Lietuvos šviesuomenė pakilo ginti valstybės lyderio Gitano Nausėdos ir kreipėsi į visuomenę

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/lietu... 2021-11-22 16:46:00, skaitė 1218, komentavo 6

Lietuvos šviesuomenė pakilo ginti valstybės lyderio Gitano Nausėdos ir kreipėsi į visuomenę

Valstybės lyderis Gitanas Nausėda.

Portalas alkas.lt pranešė, kad Naujoji Helsinkio grupė parengė atvirą laišką, kuriuo išreiškia paramą valstybės lyderiui Gitanui Nausėdai.

Tarp laiško iniciatorių – sociologas, prof. habil. dr. Gediminas Merkys, istorikai dr. Tomas Baranauskas ir prof. Rasa Čepaitienė, žurnalistė Erika Drungytė, menininkė Jurga Lago, tautininkas Marius Kundrotas.

skirt.png

Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjų atviras laiškas palaikant Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą

2021-11-20
Vilnius

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos mokslo, kultūros ir visuomenės atstovai, remiame Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą sunkioje Lietuvos Respublikos Konstitucijos, šeimos, Tautos ir valstybės gynyboje. Dėkojame Jo Ekscelencijai už principingą laikyseną sudėtingų dabarties geopolitinių ir pandeminių iššūkių akivaizdoje. Džiaugiamės nuosekliu Prezidento siekiu po ilgo vienašalės propagandos laikotarpio į Lietuvos politiką bei viešąją erdvę grąžinti atviros, įvairiapusės, geranoriškos ir garbingos diskusijos kultūrą.

Neramina valdančiajai parlamentinei koalicijai atstovaujantys politikai ir juos palaikantys „įtakdariai“, vykdantys daugumos piliečių išrinkto Lietuvos Prezidento puolimo kampaniją. Atvira neapykanta, patyčios ir žeminimai, sklindantys iš įtakingų interesų grupių atstovų, atspindi didėjantį visuomenės susiskaldymą pamatiniais vertybiniais ir pasaulėžiūros klausimais.

Dalis mūsų visuomenės remia pseudoliberalias vertybes, pritaria valdančiųjų diegiamoms socialinės inžinerijos priemonėms. Tačiau kita, statistiškai daug didesnė dalis, daugiausia palaikianti tautines, krikščioniškas, konservatyvias vertybes bei normas, nuosekliai stumiama į viešojo gyvenimo pakraštį, šios idėjos bei jų reiškėjai išjuokiami, ignoruojami arba nutildomi. Visuomenės daugumos nuostatos bei lūkesčiai politiniame lauke atstovaujami vis menkiau arba tiesiog ignoruojami.

Su dideliu rūpesčiu stebime, kaip, esant silpnai ir išskaidytai Lietuvos Respublikos Seimo opozicijai ir nugalintai pilietinei visuomenei, svarbiausios politinės, finansinės, akademinės, žiniasklaidos ir teisėsaugos galios telkiamos siaurų įtakos grupių rankose. Tai jau yra grėsmė valstybės stabilumui, demokratijai, piliečių teisėms bei laisvėms.

Tokioje padėtyje valstybės Prezidentas kaip valstybės vadovas ir kaip savo vertybines pozicijas aiškiai išreiškęs bei ginantis asmuo lieka vienintele atsvara piliečių nekontroliuojamos ir jiems nebeatskaitingos valdžios konsolidacijai, besiimančiai visų, net elementariausias padorumo ribas peržengiančių priemonių jį diskredituoti, apriboti jo konstitucines galias ir išstumti jį iš politinio veikimo lauko. Šios pastangos yra kėsinimasis į Lietuvos valstybės politinę sąrangą ir suverenumą.

Nepagrįstas ir nepelnytas valstybės vadovo pjudymas bei įžeidinėjimas vyksta ne tik šalies viduje – jo autoritetas menkinamas ir tarptautinėje arenoje. Tai tampa signalu nedraugiškoms užsienio valstybėms veikti Lietuvos nenaudai.

Demokratinėje valstybėje gali ir net privalo būti išsakoma politinio lyderio žodžių ir veiksmų kritika, tačiau nenusiritant iki patyčių, išsakomų padugnių leksika. Deja, brandžios politinės kultūros Lietuvoje stokojama. Todėl griežtai smerkiame valdančiosios koalicijos ir ją aptarnaujančių įtakos grupių išpuolius prieš piliečių daugumos išrinktą valstybės vadovą.

Reikšdami paramą Jo Ekscelencijai, tuo pačiu linkime jam drąsos ir tvirtybės ginant pagrindines žmogaus, šeimos, Tautos ir piliečių teises. Nedviprasmiška jo laikysena ginant Tautos daugumos palaikomas, Konstitucijoje įtvirtintas šeimos vertybes nuo pseudoliberalių ar net neomarksistinių, ideologinių, antimokslinių ir amoralių jos imitacijų, o taip pat – šių ideologinių grupių diktato, teikia vilčių, kad bus pareikšta aiški pozicija ir kitais svarbiais žmogaus bei Tautos teisių klausimais.

Tautos teisė pagal Konstituciją tiesiogiai valdyti savo valstybę, svarbiausius jos klausimus sprendžiant referendumais, bei „galimybių pasas“, kuris nėra visuomenės sveikatos kontrolės, bet yra absoliučiai nepateisinama politinė visuomenės kontrolės priemonė, – šios problemos šiandieną yra skubiausiai ir neatidėliojant spręstinos.

Referendumų kartelė Lietuvoje pagal privalomą piliečių parašų skaičių – viena aukščiausių Europoje, lyginant ne tik su senos demokratijos šalimis – Olandija ir Šveicarija, bet ir su Italija, Ukraina bei Sakartvelu, o Vyriausybės priemonė „galimybių pasas“ ne tik diskriminuoja sveikus žmones, kursto pilietinę nesantaiką, pažeidžia konstitucinį lygių galimybių principą ir skaldo visuomenę, bet yra tikra grėsmė demokratijai, eliminuoja bazines konstitucines teises ir laisves bei prilygsta mūsų politinės santvarkos pakeitimui.

Todėl prašome, kad Jo Ekscelencija skubiai kreiptųsi į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės aktų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams (Konstitucijos 106 str.), o dėl referendumų – inicijuoti Konstitucijos pataisą, kad referendumo iniciatyvai reikalingas piliečių parašų skaičius būtų sumažintas pagal dabartinę demografinę padėtį ir geriausius Europos pavyzdžius.

Keli susiję:

JAV patenkintos bendradarbiavimu su Lietuva, kuri ginkluotės iš JAV pirks dar už 500 mln. dolerių

oodjfidojd.jpg

G. Nausėda tęsia kovą su nesivakcinavimo priežastimis ir kviečia visus nevengti vaisto į petį