Susidorojimas su taikiais demonstrantais Italijos Triesto mieste

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: https://lebionka.blogspot.com/... 2021-10-18 20:43:00, skaitė 577, komentavo 6

Susidorojimas su taikiais demonstrantais Italijos Triesto mieste

Įvykius Trieste komentuoja Italijoje gyvenanti Natalija Kovalenko.

https://www.youtube.com/watch?v=NoaRmTbpmlk

https://www.youtube.com/watch?v=Qdb_j6iO12I

Prasidėjo protestuotojų, įsikūrusių prie Varco 4 pastato Trieste, evakuacija. Prie garnizono priešais "Varco 4" iš uosto teritorijos atvyko keletas policijos automobilių. Protestuotojai jų laukė kitoje "Varco" pusėje palei kelią, sėdėdami ant žemės ir skanduodami "Tokie kaip mes niekada nepasiduoda" ir "Laisvė". Policininkai išlipo iš savo automobilių su riaušių malšinimo įranga, pareigūnas kelis kartus paragino juos išsiskirstyti "vardan įstatymo", tada buvo panaudotos vandens patrankos (vaizdo įrašas Lasorte). 

https://www.youtube.com/watch?v=J_WXS1p9F_w

Policijos užtvara pasivijo ant žemės sėdinčių dokininkų grupę, tarp kurių buvo Stefano Puzzer, ir iš esmės izoliavo juos nuo likusių demonstrantų, nes pareigūnai toliau žengė pirmyn. Policija, žengdama pirmyn su nedideliais užtaisais ir naudodama vandens patrankas, nužygiavo apie šimtą metrų ir toliau vertė demonstrantus trauktis (vaizdo įrašas Lasorte).