Kaip Lietuvos represinių struktūrų "elitas" KTU gimnazijos direktorių B. Burgį represavo

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2014-11-16 13:20:24, skaitė 4720, komentavo 6

Kaip Lietuvos represinių struktūrų

Kauno technologinio universiteto gimnazijos tėvų laiškas ir prokurorės pareiškimas dėl B.Burgiui iškeltos baudžiamosios bylos išties įnešė kiek aiškumo toje keistoje Gimnazijos direktoriaus pasitraukimo istorijoje.

Taigi vyksta karas tarp vienos iš gimnazijos mokinukių tėvelių ir direktoriaus. Kurį pastarasis kol kas su trenksmu pralaimi.

Kurgi nepralaimėsi, kai tau tuščioje vietoje pradedamas ir energingai vykdomas ikiteisminis tyrimas?

Pagal galutinai suįžūlėjusiems banditams paprastai taikomą BK straipsnį dėl grasinimų nužudyti, sužaloti ar asmens terorizavimo.

Pasirodo, turint noro, baudžiamojo įstatymo ienas galima pakreipti taip, kad gėdinimas turėti savigarbos ir reikalavimas vykdyti savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus staiga virsta …psichologiniu smurtu. Baudžiamu net keleriais metais laisvės atėmimo.

Na, o tokio noro Kauno prokurorams, pasirodo, netrūksta. Pamirše laisvėje laigančius žulikus jie su didžiausiu entuziazmu ir įkarščiu tampo Gimnazijos direktorių.

Kaip suprantu, už tai, kad pastarasis drįso griežtai auklėti anarchistiškai nusiteikusių tėvelių dukrą ir reikalauti iš jos laikytis visiems gimnazijos mokiniams privalomos tvarkos.

Žiūrėk, dar ir pasodins. Visai nenustebčiau.

Nieko bendro neturiu su ta Gimnazija, nepažįstu gerbiamo dr. B.Burgio, tačiau mane stebina vienas keistas aspektas.

Kodėl už savo vaiko teises kovojantys tėveliai taip vengia viešumo?

Kodėl landūs žurnaliūgėlės per tiek mėnesių trunkantį skandalą taip jų ir nepakalbino, nepaprašė išdėstyti savo nuoskaudų, net nepaminėjo jų pavardės?

Ko jie slapstosi, tarsi jaustųsi darantys kažką blogo?

Kautis už savo skriaudžiamą vaiką yra šventas reikalas. Jei man taip nutiktų, kad reikėtų ginti savo vaiko teises, tai kovodamas su švietiejiška biurokratija visomis išgalėmis siekčiau viešumo ir visuomenės paramos.

Nes jeigu jautiesi teisus, rašai pareiškimus prokuratūrai dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, kvieti komisijas iš ministerijos pasirašydamas savo vardu - tai ko slėptis nuo plačiosios visuomenės?

Nebent yra baimė, kad tie argumentai, kurie atrodo tokie svarūs ir rimti teisinėje ar biurokratinėje aplinkoje, ištraukus juos į dienos šviesą, žmonėms ant akių, staiga pasirodys, ėėė, švelniai tariant, nesolidūs ir keistoki?

Nes jeigu tos aplinkybės, kurios minimos 3b klasės tėvelių laiške yra teisingos ir mergaitės tėvai išties kovoja už jos “nepilnamečio žmogaus teisę” rūkyti per mokyklos renginius viešose vietose mokytojų akivaizdoje bei nebaudžiamai laužyti jų pačių savanoriškai pasirašytas Gimnazijos taisykles, tai apsaugok mus Viešpatie nuo tokių kovotojų.

-------------------
Vienžo, stebiuosi, kodėl mūsų žurnalistai iki šiol nesugebėjo pakalbinti gimnazistės tėvelių bei pristatyti visuomenei jų požiūrio į visa šitą skandalingą reikalą su KTU gimnazijos direktoriaus pasitraukimu.

O jeigu jie nenori kalbėti ir nieko aiškinti, tai gal nesijaučia tokie jau teisūs, kaip gali pasirodyti iš visų tų Komisijų išvadų bei ikiteisminių tyrimų medžiagų?

Gal tuomet arčiau tiesos yra tie vis garsiau viešumoje skambantys balsai, kad visuomenė susidūrė su reiškiniu, įtartinai primenančiu kai kurias putinistinės Rusijos tradicijas?

Nežinau, ką ir galvoti. Norėtusi aiškumo ir principo “audiatur et altera pars” paisymo. Bet tai jau žurnalistų darbas.