Vargšai pabėgėliai ar brutalūs agresoriai? Šituos banditaujančius allachakbarus siūloma išdalinti kvotomis visoms ES šalims?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2016-04-11 21:48:26, skaitė 2728, komentavo 0

Vargšai pabėgėliai ar brutalūs agresoriai? Šituos banditaujančius allachakbarus siūloma išdalinti kvotomis visoms ES šalims?

Šviežias vaizdelis iš Graikijos - Makedonijos sienos. Trukmė - 4 min. 02 sek.

Pasižiūrėkite savo akimis - ką tolerantiška žiniasklaida ir politikieriai mums bando pristatyti, kaip "vargšus, savo gyvybę nuo smurto gelbstinčius pabėgėlius - moteris ir vaikučius".

Vaizdelyje jokių moterų, vaikučių ir vargšų nematome. Matome brutalių agresorių-islamistų, šūkaujančių "Allach akbar", bandančių smurtu bei jėga prasiveržti į Makedonijos teritoriją, gaujas.

Atvirai sakant, nesuprantu kelių dalykų:

a) kodėl nėra aiškiai įvertinama ir įvardinama Graikijos Vyriausybės įžūliai abejinga pozicija? Kuomet atvirai leidžiama kažkokiems nelegalams-svetimšaliams smurtu šturmuoti gretimos valstybės sieną. Dingojasi man, kad tai patenka po klasikiniu agresijos apibrėžimu.

Juk Graikija vis dar ES ir Šengeno zonos narė. Kodėl EK nepareikalauja, kad ji užtikrintu tvarką savo teritorijoje. Ir neleistų nebaudžiamai smurtauti atsibastėlių gaujoms.

b) Kokios priežastys kol kas sulaiko Makedonijos pasienio policiją nuo šaunamojo ginklo panaudojimo prieš smurtu bei jėga besiveržiančius į suverenios valstybės teritoriją agresorius?

Tas minias sustabdyti yra labai paprasta - tereikia principingai vykdyti savo pačių įstatymus ir aiškiai perspėti agresorius, kad sugadinę, peržengę spygliuotus užtvarus ir puolantys policiją asmenys bus nušauti vietoje.

Dviem-trim iš tokių smurtaujančių ir nepaklūstančių policijai allach-akbarų, kokius matome šiame įraše, įsegus po kulką į kaktą, visi likusieji nurimtu per kelias minutes.

Juk pagal ES ir Turkijos susitarimą jie VISI turės grįžti į Turkijos teritoriją. Tai kokio velnio jiems leidžiama siautėti ir griauti sienos užtvaras? Kodėl graikų policija jų nesukiša į sunkvežimius ir nenugabena ten, iš kur jie atvyko į tą šalį?

Dingojasi man, jog tempk netempęs - vis vien kada nors kokios nors šalies pasienio apsaugai teks pastatyti tuos brutalius agresorius į vietą elementaria ginkluota jėga.

Kaip tai reguliariai daroma Meksikos - USA pasienyje. Tenykščius sienos pažeidėjus, nepaklūstančius pasienio policijos reikalavimams, reguliariai pyškina visokie Teksaso reindžeriai ir pan. publika.

Todėl iš JAV pasienio tokių filmuotų cirkų, kokius matome Europoje, ir nebūna. Nes reikia patiems gerbti savo suverenitetą ir kitus priversti tai daryti.