkai, visa to žodžio prasme tapo „laivai be misijos“, tai yra praktiškai be to savo egzistavimo tikslo, kuris galėtų bent kažkaip pateisinti šiai programai išleistus 22 milijardus dolerių. O plūduriuoti tiesiog šiaip sau, be jokio tikslo , suryjant papildomus milijardus iš biudžeto, jiems, ypač šiandieninėje nelabai turtingoje USA, niekas tikrai neleis.

Atitinkamai viskas priėjo iki to, kas buvo pasakyta aukščiau - prie galutinės šių brangių niekučių nurašymo iš USA karinio jūrų laivyno preliudijos. O tai reiškia ne tik technologinę katastrofą pačiam laivynui, liekančiam prie savo pačių drąsiausių svajonių suskaldytos geldos, bet ir gresia labai rimtomis problemoms tiems admirolams ir valdininkams, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šituos iššvaistytus milijardus.

Suprantama, kad nė vienas iš jų nėra sužavėtas tokios perspektyvos. Tuo labiau, kad nežiūrint į akivaizdžias nuo pat pradžių abejones dėl šio projekto, už tai dar iš nieko ir niekada dar nebuvo pareikalauta su visu griežtumu. Štai ką apie tai rašė informuotas amerikoniškas leidinys „National Review“:

„Absoliučiai niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn už šį gigantišką biudžeto išeikvojimą. O kiekvienas iš keturių šio karinio jūrų laivyno (KJL) projekto menedžerių, pasibaigus jų kadencijai šiame poste, beveik iškart buvo paaukštintas iki admirolo laipsnio. Pagrindiniai „Zumwalt“ programos rangovai - „Raytheon“, „Northrop Grumman“ ir „General Dynamics“ - gavo papildomų gynybinių kontraktų, kurių vertė šimtai milijonų dolerių - net neatsižvelgiant į tai, kad išlaidos smarkiai išaugo, grafikai pasislinko, o galimybės sumažėjo. Prie viso to dar reikia pridurti ir tai, kad karinių-jūrinių operacijų vadovas, vyresnysis KJL karininkas, suvaidinęs svarbų vaidmenį gaunant pirminę paramą ir naujosios minininkų programos finansavimą, tapo „General Dynamics“ generaliniu direktoriumi ir pirmininku, kuri per jo buvimo pareigose laikotarpį gavo milijardus dolerių, tiesiogiai susijusių su „Zumwalt-o“ programa."

Ir štai tokie žmonės moko visą likusį pasaulį, įskaitant ir Rusiją, kovoti su korupcija? Neįtikėtina!

Bet tada jie galėjo išsisukinėti vien todėl, nes šie laivai buvo dar tik statomi. Admirolams nebuvo labai sunku pudrinti patikliai visuomenei smegenis apie beribius jų praktinio panaudojimo horizontus. Tačiau nuo to laiko praėjo metai, o šiandien situacija kokybiškai yra kitokia. Ir jei pačiu artimiausiu metu nebus rasta įtikinamų tolesnių šių laivų egzistavimo USA kariniame jūrų laivyne pateisinimų, tai niekas jų neišgelbės nuo paskutinės pjaustymo prieplaukos ar doko.

Ir tada perspektyva atsakyti už siaubingą pinigų ištratinimą gali iš tikrųjų tapti reali. Matyt būtent tame, greičiausiai, ir slypi dabartinių konvulsiškų bandymų - surasti „Zumvolt-ams“ bent jau kokį nors panaudojimą - tikroji prasmė. Bet,  sutikite su tuo, kad banali kai kurių viršininkų baimė dėl savo kailio ir pareigų nėra pats tinkamiausias pagrindas adekvatiems veiksmams atlikti.

Lygiai apie tą patį liudija ir įrodo minėti aukščiau „inovaciniai variantai“, kad šiuos iš anksto beprasmiškus laivus bandoma  "funkcionaliai reanimuoti". Visi šie šiandienos planai yra patys iš savęs fantastiški. Jau vien todėl, kad jie paremti tokia ginkluote, kuri kol kas dar nėra sukurta USA, ir net nežinoma, kada ji apskritai atsiras. Pavyzdžiui, kad ir tos pačios hipergarsinės raketos pažadėtos iki 2025 metų - pažadėtos parašant su šakėmis ant vandens. Visai neseniai, regis, jas pirmiausia ketino statyti į povandeninius laivus, o dabar staiga nusipaišė „Zumwalt-ai“. Matyt dėl ​​to, kad kai kuriems admirolams to labiau reikia. Ar visame šiame sumanyme apskritai bus kažkoks rezultatas, išskyrus pirstelėjimą - nežinia.

Jau nekalbant apie tai, kad pati „konvencinio nuginkluojančio smūgio" koncepcijos samprata, pagal kurią "Zumwalt-ai' turėtų, atseit, gauti hipergarsinius ginklus, yra dar vienas strateginis grynai amerikoniško stiliaus nesusipratimas. Vien todėl, kad bet kuriai branduolinei valstybei iš principo nerūpi, su kokiu įdaru yra paleistos ir jos kryptimi skriejančios raketos - su branduoliniu ar įprastu. Niekas to nepuls aiškintis per kelias likusias minutes skirtas atskristi šiomis raketomis. Ir atitinkamai atsakomasis smūgis bus smogtas laikantis branduolinio maksimumo.

Kalbant apie dar vieną idėją turinčią užtikrinti šiems minininkams „nuostabią ateitį“ - paversti juos į plaukiojančių bei skraidančių dronų valdymo laivus, tai jau patys USA ekspertai rašo, kad jei priešinga šalis, pavyzdžiui, Rusija, turinti išvystytas radioelektroninės kovos sistemas, gali būti, lengvai paralyžuos tą neturinti įgulos laivyną ar net perims visiškai jo valdymą. 

Eksperimentinis USA KJL kovinis laivas be įgulos Sea Hunter

O tada jau gali būti ir taip, kad  „Zumwalt-ui“ teks bėgti nuo savo paties, tik rusiškų hakerių “perverbuotų”, dronų.

Bepilotis žvalgybinis-kovinis malūnsparnis MQ-8B Fire Scout, neseniai sudužo mokymuose dėl sugedusios distancinio valdymo sistemos

Šiaip apskritai, akivaizdus tokių „novatoriškų idėjų“ "šviežumas"   ir atviras jų prastūmimo skubėjimas parodo tai, kad tikroji tokio šurmulio priežastis yra ne jų įsivaizduojamas ar menamas proveržis, kurio dėka USA, atseit, gali tapti pasauline lydere karinio laivyno technologijose. Tačiau daug labiau proziškesniuo dalykuose, kurie neturi nieko bendro su karine strategija.

Tačiau vis dėlto, vienok, tai labiau primena finalinius iš anksto nenusisekusios pjesės akordus. Jokio fenomenalaus karinio-techninio proveržio neįvyks, "Zumwalt-ai" dėl savo fatališko beviltiškumo yra pasmerkti palikti sceną, o amerikoniški admirolai greičiausiai iš vandens išplauks sausi. Ir užims vadovaujančias kėdes didžiausių karinių-pramonių koncernų direktorių tarybose. Tas pačias kėdes, kurias jie seniai nusipirko savo korupcinėmis paslaugomis, kurių produktu ir tapo karinis-jūrinis USA KJL  nesusipratimas "Zumwalt-as". USAmerikoje niekada nebuvo kitaip ir vargu ar kada bus.