Graudi chaltūra ir lėšų įsisavinimas. Apie valdišką kontrpropagandą privačioje televizijoje

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2016-12-13 04:03:28, skaitė 3122, komentavo 0

Graudi chaltūra ir lėšų įsisavinimas. Apie valdišką kontrpropagandą privačioje televizijoje

Lietuviškų televizijų jau senokai praktiškai nebežiūriu. Ypač prime time metu. Akivaizdu, kad tos laidos nėra orientuotos į minimaliai protaujantį ir save gerbiantį žiūrovą, tai neverta ir gaišti laiko tokiems niekams.

Tačiau po Juliaus Pankos pasibėdavojimo, kad vienoje iš privačios televizijos laidų, kuriamos už biudžetinius pinigus, skirtus atremti Putino Agitpropo atakas informaciniame kare, jis buvo klaidinančiai ir įžeidžiai apibūdintas, kaip "pagarsėjęs rasistinėmis, antisemitinėmis ir ksenofobinėmis pažiūromis", nepatingėjau ir sugaišau dvidešimt minučių savo gyvenimo "Informacinių mitų griovėjų" 2016-12-10 d. laidai pasižiūrėti.

Ši laida transliuojama LNK televizijoje ir apmokama iš Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo skirstomų valdiškų lėšų, skirtų kontrpropagandai.

Neketinu koncentruotis ties J.Pankos pažiūrų apibūdinimu - jis pats, kiek man žinoma, dėl to ketina ginti savo garbę ir orumą teisme. Mane, atvirai sakant, liūdnai nustebino pats laidos turinys.

Priminęs labiausiai nevykusius brandaus brežnevizmo epochos, kuomet sovietiniai valdiški propagandistai patys nebetikėjo ir bodėjosi tuo, ką sako, antikapitalistinės propagandos kūrinėlius.

Tai, ką pamačiau ekrane, NĖRA kontrpropaganda, kurios paskirtis paveikti masių sąmonę ir sugriauti priešiškos propagandos brukamus mitus. Deja, tai tik ... kontrpropagandos imitacija. Skirta įsisavinti valdiškas lėšas ir pateisinti gaunamą algą bei bonusus.

Laida buvo skirta nagrinėti neva egzistuojantį mitą, kad Lietuvos jaunimas nėra patriotiškas. Tema išties rimta, galimai skaudi ir verta itin atsakingo požiūrio.

Buvo galima tikėtis, kad pradžioje bus pristatytas mokslininkų požiūris - ką šiuo atveju jie vadina patriotiškumu ir tyrimą - koks to patriotiškumo lygis įvairiose amžiaus Lietuvos gyventojų grupėse. Su rimtais aptarimais - ar tas lygis yra pakankamas, o jeigu nepakankamas - tai ką derėtų daryti, kad jį pakelti?

Suprantama, kadangi laida nėra skirta mokslo-populiarinimui, o kontrpropagandai, tai ir prolietuviško subjektyvumo ir patriotiškas jaunimo nuostatas bei elgseną iliustruojančių pavyzdėlių joje galėtų būti daugiau.

Greta ir akivaizdžiai antipatriotiškos jaunimo elgsenos neigiamų ir smerktinų pavyzdžių demonstravimo. Kurį laidos rengėjai kažkodėl pamiršo?

Bene seniai čia kai kurie "antifašystiniai" ir "pažangūs" jaunuoliai, atstovaujantys feministines bei LGBT organizacijas, tyčiojosi iš Lietuvos himno, viešai niekino valstybės simbolius, platino antivalstybinius plakatus per valstybines šventes?

Tokioje temoje buvo puiki proga durti į juos smerkiančiu pirštu: - žiūrėkite, kokių niekšelių esama! Kaip galėjo nutikti, kad mūsų mokyklos ir visuomenė užsiaugino ant savo sprando tokią antipatriotišką publiką?

Deja, hipsteriai-chaltūrščikai, net ir gavę valdiškus pinigus patriotizmo skatinimui, išleidžia juos pačiu kvailiausiu iš visų įmanomų būdų.

Nerasdami nieko gudresnio, nei kalbinti kažkokius atsitiktinius žmones gatvėje bei valdiškų jaunimo organizacijų funkcionierius.

Kurie šiaip jau dar neseniai labai aršiai kovojo už kosmopolitizmą ir globojo NE patriotines organizacijas bei projektus, o visai priešingai.

Tautinio jaunimo sąjungos LTJS išmetimas iš LIJOT'o dėl antipatriotinės Tolerantiško jaunimo asociacijos intrigų - puikus to pavyzdys.

Dovanokite, bet jeigu rytoj priešas užpuls Lietuvą, tai absoliuti dauguma tautinio jaunimo eis kautis už savo šalį ir tautą. Kaip manote, ar greta jų stovės Tolerantiško jaunimo organizacijos ir panašių grantų valgytojų kontorėlių nariai?

Bent jau aš, žinodamas, kas per publika ten sėdi ir kokios yra jų nuostatos, leisiu sau dėl to suabejoti.

Štai jums ir visas patriotizmas konkrečiame pavyzdyje.

Vienžo, kalbant apie pasistumdymą viešoje erdvėje su Putino Agitpropu - geriau jokių kontrpropagandinių laidų, nei tokios.

Nes tai tėra hipsteriškas veiklos imitavimas, įžūlus lėšų įsisavinimas ir apgailėtina chaltūra. Nieko daugiau.