Ar išliks Lietuva lietuvių nuosavais namais, ar virs landyne "visiems" pasaulio perėjūnams? Emigrantų balsai čia svarbūs

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2016-07-14 17:05:52, skaitė 1429, komentavo 0

Ar išliks Lietuva lietuvių nuosavais namais, ar virs landyne

Tolerantiška spauda gąsdina mus po Brexito UK kilusia antiemigrantiškų nuotaikų banga.

Nuolat pasakojamos anoniminės pasakos apie kažkokius lenkus, kuriuos neva prišiurpino kraupūs užrašai ant viešojo tualeto sienų ar naivią iki puskvailumo lietuvaitę, nuoširdžiai ašarojančią dėl to, jog ji netikėtai suprato, kad "...pasirodo, britai mūsų nemyli. Tikrai nemyli. Nebegaliu čia daugiau gyventi".

Aprašomi visokie baltųjų ir juodųjų britų rasistiniai išpuoliai, nukreipti prieš rytų europiečius. Daugumoje absoliučiai komiški. Be aukų ir nukentėjusiųjų.

Tolerantiškuose portaluose tvyro netgi šiokia tokia piktdžiuga dėl galimų mūsų tautiečių bėdų Ūkanotame Albione ir padūrimai lietuviškųjų nacionalistų pusėn. Girdi, štai kokie tie jūsų bendraminčiai Anglijoje - nori lietuvius, lenkus ir rumunus išvyti!

Šioje vietoje trumpam verta priminti kai kuriuos bazinius dalykus. Kad nepasimirštu.

Ar britai turi teisę varyti nesenus imigrantus iš savo šalies? Taip, turi. Visišką ir pilną teisę.

Tai jų šalis, jų tautos gimtieji namai. Tai jie ir jų protėviai sukūrė tokią šalį, kad atsiranda daug norinčių ten apsigyventi. Ne mes ir ne mūsų.

Kitas reikalas, kad mes, kaip tauta ir valstybė suinteresuoti, kad mūsų tautiečių niekas neskriaustu ir nestumdytų net ir Britanijoje - ir turime jiems padėti ten išlikti, kiek mūsų jėgos leidžia. Tačiau esminė bazinė nuostata išlieka - kiekviena suvereni tauta yra savo valstybės namo šeimininkas ir tik pati sprendžia - ką į tą namą įsileisti laikinai, ką pastoviam gyvenimui, o ką - vyti lauk su šluota. Nes tai yra pirmapradė fundamentinė Šeimininko-Suvereno Teisė.

Ir jeigu po neilgai prasidėsiančių grumtynių su ES britai nuspręs, kad visi ES piliečiai turi palikti jų salą - vadinasi, taip ir nutiks (Duok Die, kad nenutiktų).

Ir šioje vietoje nevertėtų krizenti tiems tautiečiams, kurie jau išsirūpino britišką pasą. Dėl pasų neapsigaukite. Gali ateiti rūstūs laikai, kuomet muš ne per [pagal] pasą, o per [pagal] veidą (Duok Die, kad neateitų). Ir susikišite jūs tuos britiškus ir kitokius pasus ten, kur niekada nepatenka saulės spinduliai.

Ir štai tokioje [kol kas hipotetinėje] rūsčioje situacijoje mūsų tautiečiams gali iškilti klausimas: o tai kur bėgti? Kur kraustytis su visa manta ir vaikais?

Gudresni jau merkia akį - taigi Norvegija, silkių tėvynė. Arba kokia Danija, bei Švedija. Deja, gerbiamieji, rūsčiomis sąlygomis visos tos šalys užtrenks jums duris panosėje. Jūs gi ne kokie Sirijos, Afrikos ar Afganistano pabėgėliai? Viskas - čiuožkite kitur. Pas save, į Tėvynę.

Kurios Konstitucijoje įrašyta [kol Konstitucinių Dvasių Žyniai neišaiškino kitaip], jog kiekvienas pasaulio LIETUVIS turi teisę apsigyventi Lietuvoje. Ir niekas neturėtų jam to trukdyti.

