Na tai paskaičiuokime, garbingieji kurmiai...

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-06-02 22:04:00, skaitė 1670, komentavo 69

Na tai paskaičiuokime, garbingieji kurmiai...

Retas kas matyt atsisakytu atsisakytu paskaičiuoti svetimus pinigus. Šiandien imkime ir paskaičiuokime pinigus Lietuvos biudžete. Kodėl rašau svetimus, nors turėtume manyti jog biudžeto pinigai tai yra visų mūsų - Lietuvos piliečių sunešti, sumokėti mokesčių, baudų, rinkliavų ar tiesiog atimti pinigai. O “svetimus” rašau todėl, kad tai kas yra ne jūsų kišenėje - tas yra jau ne jūsų. Biudžeto pinigai priklauso ne liaudžiai ar tautai o toms gaujoms (partijoms) kurios konkrečiu metu turi dauguma ar yra susimetę į šutvę. Kaip bankai parazituoja iš pas save laikomų svetimų pinigų, lygiai taip pat iš biudžeto siurbia ir trpsta tie, kas yra tuo metu prie jo pripuolę.

Nedarykite klaidos ir nemanykite, kad pinigai banko sąskaitoje ar biudžete - tai jūsų pinigai.  Tai jau yra biudžetą apnykusių erkių-siurbėlių “finansiniai ištekliai”, arba banko kišenė, už leidimą kuria naudotis jis lupa iš jūsų mokestį ir kontroliuoja-reguliuoja kiek jums pasiimti savų pinigų ir kam juos išleisite. Ir nėra jokios garantijos jog vieną dieną jums bus pasakyta, kad tai kas mano kišenėje - tai yra mano o ne tavo, še tau trijų pirštų kombinaciją  ir nešiepk dantų ant svetimo gero. Tas pats yra ir su biudžetu - jis yra tų kurie jį skirsto.

Vienintelė mintis kuri nuolat kamuoja skirstytojus erkes-siurbėles ir banksterius - tai kaip daugiau paskirstyti-pavogti ar kaip jus apgauti. Žinoma, nepamirštant kurti planus kaip jus apiplėšti naujais mokesčiais ir priverstinėmis paslaugomis bei ribojimais. Tie kas kaupiate visokiuose pensijų kaupimo fondose busimai pensijai - prisiminkite bent jau dabar žinosite  Dantės "Dieviškosios komedijos" baigiamąją frazę - "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" - užrašo ant pragaro vartų - "Palik viltį kiekvienas čia įeinantis".

Man netyčia į akis papuolė toks, tskant, vaijzdelis kuriame nurodytas Lietuvos armijos skaitlingumas.

Ir kažkaip pasidarė įdomu kaip yra iš tiesų ir kiek tai kainuoja mokėtojams į biudžetą. Na ir kiek tam skiriama biudžeto pinigų surinktų iš visų, bet jau nebe visų. 

KAM tinklapyje galima rasti sekančius duomenis apie kiekybę

Kaip matyti iš šios lentelės “personalo pokytis”  - 1242(+6,67%) - su savanoriais, kariūnais-kadetais ir civiliais nuo 18610 “personalijų” 2005 metais iki 19852 “personalijų” 2021 metais nėra labai tragiškas. 

Ko nepasakysi apie gyventojų pokytį nuo inkorporavimo ar okupacijos į NATO ir JevroSojūzą 2004 metais nuo 3 397 660 gyventojų 2004 metais iki 2 677 800 gyventojų šiai dienai. Žiūrėti čia.  Minus 719 860 gyventojų, arba 21,2%, daugiau nei penktadalis tautos nuo inkorporacijos į JevroSojūzą ar NATO okupacijos. Tai yra oficiali statistika, realybėje - Lietuvoje vargu ar besurinksi porą milijonų.

Šioje vietoje tokia filosofinė dilema iškyla - rusų kareiviai yra vadinami “okupantais”, už kitokį pasisakymą baudžiamojo kodekso straipsnis, o kryžiuočių palikuoniai, svetimos šalies kareiviai, dabar mindantys Lietuvos žemę ir myžantis ant prezidentūros, kurių protėviai prieš šimtus metų skerdė mūsų protėvius, kurie čia atėjo neatsiklausus tautos o dėl kelių “glavniuchų” padėtų parašų - jie okupantai ar ne ?  

Na bet šiandien apie pinigus, kurie sunešti visų, bet jau ne visų o tų kurie tarpsta ant jų. Iki NATO invazijos 2003 metais Lietuvos biudžeto pajamos/išlaidos buvo atatinkamai 9 553 230 000/10 865 508 000 LITŲ. Deficitas -1 312 278 000 litų. Kas eurais būtų - kursas 3,4528 - atatinkamai 2 766 806 6    50/3146868628 - deficitas - 380 061 979. 2003 metais Krašto apsaugos ministerijai buvo skirta 743 128 000 litai arba 215 224 745 eurai. 7.78% biudžeto. 

 

Iš čia. Lentelėse skaičiai pateikti tūkst. litų

KAM pateikia personalo skaitlingumo lentelę nuo 2005 metų. Todėl galima paskaičiuoti kiek kainavo viena “personalija” biudžetui 2005 metais ir kiek kainuoja 2021 metais.

Iš čia. Lentelėse skaičiai pateikti tūkst. litų.

Biudžeto pajamos/išlaidos 2005 metais 13 859 660 0   00/15 669 260 000 litų, deficitas - 1 809 600 000 litų. KAM 2005 metais skirta 828 573 000 litų, arba 239 971 328 eurų, kas sudaro  5,98 % biudžeto. 

239 971 328 eurų per metus skiriama  18610 personalijoms, 12 894,75 eurų vienai metams, - 1074,56 euro mėnesiui.

2021 metų biudžetas:
 

Biudžeto pajamos - išlaidos - deficitas atatinkamai eurais:

11 252 105 000 - 15 841 411 000 - 4 589 306 000 . 

BIUDŽETO DEFICITAS  - 40.49 % !!!!!!!!!

Iš čia. Lentelėse skaičiai pateikti tūkst. eurų.ų

KAM skirta 1 028 068 000 eurų 19852 “personalijoms” metams. 9,14 % biudžeto. Viena “personalija” metams kainuoja 51 786,62 eurų, mėnesiui - 4315,55 euro.

Nuo 2005 metų KAM vienas personalo vienetas metams pabrango nuo 12894,75 eurų iki 51786,62 eurų - tai yra 4,02 karto. Šiemet biudžeto deficitas 4 589 306 000 eurų - arba 15 845 955 756 litų - litas tai  natososų ir jevrososų-marginalų sunaikinta Lietuvos nacionalinė valiuta. 

Iš visų suneštų pinigų skaičiavimo išplaukia viena išvada - NAIKINAT LITĄ IR TAUTĄ - MINUS 21% GYVENTOJŲ ESANT ES -  ĮVEDANT EURĄ MES BUVOME APIPLĖŠTI 4 KARTUS PABRANGINANT VISKĄ. Vien šiemetinis biudžeto deficitas yra didesnis ar prilygsta ankstesniems metiniams biudžetams litais.

Štai tokia ji ta - “gerovės valstybė”. Tvirtai tikiu - Nausėda paskutinis Lietuvos prezidentas.