Raganų medžioklė tęsiasi: žodžio laisvę Lietuvoje mėginama prilyginti „terorizmui“

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2015-01-03 19:10:50, skaitė 4298, komentavo 6

Raganų medžioklė tęsiasi: žodžio laisvę Lietuvoje mėginama prilyginti „terorizmui“

kova_ne_terorizmas.jpg

Jau prieš kurį laiką Vilniaus policijos pareigūnams nutraukus ikiteisminį tyrimą prieš Žilviną Razminą dėl tariamo „antikonstitucinių grupių kūrimo“, dabar ima įsibėgėti nauja žiniasklaidos bei kai kurių vadinamojo politinio „elito“ sluoksnių veikėjų isterija dėl besitęsiančios nacionaldarbininkų veiklos.

Dar nuo rudens nesibaigia Panevėžio Policijos komisariato vykdomas ikiteisminiam tyrimui dėl „terorizmo kurstymo“, kuris, mūsų įsitikinimu, gali būti valdžios apskritai ir tokių partijų kaip Konservatoriai (TS-LKD) politinio spaudimo ir siekimo susidoroti su NATO imperializmo ir Lietuvos valdžios keliaklupsčiavimo prieš Vakarus priešininkais, pasekmė.

Tuo tarpu neseniai Jurbarke bei Tauragėje pasirodžius tautinio socializmo idėjas populiarinantiems ir į nesmurtinio pasipriešinimo judėjimą kviečiantiems atsišaukimams ir apie tai sužinojus Liberalų Sąjūdžio veikėjui, buvusiam Teisingumo ministrui, Remigijui Šimašiui, kuris įsipareigojo apie tai, kaip neva „nusikalstamą“ dalyką, pranešti policijos pareigūnams, greitai įsibėgėjo nauja prieš nacionaldarbininkus ir Ž. Razminą nukreipta žiniasklaidos kampanija, pasireiškusi tiek mums puikiai žinomų nemokamų reklamuotojų iš „15 min“ straipsniais, tiek ir LNK „Žinių“ laida, kurioje nacionaldarbininkams buvo skirtas ištisas reportažas (jį galite žiūrėti paspaudę čia; reportažas apie lapelius Jurbarke – nuo 37:35), kuriam galime netgi padėkoti už žymiai didesnį objektyvumą, nei kituose žiniasklaidos organuose.

Matydami atitinkamų politinių jėgų iniciatyvą ir naujų ikiteisminių tyrimų pradžią, mes puikiai suprantame, jog tai yra aiškiai politiškai motyvuoti veiksmai, kuriais ketinama užsmaugti teisę į laisvą žodį Lietuvoje, taip pažeidžiant konstituciškai garantuojamą piliečių žodžio laisvę.

Manome, kad yra reikalinga atsakyti į žiniasklaidos mestus teiginius mūsų adresu bei paneigti absurdiškus ir tikrovės neatinkančius kaltinimus tiek „terorizmo“, tiek ir „neapykantos“ ar „nesantaikos“ kurstymu.

