Algimantas Rusteika: Ką gi, paspartintu žingsniu žengiam į šviesią nacionalsocialistinę praeitį

Autorius: Algimantas Rusteika Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2022-04-08 16:28:00, skaitė 368, komentavo 11

Algimantas Rusteika: Ką gi, paspartintu žingsniu žengiam į šviesią nacionalsocialistinę praeitį

Ką gi, paspartintu žingsniu žengiam į šviesią nacionalsocialistinę praeitį (o gal ateitį?) - greit gatvėse suliepsnos knygų laužai. Biudžetinės kultūros švonderiai uždraus spektaklius, operas, pasaulinės klasikos filmus, poeziją ir romanus, paveikslus ir simfonijas. Urmu viską, amžiams?

Jei ne - teks sukurt kokį nors modernų neoglavlitą, surašyt metodikas ir instrukcijas, kad nustatytų, ką cenzoriai gali drausti, ko - ne, ir iki kada. Priimti sprendimų priėmimo tvarkas. Sudaryti filtracines komisijas dėl draudžiamų dalykų išėmimo iš bibliotekų ir žiniasklaidos archyvų, kontrolės mechanizmus. Numatyti algas, skirti patalpas, kompus, duoti spausdintuvų ir popieriaus, viskam "surasti lėšų". Bus linksma, dorogyje tovaryščy!

Nors šiaip tai man tas patinka. Laikas atėjo išsivalyti arklides visiems, numesti veidmainiškas kaukes ir išsigryninti iki galo. V.Putinas paskelbė "denacifikaciją", tai ir mes skelbiam desovietizaciją. Bet TIKRĄ, nes "kovot" su balvonais kapinėse lengva ir daug proto nereikia.

Imkim ir paskelbkim VISUS KGB bendradarbių ir kolaborantų sarašus. Jie lygiai taip pat mus skundė, sekė, suiminėjo, tardė, kankino, žudė, trėmė, prievartavo, kaip dabartiniai jų teisių perėmėjai - ukrainiečius. Lygiai taip pat gulėjo nužudytieji šventoriuose ir gatvėse, lygiai taip pat buvo tyčiojamasi ir niekinama okupuota tauta. Mūsų pačių tauta.

Gal jau tikrai atėjo laikas apsivalyti ir mums? Ar 75 metams įslaptinę tuometinius tautos išdavikus ir orkas nekeliame grėsmės savo valstybei? Ar jie ar jų palikuonys negali būti šantažuojami pavojaus valandą ir vėl priversti kolaboruoti? Ar tą išdavikų įslaptinimą amžinybei suprastų jų aukos, ar jų paviešinimo nereikalauja aukų artimieji, vaikai ir anūkai?

Negi ir numirsim su ta pralaimėtojų gėda ir prisitaikėlių kalte? Ar dabar, prasidėjus karui su tais pačiais orkomis pagaliau neatėjo laikas tikrajai desovietizacijai ir liustracijai? Ar nesuprantam, kad neturime moralinės teisės toliau taip gyventi ir reikalauti ko nors iš kitų? Kad tai tiesiogiai mums pavojinga?

Tai yra autoriaus nuomonė, už kurios turinį minfo.lt neatsako.