D. Kuolys. Imuosi ginti dėstytojos I. Makaraitytės akademinę laisvę

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2023/03/22/d-... 2023-03-23 17:44:00, skaitė 1278, komentavo 3

D. Kuolys. Imuosi ginti dėstytojos I. Makaraitytės akademinę laisvę

Ir štai, prabėga keleri metai…

Respublikos prezidentas Ignas Vėgėlė kovo 11-ąją Gedimino ordino Komandoro kryžiumi už nuopelnus Lietuvai apdovanoja LRT generalinę direktorę Rūtą Grinevičiūtę-Janutienę ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto partnerystės docentą, OpTV kūrėją Valdą Vasiliauską.

Šalyje pripažintus žurnalistus Prezidentūroje sveikina Seimo pirmininkė Agnė Širinskienė, VSD generalinis direktorius Vytautas Sinica, LRT Tarybos pirmininkas Vytautas Radžvilas.

Pakylėtą šventės rimtį mėgina sudrumsti tik Žurnalistų sąjungos pirmininkė Rita Miliūtė, išplatinusi Sąjungos valdybos kreipimąsi į atsakingus VU asmenis „dėl mobingo ir nepagrįsto persekiojimo“, kurį neva patyrė Žurnalistų sąjungos narė ir VU dėstytoja Indrė Makaraitytė.

Šį persekiojimą, R. Miliūtės teigimu, inicijavo, kryptingai ir atkakliai vykdė Žurnalistikos bakalauro studijų programos socialinė partnerė ir LRT generalinė direktorė Rūta Grinevičiūtė-Janutienė.

Iš tiesų, išviešintuose studijų programos komiteto posėdžių įrašuose matyti: R. Grinevičiūtė-Janutienė apkaltina dėstytoją I. Makaraitytę dalyvavus prieštaringai vertinamos televizijos „Laisvės TV“ laidoje.

Pasak LRT generalinės direktorės ir VU socialinės partnerės, Andriaus Tapino vadovaujamoje propagandinio pobūdžio televizijoje nuolat kalba opozicinės Konservatorių partijos nariai Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė, o juk Seimo nutarimu pripažinta, kad ši partija slėpusi nusikaltimus prieš vaikus.

Todėl R. Grinevičiūtė-Janutienė reikalauja dėl nederamo I. Makaraitytės poelgio kreiptis į VU Centrinę akademinės etikos komisiją ir ragina studentus apskųsti dėstytoją Komunikacijos fakulteto dekanei bei rektoriui.

R. Grinevičiūtės-Janutienės parengtame skunde „Dėl dėstytojos Indrės Makaraitytės etikos“, kuriam pritarė, Artūrui Račui susilaikius, visi programos komiteto nariai, pažymima:

„Kanalo „Laisvės TV“ laidose nuolat kalbinami prieštaringai vertinami, akivaizdžią dezinformaciją skleidžiantys, valstybės institucijas, pareigūnus, iškilius visuomenės veikėjus menkinantys pašnekovai.

Viena paskutinių laidų, kurioje Andriaus Tapino kalbintas Olegas Šurajevas, buvo skirta iš esmės pasityčioti iš Respublikos Prezidento Igno Vėgėlės ir Seimo Pirmininkės Agnės Širinskienės.

O Ritos Miliūtės pokalbyje su Eligijumi Masiuliu skatinamas akivaizdus nepasitikėjimas teismine valdžia, teismais ir teisėjais apskritai.

Dovydo Pancerovo „žurnalistiniuose tyrimuose“ nuolat skleidžiamos sąmokslo teorijos ir mėginama pakirsti visuomenės pasitikėjimą ne tik VSD vadovu Vytautu Sinica, bet ir pačia institucija.

Mūsų manymu, kyla pagrįstų abejonių, ar pats Vilniaus universiteto bendruomenės narės dalyvavimo tokio kanalo laidose faktas dera su VU statute įtvirtinta universiteto misija puoselėti akademines ir kitas dvasines ir socialines vertybes, atsakomybės Tautai ir

Lietuvos valstybei, atvirumo ir atskaitomybės visuomenei principais. Manome, kad I. Makaraitytės dalyvavimo šio kanalo laidoje faktas jau pakenkė Universiteto reputacijai: pasipiktinimą Universiteto bendruomenės narės dalyvavimu šio kanalo laidoje ir joje išsakytomis mintimis išsakė ir žinomi žmonės, pvz., Valdas Vasiliauskas.

Pačioje laidoje I. Makaraitytė samprotavo, kad į moralinius mūsų visuomenės lyderius Vytautą Radžvilą, Arvydą Juozaitį, Nidą Vasiliauskaitę būtų galima pažvelgti kiek kritiškiau, kad šeimos vertybes principingai ginantis visuomenininkas Petras Gražulis galimai siekia ir asmeninės naudos, kad jis nevertas pagarbos (premijų, įvertinimų), kas, mūsų manymu, tiesiogiai prasilenkia su Universiteto misija ir principais.“

Atsakydama į programos komiteto skundą, VU dėstytoja I. Makaraitytė teisinasi, kad ji buvusi pakviesta tik į žurnalistės Aleksandros Ketlerienės vedamą laidą „Senvagė“ pristatyti savo sudarytos knygos „Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Kovoje už žodžio laisvę“ ir nepagrįstai apeliuoja į Konstituciją, kuri, jos manymu, laiduojanti kiekvienam asmeniui saviraiškos teisę ir laisvę.

Tuo metu R. Grinevičiūtės-Janutienės paraginti, dėstytoją I. Makaraitytę Komunikacijos fakulteto dekanei apskundžia pilietiškai bei politiškai susipratę VU studentai. Jų skunde rašoma:

„Kreipiamės dėl dėstytojos Indrės Makaraitytės dalyvavimo „Laisvės TV“ laidoje. Šį dėstytojos veiksmą vertiname kaip stokojantį profesionalumo, tai prieštarauja mūsų vertybėms, supratimui apie kertinius žurnalistikos pagrindus, kurie diegiami VU žurnalistikos studijų programose.

Šis veiksmas – sąmoningai pasirenkant dalyvavimą žurnalistikos etikos normų nepaisančiame, propagandinio veikimo bruožų turinčiame „Youtube“ kanale – akibrokštas. Jis verčia abejoti dalykinėmis ir pedagoginėmis dėstytojos kompetencijomis.“

O Žurnalistų sąjungos pirmininkę Ritą Miliūtę veidaknygėje galutinai demaskuoja Kauno rajono mero patarėjas Karolis Žukauskas. Jis atskleidžia, kad už R. Miliūtės stovi teisininkas Dainius Žalimas, glaudžiai susijęs su opozicine Konservatorių partija ir siekiantis diskredituoti LRT generalinę direktorę, Vinco Kudirkos premijos laureatę R. Grinevičiūtę-Janutienę.

K. Žukauskas paskelbia ir iškalbingą bendrą R. Miliūtės ir D. Žalimo nuotrauką, kurioje aiškiai matomas konservatorės Ingridos Šimonytės siluetas…

Ir ką darau pats, visą tai matydamas?

Imuosi ginti dėstytojos Indrės Makaraitytės akademinę laisvę ir konstitucinę teisę išsakyti savo pažiūras ir įsitikinimus, nepaisydamas VU rektoriaus patarėjo Laisvūno Šopausko viešo įspėjimo „nekelti klausimų kreidelėmis feisbuke“.

https://youtu.be/tkHhQUjTF0k