  • Sisteminė žiniasklaida teigia, esą Jurbarke bei Tauragėje mūsų agitacinę medžiagą platino „rusakalbiai vyrai“, tuo būdu mėgindama pavaizduoti visa tai kaip tariamą „Rusijos provokaciją“. Visų pirma, tai reikia pasakyti, jog šituo galime aiškiai matyti isterijos lygį pasiekusią kai kurių visuomenės veikėjų rusofobiją; visų antra, tai mes turime pasakyti, jog mūsų lapeliai yra daugiau ar mažiau atvirai prieinami visiems mūsų idėjas, t. y. nepriklausomos, tautinės ir socialistinės Lietuvos idėjas, palaikantiems Lietuvos žmonėms, nepriklausomai nuo jų tautybės, jei tik šie pareiškia norą juos platinti. Šių atsišaukimų platinimas gali vykti stichiškai, prie to tiesiogiai net neprisidedant mūsų judėjimo Mes aiškiai pabrėžiame, kad nacionaldarbininkų judėjimas griežtai atsiriboja nuo bet kokių neteisėtų veiksmų ar chuliganizmo aktų.
  • Bandymai su mūsų veikla bei pasisakymais sieti tariamą „terorizmo kurstymą“ yra nepagrįsti ir, tiesą sakant, graudžiai juokingi. Mes niekur ir niekada nei patys ketinome, nei kitus raginome imtis smurtinių ar ginkluotų veiksmų ir, be to, netgi oficialiame „Nacionalisto“ pareiškime aiškiai atsiribojame nuo terorizmo, kurį laikome visiškai neadekvačia ir žalinga taktika, su mūsų principais bei siekiais neturinčią nieko bendro. Netgi patys lapeliai, kurie buvo platinami Tauragėje bei Jurbarke, aiškiai pabrėžia, jog mes kviečiame tautiečius burtis į nesmurtinio pasipriešinimo grupes, kas aiškiai parodo, jog visa tai su terorizmu yra nesusiję. Kaip supratome, dėl „terorizmo kurstymo“ ikiteisminis tyrimas vyksta Panevėžio Policijos komisariate, kuriam, pilnai gali būti, buvo daromas spaudimas iš Konservatorių partijos (prisiminkime ponios Rasos Juknevičienės pasisakymus tautinių socialistų adresu) arba iš Valstybės Saugumo Departamento (VSD), siekiant vykdyti politinį susidorojimą su opozicinėmis Lietuvos jėgomis.
  • Bet kokie kaltinimai dėl „nesantaikos“ ar „neapykantos“ kurstymo mūsų adresu taip pat būtų visiškai nepagrįsti ir neadekvatūs, kadangi, visų pirma, mes šitokių veiksmų nepraktikuojame, o visų antra, nuo jų kategoriškai atsiribojame. Kai dėl mūsų pasisakymų tiek prieš kapitalizmą, tiek prieš sionizmą, tai yra raginama ne smurtauti ar kitaip neadekvačiai elgtis su asmenimis ar grupėmis (ar paskirais sionistais, ar kapitalistais), bet panaikinti kapitalistinę sistemą, lemiančią iškreiptus socialinius-ekonominius žmonių santykius ir politiškai kovoti prieš šios sistemos politines jėgas; ir kovoti prieš rasistinę-šovinistinę sionizmo ideologiją ir jos skleidimą Lietuvoje bei pasaulyje. Tuo būdų mes ilgalaikėje perspektyvoje kaip tik siekiame kiek tik įmanoma didesnės ir realesnės socialinės santaikos.
  • Galime teigti, jog šitokių absurdiškų bylų kurpimas kyla iš sisteminių Lietuvos politinių jėgų vykdomo spaudimo teisėsaugos institucijoms, kuriuo yra siekiama, kaip minėjome viršuje, užgniaužti laisvą žodį, o tuo pačiu ir kiek įmanoma įbauginti opozicinės, alternatyvios, antisisteminės pozicijos grupes bei asmenis. Atminkime tiek ankstesnius teisinius kaltinimus, mestus Ž. Razminui, tiek ir grynai politinę bylą, nukreiptą prieš Giedrių Grabauską dėl spalio 17-osios Kauno mitingo prieš NATO.

Šiaip ar taip, mums pastaruoju metu skiriamas didesnis žiniasklaidos dėmesys tiktai  paskatins dar gausesnius skaičius mūsų tautiečių ir bendrapiliečių domėtis nacionaldarbininkų veikla ir idėjomis, populiarins mūsų pažiūras bei darbą, nepaisant to, kad tuo yra mėginama mus apšmeižti ir diskredituoti.

Visa tai yra ne kas kita kaip dar rudenį įsivažiavusios politinės raganų medžioklės tęsinys, kuriame jau mėginama agitavimą už Lietuvos suverenitetą bei lietuvių tautos laisvę ne tik iškreiptai pristatyti ar gretinti su Rusijos baubu, bet ir gretinti su „terorizmu“, nors tai visiškai nesusiję dalykai.

Nepaisant skleidžiamos dezinformacijos bei politinio „elito“ spaudimo, galime visus užtikrinti, kad mūsų darbas tęsis ir mes nei bauginimams, nei provokacijoms nepasiduosime.

revolution-fist-e1403545226457.jpg