J. Vaiškūnas. Savivaldybė ar keliaklupsčiavimas okupantams?

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2022/08/20/j-... 2022-08-23 21:35:00, skaitė 201, komentavo 5

J. Vaiškūnas. Savivaldybė ar keliaklupsčiavimas okupantams?

Vilniaus savivaldybės Istorinės atminties komisija atmetė šviesuomenės atstovų prašymą sostinės vardo rašytinio paminėjimo 700 metų sukakties proga Katedros aikštėje esančiame Gedimino paminkle iškalti tikrąjį Lietuvos valdovo Gedimino titulą – Karalius.

Gediminas, kaip ir kiti ikikrikščioniškos Lietuvos valdovai, Vakarų šalyse buvo vadinami karaliais. Karaliumi pasirašinėjo ir jis pats: „Gediminas, Dievo malone lietuvių ir rusų karalius, Žiemgalos valdovas ir kunigaikštis“ (Gedeminne Dei gratia Letphanorum Ruthenorumque rex, princeps et dux Semigallie). Lietuvos valstybė buvo vadinama karalyste (regnum), Vilnius – karališkuoju miestu (in civitate nostra regia Vilna).

Tiktai rusai ir dar kelios slavų tautos Lietuvos karalius vadino didžiaisiais kunigaikščiais, o Lietuvos valstybę kunigaikštija.

Tačiau Vilniaus savivaldybės Istorinės atminties komisijoje karališkam Gedimino titului pasipriešino du šios komisijos nariai – istorikai Norbertas Černiauskas ir Marius Ėmužis. Komisijoje neatsirado nė vieno kas būtų pabandęs apginti ikikrikščioniškų Lietuvos valdovų garbę, tad komisijos nariai šviesuomenės prašymą atmetė.

Istorinės atminties komisijos posėdžio protokole rašoma, kad istorikas M. Ėmužis teigė, jog „Svarbus yra krikšto klausimas, visų pirma, karaliaus titulas buvo tvirtinamas popiežiaus ir susijęs su krikštu. Mindaugas apsikrikštijo 1251 m. ir tada popiežius savo galia patvirtina Lietuvos karalystę ir vyskupiją. Tai svarbus dalykas ir po kelių metų įvyksta karūnacija…“

Tad, pasak šio istoriko, Lietuvos valdovai savo valstybės suverenais – karalias tegali būti tik pasidavę užkariautojams ir atsisakę savo tikėjimo ir suvereniteto?

Visiems kas bent kiek domisi Europos istorija yra žinoma, kad iki krikšto priėmimo Europoje buvo daugybė pagoniškų karalių ir ten niekam nekyla klausimų dėl jų karališkumo.

Rusijos okupuotoje Lietuvoje Kremliaus cenzūra draudė net prasižioti apie pagoniškus Lietuvos karalius.

Buvau įsitikinęs, kad iškovoję politinę nepriklausomybę jau seniai turime SAVIVALDYBĘ.

Bet pasirodo – klydau.

Išvesta okupantų kariuomenė nesugrąžina nepriklausomybės ir laisvės, jeigu ant kojų neatsistoja keliaklupsčiautojų sielos.

Autorius yra Alkas.lt vyriausiasis redaktorius, vienas iš Atviro Lietuvos kūrybinių intelektualų laiško signatarų