Pagrindinės dešimt priežasčių nekęsti kapitalizmo

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://www.versijos.com/publ/i... 2014-11-10 13:13:52, skaitė 5806, komentavo 1

Pagrindinės dešimt priežasčių nekęsti kapitalizmo

LDiena.lt: primenu, kad skelbiant referendumą dėl Lietuvos išstojimo iš Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos referendumo rengėjai TYČIA neįtraukė į balsavimą formuoluotės - "...ar sutinkate, kad Lietuvos Respublikoje būtų sugrąžinta KAPITALISTINĖ SISTEMA?".

O kadangi paprastas "politika nesidomintis" žmogelis mato tik tai, ką jam pakiša prieš nosį, bet nesuvokia, to, KAS YRA NUTYLIMA (o nutylima - yra visuomet), tai tokių žmogelių minia ir vykdo jiems pakišamą savęs įbaudžiavinimo ir savipisos programą.

---

Jūsų dėmesiui - kanadiečio žurnalisto ir rašytojo Hario Englerio "10 priežasčių kodėl":


Kapitalizmo sistemo piramidė

1. Kapitalistinės korporacijos ligotos psichiškai, liga pasireiškia nuolatiniu antivisuomeniniu elgesiu, sumažėjusiu jautrumu ir sugebėjimu pripažinti klaidas, ir akcininkai tiktai skatina tokį elgesį. Jeigu korporacija būtų žmogumi ir patektų pas teismo psichiatrą, jai būtų nustatyta diagnozė "psichopatija" ir ją uždarytų iki gyvos galvos.

2. Kapitalizmas skatina godumą. Tačiau godumas geras tik patiems kapitalistams. Normaliems žmonėms ši savybė griauna žmogiškus santykius su aplinkiniais ir žlugdo psichiką. Jau nekalbant apie tai, koks blogis tai yra visuomenei apskritai. Juk visuomenės narius tarpusavyje į vieningą organizmą susieja ne godumas, bet altruizmas, atjauta ir rūpinimasis kitais, artimais ir aplinkiniais žmonėmis.

3. Kapitalizmas - tai privilegijų, skirtų mažumai, sistema ir viešpatavimas, kuris pagrįstas tuo, kad privačiu turtu tampa visos priemonės, skirtos gaminti patiems reikalingiausiems gyvenimui dalykams. Tai suteikia turčiams galimybę pardavinėti ir pirkti darbo vietas. Vaikydamiesi pelno, jie sugeba sunaikinti ištisus regionus, kurie yra priklausomi nuo tų darbo vietų. Ir tai vyksta nuolatos.


Laisvos rinkos triumfas...

4. Kapitalistai šlovina laisvę ir individualizmą abstrakčiai, tačiau sunaikina laisvę ir individualizmą visiems, išskyrus save pačius. Didžioji dauguma tų, kurie pardavinėja savo darbo jėgą, kad galėtų gyventi, gyvena vergijos, o ne laisvės sąlygomis. Mums tenka vykdyti nurodymus, nesusimąstant. Mes turime veikti kaip mašinos. Mūsų kūrybinis potencialas apribojamas, juo manipuliuoja savo naudai tie mūsų šeimininkai, kuriems tai naudinga.

5. Kapitalistai žlugdo bendradarbiavimą ir kolektyvizmą, tačiau kuria masinės gamybos procesus, kurie reikalauja iš darbuotojų to patieks kolektyvizmo. Jų sistema verčia mus tapti varžteliais didžiulėje mašinoje, kuri neša pelną, bet kadangi jie bijo tos galios, kurią mums suteikia kolektyviškumas, tai kala į galvas, kad pernelyg artimas bendradarbiavimas, atitinkantis mūsų pačių interesus, yra neteisėtas. Šitaip kapitalistai ardo profsąjungas ir kitas organizacijas, kurios skatina žmones susitelkti ir bendradarbiauti.

6. Kapitalizmui reikalinga galingiausia pasaulyje propagandos mašina, kad galėtų mus įtikinti, jog kapitalizmas - tai vienintelė įmanoma sistema. Kapitalizmas paverčia žmones vartotojais, tuo tikslu pasitelkdamas reklamą, marketingą, pramogas ir netgi taip vadinamas "naujienas". Kapitalistai samdo milijonus žmonių visame pasaulyje tiktai tam, kad mūsų poreikius mylėti, būti laimingiems, jaustis solidariais ir teisingais, paverstų manipuliavimo įrankiais, kurių dėka į niekingos mažumos kišenes plaukia vis daugiau ir daugiau pinigų.


Kapitalizmas - tai demokratija...

7. Kapitalizmas - tai sistema, kurioje principą "1 žmogus - 1 balsas" sunaikino principas "1 doleris - 1 balsas". Tie, kurie valdo už tuos dolerius nupirktas akcijas, kontroliuoja gigantiškas korporacijas, kurių dauguma galingesnės už daugumą vyriausybių. Turčiai naudojasi savo pinigais, kad manipuliuotų rinkimais, kurie atseit suteikia kiekvienam vienodą teisę išreikšti savo nuomonę. Viešpataujant kapitalizmui, tie žmonės, kurie turi daugiausia pinigų, gauna galimybę daryti didžiausią įtaką vyriausybei ir ekonomikai.

8. Kapitalizmas gryno pavidalo egoizmą paskelbė didžiausia dorybe, tačiau egoizmas, atribotas nuo moralės, ekologijos ir sveiko proto naikina ir mus supančią aplinką, ir vietines bendruomenes, veda į kolonializmą, karus ir kitas masinio griovimo bei degradacijos formas. Egoizmas skatina kapitalizmą ieškoti naudos ir pelno visur, kur tik įmanoma, nepriklausomai nuo to, kokią žalą tai daro kitiems žmonėms ir visos planetos ekosistemai. Egoizmas verčia kapitalizmą sunaikinti bet kurią konkuruojančią ekonominę sistemą ir bet kurį mąstymo būdą, kuris gali sukliudyti nesiliaujančiam pelno vaikymuisi.

9. Kapitalizmas - ne demokratijos draugas, bet aršiausias jo priešas. Kilus pavojui kapitalizmui, kapitalistai spjauna į demokratiją. Jeigu žmonės naudoja demokratiją tam, kad susilpnintų turtingųjų valdžią, tai turtingieji ir įtakingieji nuolat tempia visuomenę link įvairių formų fašizmo, kurio dėka gali išsaugoti savo privilegijas.

10. Kapitalizmas - tai vėžys, graužiantis mūsų planetą. Kapitalistai pelnosi iš globalinio atšilimo, okeanų naikinimo, vis didesnio atmosferos užterštumo, jie patentuoja viską, kas tik įmanoma, įskaitant pačią gyvybę.

Tiktai atsikratę kapitalizmo mes išgelbėsime planetą.

www


Peris Hilton - berazumė kurviaška. Valdo didesnį nei 100 milijonų baksų turtą.
Nikola Tesla - kroatų genijus fizikas, daugybės inovacijų kūrėjas. Mirė skurde ir skolose.
Kadangi kapitalizmas užtikrina, jog tik geriausi iš geriausių ir verčiausi taps turtingi...