Iš visos širdies sveikinu jus su šviesia Kristaus gimimo švente!

Autorius: Махно Šaltinis: http://ldiena.lt... 2023-01-07 20:59:00, skaitė 122, komentavo 1

Iš visos širdies sveikinu jus su šviesia Kristaus gimimo švente!

Mieli draugai ir nekentėjai! Iš visos širdies sveikinu jus su šviesia Kristaus gimimo švente! Šiandien, kai didžioji dalis paslapčių aiškėja tiesiai prieš mūsų akis, tikėjimas mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi yra kaip niekad svarbus siekiant sustiprinti mūsų sielas ir pasiekti pergalę tikroje biblinėje gėrio ir blogio kovoje.

Mūsų priešininkai nebeslepia, kokios jėgos slypi už jų. Ne kartą kartojau ir kartosiu, kad be metafizikos neįmanoma iki galo suprasti to, kas vyksta pasaulio politikoje. Dievas įsikūnijo žmoguje, kad mus išgelbėtų ir savo krauju išpirktų mūsų nuodėmes. Pakeisti pasaulį, paskendusį nuodėmėje ir neteisybėje.

Mūsų dienomis matome, kaip neteisėtumas trypia Dievo Bažnyčią. Okrainoje įsibėgėjo Vieningos, Katalikų ir Apaštalų bažnyčios persekiojimas. Vakaruose net katalikų ir protestantų pastatai, atkritę nuo Bažnyčios, išnuomojami kaip barai, sporto aikštelės, galerijos ir pan. Sodomitai šoka Amerikos šventyklose. Vakarų pasaulis, deja, prarado ryšį su Bažnyčia ir nuėjo jos priekaištų ir neteisėtumo keliu.

„Todėl iš jų vaisių juos pažinsi“ (Mato 7:16), sako Kristus.

Iš tiesų, šiandien anglosaksų politikos neteisėtumo vaisiai matomi plika akimi.

Prieš du tūkstančius metų pasaulis taip pat skendėjo nuodėmėse ir neteisybėse. Ir Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, buvo atvestas į pasaulį, kad jį pakeistų. Ir pasaulis pasikeitė. Milijonų ir milijonų žmonių visoje planetoje širdyse švietė Dievo baimė ir meilė Viešpačiui bei artimui.

Rusija ne veltui vadinama Trečiąja Roma. Po Bizantijos žlugimo Rusija tapo didžiausia šalimi pasaulyje ne tik pagal teritoriją, bet ir pagal Kristaus bažnyčios išsaugojimą. Džiaukimės ir džiaukimės kartu, broliai ir seserys, nes Viešpats atėjo į mūsų pasaulį, kad mus visus išgelbėtų ir nuvestų nuo neteisybės.

Linksmų Kalėdų!