Advento proga "Keulė čiūlpė" vėl spjaudo krikščionims į veidus. Ar mūsų teisėsauga visai bedantė ar tiesiog leftistiniai hipsteriūkščiai galutinai pagarbą įstatymams prarado?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/photo... 2016-12-05 01:17:32, skaitė 2531, komentavo 1

Advento proga


Narkomanų iš stoties rajono šūdmaistinės bajeriukas jų feisbuko paskyroje

Visgi jeigu esi gimęs smulkiu niekšeliu, tai Lietuvoje didelė tikimybė, kad tokiu ir mirsi. Nes sąlygų išaugti į stambų niekšą nėra, o gydimu nuo smulkaus niekšiškumo pomėgių užsiimti nėra kam.

Bent jau teisėsauga tam laiko negaišta. O jei ir sugaišta, tai bausmės ir teismų praktika tokie, jog nieko tai teisingumo pramonei įbauginti ir atgrasyti nuo sąmoningo įstatymų pažeidinėjimo nepavyksta.

Štai, vos prieš porą metų tūlas nevykęs dizaineris (ne tik pagal orientaciją, bet ir profesiją) reklamavo savo sukurptus nusmuktklynius džinsus neteisėtai panaudodamas tam krikščionišką religinį simbolį. Ir darė tai pašaipia forma, artima patyčioms iš Kristaus kančios.

Kiek pamenu, jį tada nubaudė kažkokia simboline baudele. Už draudžiamos įstatymu reklamos kūrimą ir sklaidą. Dėl ko labai piktinosi pažangioji feisbukų bendruomenės dalis. Mat jų nuomone, už įžūlų įstatymų pažeidimą neturėtų būti baudžiama, jeigu tas įstatymas gina krikščionių teises ir saugo juos ir jų simbolius nuo komercinio išnaudojimo ir patyčių.

Kadangi dizaineris rimtos pamokos negavo, greit atsirado norinčių sekti jo pėdomis ir pasidaryti reklamą per patyčias iš krikščioniškų religinių simbolių.

Liūdnai pagarsėjusi nesveiku maistu ir kvailomis reklamomis hipsterių užeiga netoli halės turgaus, klientų tarpe žinoma "Kiaulė čiūlpė" pavadinimu šiandien sukurpė naują reklamą, kurioje vėl pasityčiojo iš krikščionių religinio simbolio - Nukryžiuotojo. Be jokios priežasties, šiaip sau.

Tskant, Advento proga šniurkštelėjo, įtraukė snarglį, giliai atsikrenkštė ir spjovė riebų skreplį visiems Vilniuje gyvenantiems krikščionims į veidus! Palydėdami šį veiksmą smagiu krizenimu ir prunkštavimu!

Tipinė smulkių niekšelių, besimėgaujančių patyčiomis iš bendratautiečių ir išnaudojančių faktinį nebaudžiamumą ir teisėsaugos bedantiškumą, elgsena.

Neketinu dėl to moralizuoti ir gėdinti tos publikos. Tai beprasmiška. Tokie nevykę gumoristai-pokštinykai susipranta tik gavę gerą spyrį į užpakalį ar smagų smūgį per nosį - bet tai yra neteisėtos ir kultūringoje visuomenėje nenaudotinos priemonės.

Belieka tikėtis, kad tai padarys teisėsauga. Gal bent pieniški dantukai jai prasikalė?

Juk šita reklama įžūliai ir visiškai atvirai pažeidžia Reklamos įstatymo nuostatas ir galimai patenka po 4 straipsnio uždraustos reklamos punktais:

"4 straipsnis. Bendrieji reikalavimai reklamai
...
2. Reklama draudžiama, jeigu joje: 
...
3) kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta ir diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;
.... 
10) niekinami Lietuvoje įregistruotų religinių bendruomenių religiniai simboliai*."

* - 2 str. 18p.: Religinis simbolis – atvaizdas, daiktas, grafinis ar rašytinis ženklas, kuris gerbiamas religinėje bendruomenėje kaip nurodantis į dievybę ar šventumą." 

Dėl religinio simbolio niekinimo siūlau neabejingiems piliečiams kreiptis į atitinkamą įgaliotą valstybės instituciją - Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, nes tai ji yra atsakinga už šio įstatymo priežiūrą ir gali skirti suįžūlėjusioms Kiaulėms smagią baudelę:

"19 straipsnis. Reklamos priežiūros institucijos 

1. Šiame įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamiesi šiuo ir kitais įstatymais, pagal kompetenciją atlieka:
1) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šio įstatymo 4... straipsnio (nagrinėja šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų pažeidimus ir skiria baudas dėl pažeidimų, ištirtų savo iniciatyva,...) 

Vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetinę prašymo ištirit neteisėtą veiką formą galima užpildyti čia:

http://www.vvtat.lt/index.php?1310279602

Na o dėl galimo religinės nesantaikos kurstymo neabejingiems piliečiams pradžiai galima parašyti Ryšių reguliavimo tarnybos specialistams, jie paskui persiųs pagal kompetenciją policijai ar prokuratūrai:

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report

Bet geriau su pareiškimu iškart derėtų kreiptis į prokuratūrą:

El. p.: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt

Rytoj kaip tik darbo diena, galės pradėti Advento savaitę nuo antikrikščioniškų išpuolių nagrinėjimo.

Kaip pildyti pranešimą Prokuratūrai neblogai aprašyta čia, LGL puslapyje:

https://www.gayline.lt/paddprok.php

Ta chebra tikrai ranką ant tokių skundų atmušę, verta pasinaudoti. Ten galima nurodyti e-mailą, gausite į jį jau užpildytą pareiškimą. Beliks tik nurodyti savo duomenis ir persiųsti prokurorams.

Pranešimo pagrindą nurodykite galimą aprašytos veikos atitikimą BK 170 str. " Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę".

Tiesiog primenu - štai kas rašoma šio straipsnio 1 ir 2 dalyse:

"1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, TIKĖJIMO, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, TIKĖJIMO, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų."

Reklamos įstatymą galima rasti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn

Vienžo, atėjo laikas krikščioniškai visuomenės daliai pamokyti suįžūlėjusias kiaules pagarbos Lietuvos Konstitucijai ir įstatymams.

Pilieti, nebūk abejingas - pamokyk kiaulę, parašyk skundus nurodytais adresais!