ES: Vienas protingas ir būrys somnanbulų

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://sauksmas.lt/es-vienas-p... 2015-09-25 05:03:09, skaitė 2713, komentavo 6

ES: Vienas protingas ir būrys somnanbulų

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pavadino pabėgėlius iš Artimųjų Rytų grobikais, pareiškė, kad jiems negalima suteikti prieglobsčio. „Mūsų sienos, kaip ir mūsų gyvenimo būdas, paremtas įstatymu gerbimu, patiria grėsmę. Pavojus pakibo virš Vengrijos ir Europos. Visa tai kas vyksta yra už leistinos ribos. Mus paprasčiausiai užkariauja. O grobikams negalima suteikti prieglobstį“, – pareiškė Vengrijos ministras pirmininkas.

Ar ne laikas Briuselio marionetėms Lietuvoje, svaigstančioms nuo idėjų apie afrikiečių ir musulmonų „integracijas“ pagaliau atsipeikėti? Šios į Europą besiveržiančių „skėrių“ ordos, kurių yra šimtai milijonų, eina ne mitologinių „europinių vertybių“, kurių niekas nematė Europoje ir niekada nematys, o tam, kad išgyventi ir čia, kur yra maisto, daugintis.

Senelis Maltusas buvo teisus: resursai Žemėja didėja aritmetine progresija, o gyventojų skaičius – geometrine. Nei Afrika, nei Azija nebepajėgios išmaitinti 3% metinio gyventojų prieauglio savo šalyse ir šie milijonai žmonių migruos į liberalizmo nuodais apnuodytą ir mirštančią Europą, kad ją pribaigti. O tai visiškai nesunku padaryti, kai Europai vadovauja iškrypėliai kameronai, ar su dievais besišnekantys neadekvatūs merkel-olandai. Ar gali sąmoningas žmogus vienu ir tuo pačiu metu kviesti migrantus ir jų neįsileisti, reikalauti, kad juos priimtų jų nekvietę kaimynai?

Net pas Briuselio somnanbulus, o greičiau pas juos už virvelių tampančius, jau ateina sąmonės prašviesėjimo akimirkos.

ES Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį perspėjo, kad Europos Sąjungos lyderiai turi padėri Europai „susigrąžinti savo išorės sienų kontrolę“, kai „milijonai“ potencialių pabėgėlių stengiasi patekti į šį žemyną. Pabėgėlių registracijos centrai prie išorinių ES sąjungos sienų pradės veikti iki lapkričio mėnesio. „Tai labai svarbus pasiekimas, nes dar kelios dienos atgal klausimas dėl šių centrų buvo prieštaringas. Šiandien svarstymas praėjo gerai ir visi lyderiai susitarė, kad jie turi pradėti funkcionuoti iki lapkričio pabaigos“, – pasakė Eurotarybos pirmininkas. Tuskas pripažino, kad ES turi laukti milijonų migrantų antplūdžio. ES lyderiai, pasibaigusiame skubiame pasitarime patvirtino pagrindinius Eurokomisijos siūlymus dėl migracijos krizės sureguliavimo. Tam numatoma išleisti €9,2 milijardus iš bendrijos biudžeto.

Reziumuodamas susitikimo rezultatus Eurotarybos pirmininkas Donaldas Tuskas pripažino, kad situacija aplink šią krizę „nekelia optimizmo“ ir ES turi laukti milijonų migrantų antplūdžio. Kad sukontroliuoti migraciją bus bandoma telkti Europos sienos apsaugos agentūros „Fronteks“ ir Europolo darbą. Šios priemonės turi būti paremtos sukuriant veiksmingą migrantų, neturinčių teisės į prieglobstį, grąžinimo sistemą. Numatoma, kad ES teiks finansinę bendrijos valstybėms ir trečiosioms šalims, labiausiai nukentėjusioms nuo migrantų antplūdžio. Konkrečiai, ES skirs 1 milijardą € SNO agentūroms, kurios padeda pabėgėliams Sirijoje, Turkijoje, Jordanijoje, Libane, tam kad jie nesiveržtų į Europą. Prie papildomų 160 tūkstančių pabėgėlių paskirstymo nebuvo sugrįžta. Visumoje ES lyderiai pripažino, kad laukia didžiulis darbas ir šie klausimai bus nagrinėjami užplanuotame susitikime spalio mėnesį. „Visos 28 šalys susitarė sustiprinti pagalbą Turkijai, Libanui ir Jordanijai. Joms bus pasiūlyta daugiau lėšų mainais į bendradarbiavimo sustiprinimą. Mažiausiai 1 milijardas € bus papildomai išskirtas, kad padėti pabėgėliams regionuose per SNO agentūra“, -pasakė Tuskas. 

Po sėkmingo Izraelio premjero Benjamino Netanijagu vizito į Maskvą, visų vasalų retorika staiga pasikeitė: Obama jau ruošiasi susitikti ir tartis su Putinu, o pasimetusi, švelniai kalbant, Vokietijos kanclerė ragina tartis su Sirijos prezidentu Bašaru Asadu. 

Mano nuomone, Lietuvai reikia kuo skubiau išeiti iš ES, nes valstybės ir tautos šiame beprotnamyje laukia žūtis.

Algimantas Lebionka

Šauksmas