R. Navickas. Tuoj prasidės…

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/01/26/r-... 2022-01-26 16:14:00, skaitė 261, komentavo 14

R. Navickas. Tuoj prasidės…

Rašyti asmenvardžius LR pasuose lietuvių abėcėlėje nesančiomis raidėmis jau galima. Kol kas – tik QWX, БЗГДЦЩШЖЮЯИ – dar teks palaukti.

Sausio 18 d. Seimas priėmė istorinį sprendimą, įteisindamas piliečių asmenvardžių rašymą Lietuvos pasuose mūsų kalbos abėcėlėje nesančiomis raidėmis ir pagal kitų šalių valstybinių kalbų rašybos taisykles. Tuo žengdamas pirmą žingsnį link lietuvių valstybinės kalbos statuso panaikinimo.

Einama link to, kad jau nebebus galimybės užsirašyti žmogaus vardo ir pavardės vien iš klausos – vis dažniau teks prašyti žmogaus padiktuoti paraidžiui. Apie tai, kad taisyklingai ištarti kai kurių asmenvardžių lietuviai nesugebės net nekalbu – nūnai tai, kas ilgus metus buvo laikoma esminiu mandagumo bruožu mūsų kalbėsenoje, virs nesvarbiu dalyku.

– Ei ponas, kaip Jūs ten – negaliu_ištarti_to_raidžių_kratinio – prašome užeiti pas gydytoją į kabinetą! – maždaug taip atrodys naujovės realybėje.

Nes nūnai Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymu įtvirtinta, kad Lietuvos piliečio vardas ir pavardė asmens dokumentuose gali būti rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis be diakritinių ženklų, įskaitant W, Q ir X raides šiais atvejais:

A) jei jis pasirenka nelietuvišką sutuoktinio pavardę;
B) jeigu jo tėvų ar vieno iš tėvų pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis;
C) jei jis, tėvai, seneliai, protėviai turėjo ar turi kitos valstybės pilietybę ir vardas bei pavardė ne lietuviškais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
D) jei jis vardą ir pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena, ir jie šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje.

Nesunku pastebėti, kad po atveju C patenka praktiškai visi Lietuvos gyventojai.

Nes visų mūsų protėviai kadaise turėjo SSSR (XX a.), Lenkijos (XX a.) ar Rusijos Imperijos (XIX-XX a.) pilietybę ir gali pateikti tai liudijančius dokumentus su įrašais nelietuviškais rašmenimis.
Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska spėjo pasidžiaugti:

„Lietuvos piliečiai – mišrios šeimos, jų vaikai, o taip pat ne lietuvių tautybės asmenys – galės lotyniško pagrindo rašmenimis originalia forma užsirašyti vardą ir pavardę. Pagarba savo piliečiams yra prielaida demokratiškai ir teisės viršenybės principą gerbiančiai valstybei. Pagarba asmens tautybei, kultūrai, asmenvardžiui yra esminis pamatas, ugdantis meilę tėvynei ir valstybei“
***
OK, vadinasi, kol kas nelietuviškai, originalia forma rašyti mūsų pasuose leidžiama tik naudojant lotyniško pagrindo rašmenis.

Tai jeigu koks TAPAC TATAPEHKO, OTAP XATOEB ar CBETA KAPACEBA pageidaus, kad jų asmenvardžiai būtu užrašyti pasuose būtent tokia forma LOTYNIŠKOMIS RAIDĖMIS (TXPKBCOAE), t.y. griežtai pagal naujojo įstatymo dvasią ir raidę – anot Teisingumo ministrės kliūčių tam lyg ir neturėtu būti?

Žinoma, kokie minkštagalviai tuoj užriks, kad tai būtų trolinimas ir kad kirilica negali būti naudojama – į ką gaus paprastą atsakymą, jog nei vienos kirilicos raidės tokiame užrašyme nėra – panaudoti tik lotyniško pagrindo rašmenys. O jau kokia eile sudėlioti tas lotyniškas raides LR pase yra grynai asmenvardžio SAVININKO reikalas ir jo teisės į nuosavybę realizavimas.

