Apie Jėzų, šv. Kalėdas ir Kalėdų Senį

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: http://alaunis.lt/kas-buvo-jez... 2014-12-30 02:07:50, skaitė 5065, komentavo 5

Apie Jėzų, šv. Kalėdas ir Kalėdų Senį

Jėzus gimė Palestinoje, Beatlėjaus mieste. Tačiau Jėzaus tėvai Marija ir Juozapas buvo žydai. Jėzus kalbėjo Aramėjų kalba gimininga Arabų ir Hebrajų kalbai. Taigi, Jėzus buvo žydas, nors ir gimė Palestinoje.

Jėzus buvo žydų rabinas (mokytojas) pamokslavęs Galilėjos sinagogose.


Bandymas rekonstruoti Jėzaus veidą

Naujasis Testamentas buvo parašytas Graikų kalba praėjus keliasdešimt metų po tariamos Jėzaus mirties.

Jėzus negimė gruodžio 25 dieną. Katalikų dogma, kad Jėzus gimė gruodžio 25 dieną yra katalikų bažnyčios melas.

Lietuvoje įvedus Krikščionybę taip vadinamas Kalėdas imta minėti kaip Jėzaus gimimo šventę gruodžio 25 dieną, kuri senojoje Baltų religijoje buvo Saulės sugrįžimo šventė. Kadangi krikščionybė Lietuvoje buvo įvesta per prievartą, todėl siekiant patraukti žmones į krikščionybę taip vadinamos „pagoniškos“ šventės buvo paversto krikščioniškomis.

Šiuolaikiniame pasaulyje Kalėdos tapo grynai dovanų simboliu.

274 metais prieš Kristų Romos imperatorius Aurelijus gruodžio 25 dieną paskelbė Sol Invictus – Nenugalimos Saulės švente.

Musulmonai mano, kad Jėzus buvo pranašas ir mesijas.

Nestoriečiai – žmonės, tikėję Konstantinopolio patriarcho Nestorijaus (386–451) doktrina, kad Kristus egzistavo dviejuose asmenyse – kaip žmogus ir kaip Dievo Sūnus. Šią doktriną pasmerkė Efezo susirinkimas.

Muhamedas, paveiktas krikščionių Nestoriečių mokymo, siekdamas suvienyti Arabų Pagonis, Žydus ir Krikščionis parašė Koraną.

Koks tikrasis Jėzaus vardas?

Reikėtų pastebėti, kad Lotynų kalbos abecelėje raidė „J” atsirado tik apie 1500 metus. 1972 metais Tarptautinė Standartizacijos Organizacija (ISO) patvirtino dabartinę Lotynišką abėcėlę, kurioje buvo įteisinta raidė “J’. Lotyniška raidė V” atitinka Lietuvišką “U”.

Lotyniškas žodis “Jesus” tiesiog perimtas iš Graikų kalbos žodžio “Iēsous” O Graikai perėmė iš Hebrajų kalbos žodžio “Yehoshua”.

Iš kur kilo Kalėdų senelis?

Lietuvoje vadinamas Kalėdų senelis buvo 4-ojo amžiaus Graikijos krikščionių šventoji asmenybė, Graikų Myros miesto (dabartinė Turkijos teritorija) vyskupas graikiškai vadinamas Šventasis Nikolas. Dėl daugelio jam priskirtų stebūklų jis dar buvo vadinamas Nikolu Stebūkladariu.

Jis turėjo slapta dovanojamų dovanų reputaciją. Todėl Vakarų krikščionybėje gruodžio 6 d. buvo švenčiama šv. Nikolos diena, o Rytų krikščionybėje – gruodžio 19 d.  Taip šv. Nokola tapo dabartiniu Kalėdų Seniu.

Šv. Nikola gimė Antalijoje turtingų Graikų šeimoje ir nuo mažens buvo labai religingas. Jo tėvai mirė nuo epidemijos, kai Nikola buvo dar jaunas, todėl jis buvo auginamas savo dėdės Pataros vyskupo taip pat vardu Nikolo. Savo didžiulį palikimą šv. Nikolas naudojo padėdamas vargšams.

2005 metais šv. Nikolo palaikai buvo nusiųsti į Anglijos Mančesterio universiteto tyrimų laboratoriją, kurioje dr. Caroline Wilkinson atgamino tikrąją šv. Nikolo veido rekonstrukciją.

Dokumentinis filmas: „Tikrasis Santa Clauso (šv. Nikolo) veidas