Yla lenda iš maišo: Amerika pripažįsta sadistiškus kankinimus CŽV kalėjimuose

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-12-11 09:31:35, skaitė 4039, komentavo 1

Yla lenda iš maišo: Amerika pripažįsta sadistiškus kankinimus CŽV kalėjimuose

flag460x276.jpg

Po taip vadinamo „tyrimo“, paties Vašingtono funkcionieriai jau oficialiai ir atvirai pripažino, kad Centrinė Žvalgybos Valdyba (CŽV) yra taikė sadistiškus kankinimus tardydama „terorizmu“ kaltinamus žmones; tiems, kurie nėra pernelyg naivūs ir atviromis akimis bei ausimis seka pasaulio įvykius, šitokia „išpažintis“, tiesą pasakius, tai tikrai jokia ne naujiena, bet tik gana banaliu jau virtusio fakto pripažinimas.

Vėl į paviršių kyla ir skandalingoji slapto CŽV kalėjimo Lietuvoje istorija, kurią, kiek tik tai buvo įmanoma, mėgino užtušuoti valdantysis oligarchinis režimas ir kurį, neva apeliuodama į „atsakomybę“, šiandien komentuoja Dalia Grybauskaitė.

„Teisėtumo“ iliuzija

Bėda tame, kad jokios „atsakomybės“ esamu momentu būti negali, kadangi visa Jungtinių Valstijų Senato „išpažintis“ dėl CŽV taikomų kankinimų prieš kalinius – kas tėra tiktai mažutė, tikriausiai mikroskopinė imperialistinio teroro visumos dalelytė – yra, iš vienos pusės, „ylos išlindimas iš maišo“, o iš kitos, protinga valdančiojo Amerikos oligarchinio-plutokratinio režimo „viešųjų ryšių“ akcija.

Kaipgi? O taipgi, kad, patys lyg ir „kritikuodami“ CŽV ekscesus, JAV politikai tuo būdu naivesniems žmonėms mėgina sudaryti iliuziją, jog šioje sistemoje neva egzistuoja kažkoks tai „teisėtumas“ ar netgi taip išliaupsinta ir išgarbinta „teisinė valstybė“.

Tai iliuzija, nes tikrovė yra visiškai kitokia.

JAV – pasaulinis hegemonas

Nuo pat TSRS žlugimo ir Šaltojo karo pabaigos, Jungtinės Valstijos staigiai užėmė savo, kaip pasaulinio hegemono, diktuojančio kitų šalių ekonomines, politines, idėjines ir kultūrines tendencijas, poziciją, ekonominiu požiūriu pasireiškiančią pasauline kapitalo koncentracija Vakarų transnacionalinių korporacijų rankose, o geopolitiniu, ligšioliniu vienapoliškumu, kurį Amerikos imperializmo šalininkai taip desperatiškai stengiasi išlaikyti.

Jungtinės Valstijos, iš esmės būdamos labiausiai išsivysčiusia ir galingiausia kapitalistinio pasaulio valstybe, taip pat turi ir galingiausią kapitalistinę oligarchiją, siekiančią vis didesnio ekonominio ir politinio viešpatavimo pasaulyje, ko pasekoje ir matome tai, kas garsiai vadinama amerikoniškuoju imperializmu.

Tai – pati galingiausia ir, jei tik pažiūrėsime į istoriją be klaidinančių kaleidoskopų – taip pat ir agresyviausia, grobuoniškiausia valstybė pasaulyje.

„Stipriojo teisė“

Tikrovė yra ta, kad jokio „teisėtumo“ CŽV ar kitų imperialistinių struktūrų veiksmuose iš esmės nėra ir vargu ar gali būti; tai yra paprasčiausia stipriųjų valdžia pagal lozungą „teisė jėgoje“, arba „kas stipriausias, tas ir nustatinėja žaidimo taisykles“.

