Nauja Tauta

Autorius: Matt Koehl Šaltinis: https://patriotizmas.wordpress... 2017-01-09 07:50:34, skaitė 2718, komentavo 2

Nauja Tauta


Baltoji rasė - tik pažvelkite į šias tyras arijaus akis

Metų metais,mes kalbėjome,kad mūsų pagrindinis tikslas,dėl kurio kaunamės-Baltosios Rasės Išgelbėjimas. Tačiau šis dalykas vertas gilesnės apžvalgos.
Užduokime klausimą: Ar Baltoji Rasė Verta Išgelbėjimo? Jei Taip,tai kodėl?

Linkolnas Rokvelis jaudinosi,kovojo ir mirė tikėdamas,kad gali savo Rasės brolius suburti vardan geresnio pasaulio. Kokio atlygio jis sulaukė? Pasityčiojimo, abejingumo, atstumimo ir persekiojimo ir visa tai buvo iš tų kuriuos jis bandė išgelbėti.

Šiandien situacija nei kiek nepagerėjo. Jei,kas ir pasikeitė viskas į blogąją pusę. Daugumai Baltosios Rasės žmonių niekas nerūpi. Ne tik,kad nerupi,bet jie pasiruošė priimti bet koki juos naikinantį dalyką,kol jų asmeninis komfortas ir malonumai netrikdomi.

Visi suprantat apie ką aš. Dažniau, nei rečiau mūsų žmonės pademonstruoja,kad yra savo nuožmiausi priešai. To rezultatas ėjimas į beviltiškumą.

Taigi dar kartą klausiu Ar Baltoji Rasė tikrai Verta išgelbėjimo?

Tuometinė Vokietija Ir Šiandieninė Amerika

Tikriausiai sakysite-‚‚Ar Adolfas Hitleris pasidavė kovoje,dėl savo žmonių,po Pirmojo Pasaulinio Karo,kai reikalai taip pogi atrodė prastai ir masės,kurias jis norėjo pasiekti buvo apimti dešinio ir kairiojo politinio spektro beprotybės?‘‘

Aha. Jis to nepadarė,tačiau čia verta pabrėžti svarbia aplinkybę:

Visų pirma,nepaisant Veimaro Respublikos periodo milžiniško dekadanso,to dekadenso mastas buvo daug,daug mažesnis nei šiandienos Baltųjų Amerikiečių. Netgi daugelis komunistų ir Social-Demokratų,buvo gana padorus,nepaisant,savo klaidingos ideologijos.

Antra tada buvo potencialo radikaliems pokyčiams,kurių tuometinė populiacija siekė labiau,nei puikiu laiko praleidimu,žaidimais ir asmeninę nauda

Trečia Vokietija tada turėjo ne tik rasiškai taurių žmonių potencialą,bet jie ir sudarė tautą.

Nei vieno iš šių aplinkybių nėra šiandienos Šiaurės Amerikoje. Negana to,kad mes susiduriame su daug labiau dekadentiška populiaciją ir nėra potencialo radikaliems pokyčiams,bet svarbiausia šio kontinento visuma nesudaro jokios konkrečios tautos.

Dauguma Baltosios Rasės Amerikoje yra krūva individu,neturinčiu jokio vienybės jausmo,priešingai nei kitų rasių mažumos jų pašonėj. Baltieji pamiršo savo Europietiškas šaknis ir paveldą. Jie tapo ‚‚Amerikiečiais‘‘, kas reiškia bet kokį beplunksnį paukštį,kažkaip pajėgusi nusigauti čia.

Tokia mūsų dilema. Tokia objektyvi tikrovė,su kuria susiduriame ir į kurią privalome pažvelgti. Mes neturim etniškumo,neturim tautos. Balti žmonės Amerikoje,neturi etninio Centro aplink kurį galėtu burtis.

Ką verta gelbėti?

Taigi,dar karta: Ar Baltoji Rasė,verta būti išgelbėta?

Bet prieš atsakydami,privalome papildyti klausimą,ką turime omeny sakydami terminą ‚‚Baltoji Rasė‘‘?

