Anton Blagin. Kaip laikraščio "Pravda" karo korespondentas Borisas Polevojus 1945 m. tapo melagingu Holokausto liudininku...

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: https://lebionka.blogspot.com/... 2021-06-08 17:16:00, skaitė 1036, komentavo 10

Anton Blagin. Kaip laikraščio

https://cont.ws/@antonblagin/1997495

Žydų kilmės sovietų prozininkas Borisas Polevojus (tikroji pavardė Kampovas; gyvenimo metai: 1908-1981), knygos "Apysaka apie tikrą žmogų" autorius, Antrojo pasaulinio karo metais buvo laikraščio "Proletarskaja pravda" karo korespondentas, o 1941 m. spalio pabaigoje - "Pravdos" korespondentas.

1945 m. sausį Borisas Polevojus buvo priskirtas prie Pirmojo Ukrainos fronto, kuris, be kita ko, tų pačių metų sausio 27 d. išlaisvino iš nacių nelaisvės Aušvico-Birkenau stovyklos kalinius.

Rašydamas ataskaitą politinei vadovybei Polevojus stengėsi kuo geriau išnaudoti savo rašytojo talentą, kad aprašytų Aušvico baisumus, kurių jis nebuvo liudininkas. Visų pirma 1945 m. sausio 29 d. Pirmojo Ukrainos fronto politinės organizacijos viršininkas generolas majoras Jasečkinas iš "Pravdos" karinio korespondento B. Polevojaus gavo tokį dokumentą (jį Gynybos ministerija išslaptino visai neseniai, minint 70-ąsias Aušvico išlaisvinimo metines):

image.png

image.png

image.png

image.png

Šaltinis:https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12006359%40egNews

Atkreipkite dėmesį į B. Polevojaus žodžius, kuriais jis savo "Ataskaitinėje pažymoje" aprašė didžiausią Aušvico krematoriumą, pažodžiui - "mirties konvejerį" (esą pastatytą nacių 1942 m.): "Tai buvo ilgas, beveik pusės kilometro ilgio pastatas, kurio gale buvo kalnakasių krosnys, ...nuo krosnių į šiaurę ėjo išilginis pastatas su metalinėmis grindimis... Šį pastatą kartu su krosnimis po Maidano proceso sunaikino vokiečiai, ir toje vietoje galima pamatyti tik jo liekanas."

"Beveik pusės kilometro ilgio pastate", kuris, anot Polevojaus, tarnavo kaip "mirties konvejeris", vienu metu turėjo tilpti daugybė tūkstančių žmonių. Jei naciai nuo 1942 m. Aušvice žmones naikino tokiomis didelėmis partijomis, tai tikrai buvo mirties stovykla, kurioje Antrojo pasaulinio karo metais nužudytųjų ir sudegintųjų skaičius turėjo būti skaičiuojamas milijonais...

Tačiau pažiūrėkite, kas atsitinka. "Boriso Pollevojaus ataskaitoje" minimas "Majdano procesas" vyko Lenkijos Liublino mieste nuo 1944 m. lapkričio 27 d. iki 1944 m. gruodžio 2 d. Tai buvo kitos, taip pat okupuotoje Lenkijoje esančios Majdaneko koncentracijos stovyklos pareigūnų teismas. Pasak B. Polevojaus, būtent po šio teismo proceso naciai sunaikino milžinišką Aušvico krematoriumą, kuriame buvo sudeginti milijonai žmonių, kad paslėptų savo baisių nusikaltimų pėdsakus. Iki tol, nuo 1942 m. vidurio iki 1944 m. gruodžio 2 d. imtinai (t. y. daugiau nei dvejus metus iš eilės), šis "mirties konvejeris", pasak Polevojaus, savo funkciją vykdė puikiai...

