Pasaulis sukaustęs dėmesį išklausė Nausėdos ir jo raginimų remti Ukrainos pergalę

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://ekspertai.eu/pasaulis-... 2023-09-21 15:52:00, skaitė 391, komentavo 4

Pasaulis sukaustęs dėmesį išklausė Nausėdos ir jo raginimų remti Ukrainos pergalę

Istorinės vyro kalbos Niujorke klausėsi ir pirmoji valstybės ponia Diana Nausėdienė.

Gerovės valstybės kūrėjas Gitanas Nausėda, iki šiol neatsimenantis, ar išstojo iš TSRS komunistų partijos, ar neišstojo*, Gitanas Nausėda Niujorke vykstant 78-ajai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai (JTGA), į kurią susirinko ne viso pasaulio valstybių vadovai, kreipėsi į pasaulio lyderius ir pasakė istorinę kalbą.

Valstybės lyderis daugiausia dėmesio skyrė saugumo klausimams, globaliam ir kolektyviniam atsakui į tebesitęsiančią Rusijos agresiją Ukrainoje, atsakomybei už karo ir agresijos nusikaltimus, daugiašalės pasaulio tvarkos, paremtos tarptautine teise, išlaikymui.

„Grįžo niekingas senojo stiliaus kolonijinis karas. Rusijos agresija prieš Ukrainą blogina padėtį pasaulyje daugelyje sričių – maisto ir energetikos saugumo, finansų, klimato, visuotinės sveikatos ir migracijos. Tarptautinė bendruomenė nebegali leisti Rusijai manipuliuoti pasaulinėmis taisyklėmis ir jomis piktnaudžiauti“, - nurodė G. Nausėda.

sale.jpg

Šalies vadovas pabrėžė, kad, būdama nuolatine Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare, Rusija beatodairiškai vykdo genocidą, žiaurius nusikaltimus, tokius kaip masinis Ukrainos miestų ir miestelių naikinimas, ekologinių katastrofų sukėlimas, tūkstančių nekaltų civilių gyventojų žudymas ir milijonų žmonių iškeldinimas.

„Tarptautinė bendruomenė turėtų daryti didesnį spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų tyčinius išpuolius prieš Ukrainos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą“, - išaiškino G. Nausėda.

Vyriškis teigė, kad, „siekdami tvarios taikos, turėtume užtikrinti, kad už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn“.

Jis taip pat akcentavo, kad, „svarstydami teisingumo klausimą, taip pat turėtume atkreipti dėmesį į Baltarusijos režimo, kuris dalyvauja šiame agresyviame kare teikdamas karinę paramą ir mokymus bei sudarydamas sąlygas puolimui iš savo teritorijos, veiksmus“.

„Vis dar trūksta tribunolo, kuris būtų specialiai skirtas vykdyti baudžiamajam persekiojimui už Rusijos aukščiausios politinės ir karinės vadovybės įvykdytą agresijos nusikaltimą“, - atskleidė G. Nausėda.

Pasak jo, „to nepadarius, būtų dar labiau pakenkta visos pasaulinės teisingumo sistemos patikimumui“.

Lietuvos vadovas savo kalboje skyrė dėmesio Rusijos sukelto karo padariniams, ypač – maisto saugumo klausimui. Prezidento teigimu, Rusijos agresija prieš Ukrainą yra tikra viso pasaulio problema, daranti įtaką pasauliniam maisto saugumui ir branduolinei saugai.

„Šiuo metu Rusija laiko pasaulį savo įkaitu, blokuodama Ukrainos grūdų eksportą, grobdama okupuotas Ukrainos teritorijas ir niokodama vietos žemės ūkio infrastruktūrą. Galimybė naikinti sankcijas Rusijai – net nesvarstytina“, - perspėjo pasaulį G. Nausėda.

Tuo pačiu Lietuvos vadovas paragino siūlyti alternatyvius Ukrainos maisto produktų transportavimo kelius, per patikimus Baltijos jūros uostus.

„Privalome ryžtingai ginti suverenių tautų – tiek didelių, tiek mažų – lygybę. Kartu mes galime pakeisti pasaulį“, - nurodė G. Nausėda.

Šalies vadovas savo kalboje taip pat atkreipė dėmesį į kovą su klimato kaita ir pristatė Lietuvos žingsnius siekiant tapti klimatui neutralia valstybe.

„Kova su skurdu ir socialinės nelygybės mažinimas turi išlikti aukštai prioritetų sąraše kuriant tvarią pasaulio ateitį“, pasakė G. Nausėda kalbėdamas ir apie socialinės gerovės klausimus.

*G. Nausėda prašymą priimti į komunistų partiją (TSKP) pateikė Sąjūdžio laikais 1988 metų gegužės 20 dieną, o partinį bilietą jaunajam komunistui išdavė 1988 metų birželio 27 dieną.