Jei turime omeny dauguma šiandieninės,taip vadinamos baltosios rasės,tai atsakymas į pagrindinį klausimą neabejotinas ir kategoriškas- ,,Ne‘‘. Dėl to,nes išsigimusios Rasės,neturi teisės išgyventi.

Čia mes galime pamiršti masinį smegenų mirimą ir tuos kurie mieliau renkasi kelią į mirtį,nei kelią į gyvenimą. Mes turime būti pasiruošė nurašyti rasių maišytojus (Vertėjos pastaba: Baltuosius vedusius negres ir pan.), degeneratus užsiimančius pedofilija, tuos kurie priima ne-baltuosius ir padeda jiems ne savo žemėje leisti šaknis ir visus baltuosius-išsigimėlius ir zombius, kuriuos tokiais padarė degeneracija propoguojama per televiziją, kaip lygiai taip pat baltuosius pasidavusius ir atsisakiusius kovoti,kovoje didžiausios grėsmės mūsų Rasėj akimirką.

Džiaugsmą keliantis faktas,kad daugelis,jei ne dauguma tokių degeneravusiu,beverčiu individų kentės ir kraujuos,kai senoji tvarka galiausiai subyrės.

Toks motinos gamtos kelias: Silpni Baltieji bus išnaikinti,kad stiprieji ir sveiki išgyventu ir skleistusi. Mes tikrai nenorim,kad visi Baltieji išgyventu,nes tai reikštu išgyvenima tokių savo kraujo niekintoju,kaip O.J. žmonos Nicole Simpson išgyvenimas,kurie savo gyvenimu propaguoja tą patį iškrypimą,kurį propaguoja ir televiziją. Tokie personos,nėra tie už ką kovojame.
Kitaip sakant,mes nesiorientuojam į viską,kas save vadina Baltosios Rasės dalimi,o tik į mažą,neužteršta arba užteršta netotaliai kiekį žmonių,kurie turi aukštą,evoliucijos pasekoje išsivysčiusi potencialą,į klausimą ar tokie žmonės verti gelbėjimo,be jokios abejones atsakome - TAIP.

Problema

Problema tame,kad Rasės negali būti išgelbėtos lygiai taip pat,kaip negyvena,kaip abstrakti etninė mišrainė,bet tik kaip atskiros tautos. Ir Nacional-Socializmas,bei Nacional-Socialistiniai sprendimai gali būti priimami tik tam tikros tautos rėmuose,t.y. genetiškai artimų žmonių populiacijos,kuriuos jungia vertybės,idealai,viltis,svajos ir panašus dalykai sukuriantis bendrumo jausmą .

Tačiau,ką mes darysim,kai Amerikoje esamoje situacijoje,neegzistuoja jokia konkreti tauta?

Atsakymas aiškus ir labai paprastas: Jei baltoji Rasė norės išgyventi šiame kontinente,nauja tauta turės būti suformuota.

Tačiau tauta — ein Volk — neatsiras vien spragtelėjus pirštais. Tam reikia kartų su panašia patirtimi ir tai tik pati pradžia.

Taip,toks procesas-Tautos formavimas yra tas kurio privalome siekti,jei norime,kad Arijai turėtu ateitį šiame kontinente ir Pasauly.

Kas nėra mūsų užduotis?

Taigi nuo ko pradėsim? Visų pirma reikia išsiaiškinti,kas nėra mūsų užduotis:

Tai kreipimasis į degradavusias mases

Tai kandidatų kėlimas į valstybines institucijas

Tai rūpinimasis trumpalaikiais politinėmis problemomis, kurių negalime NIEKAIP pakeisti,kad ir ko besiimtume. Atminkit,kad mes neišspręsim Pasaulio problemų,prieš tai nesusitvarkė savo namų.

Mūsų užduotis nėra žaisti ‚‚Revoliucijų‘‘ ar bandyti atgaivinti Trečiąjį Reichą.

Mūsų užduotis nėra išgelbėti visų baltųjų,ypač tokiu kaip Nicole Simpsons,degradavusių tipų ir šiukšlių rodomu per televizija.

Rasės išgelbėjimas,nereiškia bandyti gelbėti visko,kas Balta. Verčiau gelbėti tauriausius mūsų rasės elementus,kurie sudaro mažumą. Tai potencialas,kuris sudaris Naują Tautą,o ne besmegenių,degradų,materialistų,vartotojiška visuomenė.