"Pravdos" karinis korespondentas Polevojus apie šį neegzistuojantį "mirties konvejerį" telegrafavo ir savo laikraščio vadovybei. 1945 m. vasario 2 d. numeryje "Pravda" išspausdino jo pranešimo pagrindu parengtą straipsnį "Mirties kombinatas Aušvice":

image.png

Šaltinis: laikraštis "Pravda", 1945 m. vasario 2 d. numeris, p. 3.

Atkreipkite dėmesį į Polevojaus žodžius: "Tai buvo didžiulis kombinatas, turintis savo padalinius, kurių kiekviena turėjo savo tikslą. Vienoje iš jų kaliniai buvo rūšiuojami: jie buvo skirstomi į tuos, kurie dar gali dirbti prieš mirtį, ir į senus, vaikus ir ligonius, kurie buvo nuteisti nedelsiant sunaikinti..."

 

Taigi susipažinome su tuo, ką "Pravdos" specialusis korespondentas Borisas Polevojus 1945 m. sausį-vasarį pasakojo visai Sovietų Sąjungai, o štai kas iš tikrųjų įvyko ir ką matome savo akimis, remdamiesi nuotraukomis, kurias pirmosiomis Aušvico išvadavimo dienomis padarė Pirmojo Ukrainos fronto kariai: 

 

image.png

Aušvice buvo daug nedarbingo amžiaus vaikų ir, sprendžiant iš jų išvaizdos, jie nepatyrė ilgalaikio bado. Išlaisvinimo metu jie neatrodė išsekę.

image.png

Boriso Polevojaus melą dar kartą demaskuoja 1945 m. sausio 27 d. Aušvice darytos nuotraukos: jis negalėjo matyti tūkstančių išsekusių žmonių! 

image.png

image.png

Tačiau, kaip paaiškėjo, B.Polevojus taip manė veltui! Kurdamas savo melą jis nežinojo, kad 1944 m. virš Aušvico skraidė britų šnipinėjimo lėktuvai ir darė koncentracijos stovyklos nuotraukas iš oro. Jų darytos nuotraukos, žinoma, kurį laiką buvo įslaptintos, bet po kelerių metų slaptumo žyma buvo panaikinta (kaip ir B. Polevojaus "memorandumo" atveju), ir jos tapo viešai prieinamos. O dabar, atsiradus internetui, kiekvienas gali išstudijuoti šias aerofotonuotraukas ir įsitikinti, kad Aušvico teritorijoje niekada nebuvo "beveik pusės kilometro ilgio" pastato, kuris būtų veikęs kaip "mirties konvejeris", todėl "Pravdos" karinis korespondentas Borisas Polevojus (Kampovas) 1945 m. sausio 29 d. veikė kaip melagingas Holokausto liudytojas!

image.png

image.png

image.png

Ką gauname? 
 
Ir mes sužinome, kad ne tik "Pravdos" karo korespondentas Borisas Polevojus (Kampovas) buvo melagingas Holokausto liudytojas, kuris išgalvojo Aušvico siaubą, kurio nebuvo tokio masto, kokį jis aprašė, bet ir buvęs Aušvico komendantas Rudolfas Huesas (Rudolf Hoess), kuris kankinamas prisipažino sunaikinęs tris milijonus žmonių, iš kurių 2 500 000 tariamai buvo nužudyti dujų kamerose.
 
Dabar Vakaruose pripažįstama (atminimo lentos Aušvico memoriale yra akivaizdus ir nenuginčijamas faktas), kad šie skaičiai yra melas ir sovietinė propaganda...
 
Nors naujasis Aušvice žuvusiųjų skaičius "apie pusantro milijono žmonių" taip pat toli gražu neatitinka tikrovės. Ją reikėtų sumažinti dešimt kartų.
 
Tęsinys kito mano straipsnio "Aš aklai tikėjau 6 milijonų žydų holokaustu, o paskui pamačiau šviesą ir supratau, kad tai buvo propaganda" temos.
 
2021 m. gegužės 26 d. Krasnodaras. Antonas Blaginas