Rinkimai ir "nesisteminių" jėgų vienybė: pagal kokius principus turėtume vienytis?

Autorius: Kristoferis Voiška Šaltinis: https://youtu.be/fneAxMdPmCg... 2024-04-09 21:20:00, skaitė 1198, komentavo 10

Rinkimai ir

Kas pasikeitė per keturis metus? Ir ar pasiketė?

Ant nosies 2020-ųjų Seimo rinkimai: vieni toliau balsuos už sistemines partijas, kiti rems taip vadinamus "nesisteminius" kandidatus, treti - ir jų didžiulė dalis - apskritai nebalsuos.

Tuo tarpu vadinamųjų "Nesisteminių" opozicionierių gretose, kaip paprastai tokiu metu - vis daugiau ir daugiau raginimų vienyti jėgas neva "bendram reikalui", "bendram tikslui".

Tačiau kalbose apie "vienybę" pamirštama svarbiausia: tokios vienybės turinys, ją grįsti turintys idėjiniai / pasaulėžiūriniai / politiniai principai; pamirštama, kad, nesusitarus dėl principų, jokios tvarios bei vaisingos vienybės būti negali.

Šiame "Kibirštis TV" siužete - K. Voiškos mintys apie tai, kokie turėtų būti šie pagrindiniai principai ir, be to, apie tai, ką reikėtų daryti dabar, 2020-ųjų metų Seimo rinkimuose.