Šiuo atveju „stiprieji“ yra tie, kurie savo kapitalo dėka yra pajėgūs nusamdyti galingiausias kariaunas ir struktūras jų interesams aptarnauti, o tai yra ne kas kita, kaip globalinė kapitalistinė oligarchija, kurios priešakyje stovi Jungtines Valstijas valdantys imperialistai, globalistai ir sionistai.

Jie gali praktiškai nuspręsti to ar kito žmogaus, o kartais, tos ar kitos šalies likimą. Ir jiems, patikėkite, yra visiškai nusispjauti į bet kurią teisę, išskyrus jų teisę, į bet kurią moralę, išskyrus jų moralę, kuri yra išnaudotojų, engėjų ir psichopatų moralė.

JAV, kaip priešakinė globalistinių Vakarų valstybė, savo valdančiosios kapitalistinių oligarchų klasės ir jų politinių statytinių vykdomos politikos dėka, su savo NATO marionetėmis, faktiškai yra pati pavojingiausia ir žiauriausia teroristinė struktūra šiandieniniame pasaulyje.

Bet vis dėlto, atsiranda tikinčių „teisėtumo“ galimybe…

10628562_327312684116618_5278318834888439039_n.jpg

Ar Serbijos bombardavimui buvo reikalingas „teisėtumas“? Ar invazija į Afganistaną buvo „legali“? Kaipgi Irakas, Libija, Sirija? Pagaliau, o kaipgi sionistų vykdoma ir jankių sponsoruojama teroro prieš Palestinos žmones programa?

O gal sakysite, mielieji globalizmo apologetai, kad milijoninės nekaltų žmonių mirtys pasaulyje, dėl kapitalo pelno sukurstyti ir sukelti karai, masinis teroras ir tautų pavergimas – tai irgi jūsų garbinamos buržuazinės „teisinės valstybės“ šlovės bei didybės įrodymai?

Vargu ar atsirastų daug tokių bukapročių Vakarų „demokratijos“ gynėjų, kurie tikrai taip drįstų tvirtinti, bet reikalo esmė yra ta, jog visame tame nebuvo ir negalėjo būti jokio „teisėtumo“ ir tiktai naivus kvailys arba absoliutus politinis idiotas gali tikėtis, kad pačio didžiausio teroristo ir karinio agresoriaus rolę pasaulyje atliekanti valstybė – Jungtinės Valstijos – pačios save „atvestų į teisingumą“…

Teisingumas ir „teisėtumas“

Beje, verta pažymėti, jog „teisėtumas“, t. y. formalus vieno ar kito dalyko sutikimas su esamu momentu galiojančiais tam tikros valstybės įstatymais, nebūtinai yra tapatus teisingumui.

Įstatymus, vienaip ar kitaip, interpretuoja tos pačios valdančiosios sistemos, sistemos, tarnaujančios oligarchų mažumos interesams, atstovai ir statytiniai (o ir tie patys įstatymai neturėtų būti laikomi neutraliais, nešališkais ir t. t. Kaip norėtų teigti „teisinės valstybės“ mito skleidėjai).

Valdantieji gali patys surašyti sau tinkamas žaidimo taisykles, patinka tai likusiems žmonėms ar ne, nesvarbu. Tik politiškai nereikšminguose dalykuose ar ten, kur susiduriama su milžinišku masių spaudimu, ši sistema būna priverčiama taikyti bent jau santykinį, regimą „objektyvumą“.

Yra pilna vagysčių ir bjauriausių nusikaltimų, kurie formaliu teisiniu požiūriu laikytini visiškai „teisėtais“ – pažvelkime į absurdišką kapitalistinės sistemos struktūrą – struktūrą, paremtą kapitalo parazitizmu, dirbančiųjų skurdinimu ir kapitalo savininkų turtinimu.

