Kviečia paroda – XX a. – XXI a. Lietuvoje sukurta ir pagaminta ginkluotė

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/05/31/kv... 2022-05-31 16:34:00, skaitė 234, komentavo 8

Kviečia paroda – XX a. – XXI a. Lietuvoje sukurta ir pagaminta ginkluotė

Nuo birželio 1 dienos, Krašto apsaugos ministerija kviečia susipažinti su neeilinėmis muziejinėmis vertybėmis ir Lietuvos nepriklausomybės pradžios simboliais: vyks XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje Lietuvoje sukurtos ir pagamintos ginkluotės paroda.

Atkūrus Lietuvos valstybę, viena svarbiausių užduočių nepriklausomybei apginti ir išsaugoti buvo ginkluotųjų pajėgų kūrimas.

Joms buvo reikalinga ginkluotė, o sudėtingomis sąlygomis apsirūpinti ginklais buvo mėginama visais įmanomais būdais.

Pirmieji ginklai Lietuvoje paskutiniais sovietinės okupacijos metais buvo kuriami pogrindžio sąlygomis. Vienas iš pagrindinių tų laikų ginklakalių Seimo gynybai paruošė apie 600 savadarbių svaidomųjų sprogmenų, įskaitant ir vadinamuosius Molotovo kokteilius.

Paskelbus nepriklausomybę, ginklų kūrimas buvo tęsiamas ir valstybiniu lygmeniu. 1991 m. tuometinio krašto apsaugos ministro A. Butkevičiaus sumanymu buvo įkurta bandomoji bendrovė „Vytis“, kurios pagrindiniai gaminiai buvo rankiniai svaidomieji sprogmenys ir lengvieji šaunamieji ginklai, ypač – pistoletai kulkosvaidžiai.

Iki Giraitės ginkluotės gamyklos projekto, pradėto 2000 m., bandomoji bendrovė „Vytis“ buvo vienintelė nepriklausomybę atgavusios Lietuvos karinė pramonės vieta, užsiimantis ginkluotės gamyba.

Kviečia paroda – XX a. – XXI a. Lietuvoje sukurta ir pagaminta ginkluotė | kam.lt nuotr.

Lietuvoje kurti skirtingų modifikacijų pistoletai – kulkosvaidžiai „Vytis“, pistoletas – kulkosvaidis  „L-1“, pistoletas – kulkosvaidis „Vladas“ ir rankinės granatos „RPG-91“, RPG- 92.

Krašto apsaugos ministerijoje eksponuojamoje Vytauto Didžiojo karo muziejaus parodoje lankytojai galės išvysti išskirtinius ir retus XX a. pabaigoje Lietuvos konstruktorių sukurtus ginklus ir jų bandomuosius variantus.

Tai ne tik visuomenei jau žinomų pistoletų-kulkosvaidžių „Vytis-2“ pavyzdžiai, bet ir gerokai retesni, iki šiol neeksponuoti arba mažai eksponuoti ginklai.

Šalia 1991–1997 m. veikusios bandomosios įmonės „Vytis“ pagamintų šaunamųjų ginklų pristatomi ir šioje įmonėje pagamintų granatų pavyzdžiai, o taip pat nuo 2000 m. veikiančios, karinės ir civilinės amunicijos gamintojos AB Giraitės ginkluotės gamyklos produkcija.

Parodoje apsilankyti bus galima visą vasarą Krašto apsaugos ministerijos darbo laiku nuo 8 iki 17 valandos, penktadieniais – iki 15:45.