Juk Seimūnas Vytautas Mitalas, kaip liberalas, aiškiai pasisakė: „labai paprasta – asmens vardas ir pavardė priklauso jam [žmogui], tai yra jo nuosavybė ir niekas neturėtų tos teisės atimti“.

***

Todėl jei žmogaus originali pavardė yra CEPOB, CYPKOB, TEPEMOB, KOTOBA ar net PEMAXEP – tai yra jo nuosavybė ir niekas neturi teisės jos atimti, priversdamas LR pase ją užrašyti visai kitais lotyniško pagrindo rašmenimis, nei jis pageidauja.

Labai tikiuosi, kad tarp bendrapiliečių atsiras sąmojingų žmonių, kurie pasinaudos naujojo įstatymo suteikta teise ir pareikalaus savo rusiškos, gudiškos ar ukrainietiškos kilmės asmenvardį į pasą užrašyti lotyniškomis raidėmis būtent tokiame formate. Ir gavę tikėtiną neigiamą biurokratų atsakymą tiesiog apskųs jį teisme, kaip įžūlų ir neteisėtą jų nuosavybės teisės į pavardę pažeidimą.
Nes sukurtą teisinį absurdą reikėtu privesti iki loginės pabaigos.

Galų gale, tokiam smagiam patrolinimui nebūtina netgi turėti nelietuvišką asmenvardį. Koks nors TOMAC CYTKYC su tarybinio paso ar gimimo liudijimo kopija irgi gali reikalauti pakeisti jo asmenvardžio rašybą LR pase į labiau atitinkančią jo supratimą apie teisės į nuosavybę pavardės užrašymo formatu realizavimo.

Jau nekalbu apie tai, kad naujai įteisinta situacija įtartinai primena tai, kas vadintina dalies Lietuvos piliečių diskriminacija rašmenų kilmės pagrindu.

Nes jeigu įstatymu pripažinome, jog LR piliečio vardas ir pavardė yra jo [šventa] privati nuosavybė, kurią jis gali įsirašyti pase raidėmis, kurių nėra lietuvių kalbos abėcėlėje ir pagal kitos šalies valstybinės kalbos gramatikos taisykles, tai nėra jokio pagrindo suteikti galimybę realizuoti šią neatimamą žmogaus teisę TIK lotyniškos kilmės raidynų naudotojams.

Teisė yra tai, kas galioja visiems piliečiams – nepriklausomai nuo jų rasės, spalvos, tautybės, etninės kilmės ar gimtosios kalbos.

Todėl jeigu dalis Lietuvos rusų su V.V. Putino bei t.v. „žmogaus teisių gynėjų“ palaikymu pareikalaus ir jiems pripažinti teisę į „šventą privačią nuosavybę originaliai užrašyto asmenvardžio pavidalu“, leistinų LR pasuose raidžių QWX sąrašą papildant dar ir БЗГДЦЩШЖЮЯИ – visai nenustebsiu.

Nes išmintingieji mūsų įstatymų leidėjai patys sudarė visas prielaidas tokio tipo trolinimo veiksmams, įteisindami piliečių diskriminaciją, dalindami išskirtines teises, t.y. privilegijas į originalų asmenvardžių rašymą pagal ….rašmenų kilmę.

Kaip rodo Taivano atstovybės užvardinimo istorija tikėtinų pasekmių dėl nuosavų veiksmų numatymas nėra stiprioji kai kurių mūsų politikų pusė. Panašu, kad kažką panašaus mes galime išvysti ir šiuo atveju.

Vienžo, kol tai dar neprasidėjo, belieka tikėtis, kad Prezidentas G. Nausėda nepasirašys ir vetuos šį skandalingą įstatymą. Paraginkime Lietuvos vadovą atlikti pareigą ir apginti lietuvių kalbą nuo nedraugiškų jėgų išpuolio! (Deja, jau pasirašė ir nevetavo sausio 25 d., o už tai jam padėkojo Lenkijos Prezidentas Andžejus Duda – Alkas.lt pastaba).

Nuorodos ir šaltiniai:

Lietuvių kalbos išniekinimas: 82 Seimo nariai balsavo už, 37 prieš ir 3 susilaikė. Balsavusiųjų už/prieš Seimo narių vardinį sąrašą pasižiūrėti ir išsisaugoti nuorodą galima ČIA.