Beveik viskas joje, išskyrus nebent kai kuriuos nepatogius ekscesus, būna „teisėta“, bet ar teisinga? Vargu… (apie kapitalizmo „teisingumą“ kalbėti tegalėtų arba kvailys, arba demagogas).

O vienokios ar kitokios teisinės nuostatos, ką bekalbėtų legitimistiniai formalistai ar kiti „teisinės valstybės“ fetišo garbintojai, visuomet diktuojamos galios, t. y. jei nesi galingas, jei negali „užsakyti muzikos“, tai ir nenustatysi įstatymų ir jų nepadarysi realiai galiojančiais.

Jei mes norime teisingumo, jei norime, kad nusikaltėliai, kurių šeimininkai, globalinė kapitalistinė oligarchija, sėdi Vašingtone, Briuselyje, Londone ir Tel Avive, tikrai atsakytų už savo nusikaltimus, tai turime mesti šalin iliuzijas, kad jų valdoma ir jiems tarnaujanti jurisdikcija tą padarys be pačių žmonių spaudimo.

cia_secret_jails_0146.jpg

CŽV kalėjimų Lietuvoje klausimas

Kai dėl CŽV kalėjimo buvimo Lietuvoje, tai visiškai nėra kuo stebėtis: Lietuva jau seniausiai yra išsižadėjusi realaus suvereniteto ir yra viena iš daugelio JAV imperialistinių struktūrų satelitinių valstybėlių, tad yra visiškai natūralu, jog čia „mūsų“ valdžios šeimininkai ir elgiasi atitinkamai, darydami ką tiktai nori, t. y. jie čia šeimininkauja.

Kad šitoks kalėjimas egzistavo, yra faktas, nesvarbu, ar ponas Valdas Adamkus šitą žinojo, ar ne; faktas, parodantis vasalinį-kolonijinį šiuolaikinės „nepriklausomos“ (t. y. faktiški pavergtos ir nustekentos) Lietuvos valstybės pobūdį.

Visi tikri Lietuvos patriotai ir nacionalistai, visi pažangūs, kritiškai mąstantys lietuviai privalo drąsiai ir be jokių svyravimų pasmerkti tiek esamą valdžią, tiek ir visą 25-erius metus gyvuojantį korupcinį-buržuazinį režimą dėl jo keliaklupsčiavimo jankių imperializmui.

Be kovos prieš imperializmą jokio teisingumo nebus

Tik tada, kai nepritariantys globalizmui, imperializmui ir pasaulyje siautėjančiai karinei ir teroristinei agresijai prieš nepriklausomas tautas ir šalis, o taip pat ir prieš „geriečius“ imituojantiems imperialistams neįtinkančius asmenis, susitelks ir supras, kad be jėgos jie yra niekas, bus galima praktiškai kalbėti apie teisingumą.

Toks susitelkimas reiškia ne ką kitą, kaip tarptautinę šalių ir tautų kovą prieš globalizmą ir imperializmą, prieš Amerikos diktatą, neoliberalizmo primetamą „laisvąją rinką“ ir kultūrinę amerikonizaciją; už tautų laisvę ir nepriklausomybę, už šalių savarankiškumą ir socialinį teisingumą.

Mums visiems puikiai žinomi pasaulinio viešpatavimo siekiančių globalistų ir imperialistų, tautų išnaudotojų ir pavergėjų nusikaltimai, jų barbarizmas ir nežmogiškumas, užgniaužiant ir sutrypiant bet kokį platesnio masto pasipriešinimą jų politikai.

Jankių teroristai, kankintojai, budeliai ir žmogudžiai be jokios abejonės nusipelno griežto, bet teisingo teismo, prieš kurį jie savanoriškai tikrai nestojo ir nestos. Į šį teismą, į istorijos teismą, juos tegalės atvesti jų diktatūros pančius sulaužusios ir nusimetusios pasaulio tautos.

Šalin jankių terorizmą!

Už laisvę ir teisybę!

Imperialistinę diktatūrą – į istorijos teismą!