Lietuvos TSR himnas

Autorius: Lietuvis Patriotas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2022-01-25 21:36:00, skaitė 732, komentavo 10

Lietuvos TSR himnas

Didingas himnas, kurio klausantis per kūną eina šiurpuliukai. Šio kūrinio net lyginti negalima su dabartiniu "kūriniu". Kiekvienas Lietuvą mylintis žmogus, privalo mokėti šio himno žodžius.

Muziką Lietuvos Tarybų socialistinės respublikos (LTSR) himnui parašė kompozitoriai Balys Dvarionas ir Jonas Švedas, žodžius Antanas Venclova.

Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė,
Už laisvę ir tiesą kovojus ilgai.
Kur Vilnius, kur Nemunas, Baltijos jūra,
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Į laisvę mums Leninas nušvietė kelią,
Padėjo kovoj didi rusų tauta.
Mus Stalinas veda į laimę ir galią,
Tautų mūs draugystė kaip plienas tvirta.

Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga,
Brangi Tarybų Lietuva!

Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

Tėvynė galinga, nebijom pavojų,
Tebūna padangė taiki ir tyra.
Mes darbu sukursim didingą rytojų,
Ir žemę nušvies komunizmo aušra.

LTSR HIMNAS