Taigi, rimtoje bėdoje lietuvis iš bet kurio pasaulio krašto gali grįžti į nuosavus savo Tautos Namus - Lietuvą. Kurioje jis, o ne norgas, britas ar dar koks šiaurės balvonas yra Šeimininkas! Kur kalbama jo kalba, kur valdžia mūsų pačių renkama iš savų tarpo, kur jo vaikai gali augti tautiečių aplinkoje.

Tačiau tik aklas nemato, kad kai kurie mūsų valdžios vyrai uoliai pluša, kad tokios Lietuvos nebeliktu. Kad ji virstu šalimi "visiems". Vietoje lietuvių tautos nuosavų namų pataptu svieto perėjūnų būstine. Tokia piratiška Tortuga ant Baltijos krantų.

Skirtingai nuo kaimynų lenkų vykdome visus paliepimus dėl pabėgėlių importo. Pradžioje tūkstantis, netrukus - penki. O po to ir iki penkiasdešimties - tik laiko klausimas. Jau dabar Gedimino prospektą prie Lukiškių aikštės kasdien šlifuoja desėtkas kitas pabėgėliškos išvaizdos jaunimėlio.

Seimo išminčiai spjauna į ne tik Konstituciją, bet ir į Dvasių parėdymus ir pundais dalina lietuviškus pasus [trečiuosius] Afrikos litvakų, kadaise savo noru ir sprendimu atsisakiusių Nepriklausomos Lietuvos pilietybės, palikuonims.

Energingai verbuojami apsigyventi Lietuvoje rusų, baltarusių ir ukrainiečių "startuperiai" viešai džiaugiasi, kad "v Litve chorošo, jazyk učit' ne obiazatel'no, mozhno obojtis' i russkim ili anglijskim/Lietuvoje gera, kalbos mokytis nebūtina, galima išsiversti su rusų ir anglų kalbomis".

Tokiai tendencijai esant mūsų tautiečiams, gyvenatiems užsienyje, nenoromis turėtu kilti klausimas:

- Ar bebus kur grįžti, jeigu bėda prispaus?

Ar išvytus ir nelaimingus lietuvaičius, išlipusius iš orlaivio prie trapo nepasitiks koks Naujųjų Šalies Šeimininkų gizelis su bizūnėliu rankytėse? Žiū, lietuvačiai - stovi juos pasitinkantis ir ta iškilminga proga nuotakos suknele su veliumu pasidabinęs britas Markas Haroldas Adamas.

- Well, iš kur būsite, žmonės? Ar angliškai kalbate? Do you speak english, sakau? Kur lendate? Ko čia atsibastėte? Nematote, kad čia mūsų, viso pasaulio tolerantiškų žmonių šalis? Tokiems blyškiaveidžiams rasistams, latentiniams homofobams ir kriptoantisemitams čia vietos nėra. Dabar mes čia gyvename - pagal savo tolerantišką tvarką. Teks ir tamstelėms praeiti tolerancijos testus bei patikras. Kai kuriems gal ir bus leista pasilikti mūsų Lithuanijoje. Ou je!

-------------
Pasakos pasakomis, bet aišku viena. Labiausiai suinteresuoti, kad Lietuva būtų ir liktų šalis, skirta lietuviams, yra mūsų emigrantai. Nes kitu atveju - jiems nebus kur prisiglausti ekstra nelaimėje.

Žydai puikiai tai supranta, todėl jų išsikovota šalis, kaip žinia, oficialiai skirta tik žydų tautai ir yra tos tautos namai, kur prieglobstį gali gauti bet kuris tos tautos atstovas. Sirijos pabėgėliai - ne.

Todėl galvokite, mieli ir brangūs užsienio lietuviai - už ką balsuojate paštais ir internetais. Nes jeigu jau Europa pradeda eiti "Britanija - britams" keliu, tai tik laiko klausimas - kada tai nutiks ir kitose šalyse.

Jeigu norite turėti sau ir savo vaikams šalį, į kurią rimtos bėdos atveju būtų galima sugrįžti jums ar jūsų vaikams niekieno malonės neatsiklausus, tai venkite "Lietuvos - visiems" propaguotojų, kaip maro ir bado. Geriau atiduokite savo balsus tiems, kurie siekia išlaikyti Lietuvą mūsų tautos nuosavais namais!