Vilniuje – Lenkijos lietuvių diena

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/05/30/vi... 2022-05-30 18:43:00, skaitė 191, komentavo 2

Vilniuje – Lenkijos lietuvių diena

Gegužės 31 d., antradienį, 13 val. Vilniuje, Lietuvos Mokslų Akademijoje (Gedimino pr. 3) vyks Lenkijos lietuvių bendruomenės ir Punsko valsčiaus diena.

Į renginį atvyks lietuviai iš Lenkijos iki šiol okupuoto Punsko krašto: Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, prof. dr.Bronius Makauskas ir kiti.

Renginyje bus pristatyti ir aptarti naujausi „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ leidinio tomai. „Terra Jatwezenorum“ yra  ypatingas savo turinio ir paskirtimi leidinys, darniai jungiantis mokslo tyrimų ir mokslo žinių sklaidos uždavinius plačiojoje visuomenėje.

Nors jis įvardijamas kaip istorijos ir paveldo metraštis, tačiau paveldo slenkstį sėkmingai peržengia, nes jungia praeitį ir dabartį. Šis leidinys buvo įkurtas Punsko „Aušros“ leidyklos vadovų pastangomis 2009 metais.

Iki šiol kasmet išleidžiama po vieną šio leidinio tomą, tačiau didėjant skelbiamos medžiagos mastams nuo 2016 metų tomai skeliami į dvi dalis.