Tris žmonių tipai

Yra tris pagrindiniai žmonių tipai,šiuolaikinėse visuomenėse. Mūsų lyderis juos įvardijo,taip: Geriausieji,Prasčiausieji ir stovintis tarp šių dviejų žmonių tipų. Apie tai ką kalbam nėra kažkokia klasė ar socialinis sluoksnis,o etninės pakopos populiacijoje.

Geriausieji galėtu būti apibūdinti,kaip idealistai-tai tokios asmenybės kurios pasiruošusios paaukoti asmeninius interesus vardan geresnės visumos. Blogiausieji yra jų priešybė: tie kurie stato asmeninius interesus virš visko. Viena kategorija atspindi Socialinę Vertybę, kita atvirkščiai. Abi šios kategorijos apima maža populiacijos visumos dalį. Dauguma žmonių stovi,tarp šių dviejų, t.y. tarp dorybės ir niekšybės. Kuomet geriausieji visuomenės elementai dominuoja- toks buvo Nacional-Socialistinės Vokietijos atvejis, tuomet stovintieji per vidurį su laiku persigeria idealizmų ir tikrosiomis bendražmogiškosiomis vertybėmis. Tuo tarpu,kai dominuoja prasčiausi ir šlykščiausi elementai,kaip,kad matome šiandien,atvirkštinis variantas- vyksta visuotinis nužmogėjimas,pats didžiausias materializmas ir savanaudiškumas,tarp eiliniu žmonių tampa norma.

Klodami Naujos Tautos gimimui pamatus,visų pirma turime orientuotis į Rasinių Idealistų mažumą,išsibarsčiusia po populiaciją,kad atskirti nuo abiejų kitų kategorijų.

Apie tai ką kalbam NĖRA DAUGUMA,O VALIOS IR RYŽTO MAŽUMA,KURIAI VIENĄ DIENĄ PAVYKS TAI,KAS DEKADENTIŠKAI DAUGUMAI NEPAVYKO DAUGYBĖ KARTŲ.
Mažuma geriausiųjų

Šiuo metu yra maždaug 160,000 rasinių brolių ir seserų išsibasčiusiu po Šiaurės Amerika ir kurie jaučiasi lygiai taip pat,kaip mes. Mūsų užduotis identifikuoti juos,pasiekti juos ir absorbuoti į savo gretas.

Ir be šių 160,000 yra dar bent 1,600,000 žmonių kurių vertybės ir idealai iš esmės identiški mūsų idealams, tačiau šie žmonės nepasiekė ideologinio aiškumo,bei supratimo ir yra tie kuriuos privalome mokyti.

Galiausiai yra 16,000,000 gerų Arijų tarp mūsų,kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti mums priešiški,nes yra suklaidinti,bet turėtu būti absorbuoti į kovą vardan geresnio Pasaulio.

Tokie yra skaičiai. Tai yra tie,dėl kurių mes kovojame.Tie dėl kurių mes kovojame ir tie kurię yra mūsų Rasės ateitis.

Ar pradedat suprasti,ką mes turime omeny,sakydami ,,Naujoji Tauta‘‘ pristatydami tai kas yra Naujoji Tvarką (Red.Pastaba-Šis terminas neturi nieko bendro su terminu ,,Naujoji Pasaulio Tvarka‘‘)?

Tautos formavimas

Yra keturios Tautos formavimo proceso stadijos,kurias mes įvardijam: (I)IDĖJA (II)JUDĖJIMAS (III)BENDRUOMENĖ (IV)TAUTA.

Pirmoji Stadija yra Idėjos propagavimas,kaip Revoliucinio Naujojo Tikėjimo,kuris turi suteikti dvasinį pamatą ir infrastruktūra,rasinių idealistų mobilizavimui kurio siekiame.
Nešdami Idėja į Tauriausių žmonių protus,mes tai atliksime tinkamais metodais, įrodydami Hitlerinio pranešimi aktualumą ir reikšmę. Siekdami šio tikslo,mes sukursimeryžto,valios ir sąmonės darbo lauką. Visa tai tėra Įžanga prieš atliekant tikrai efektyvius veiksmus,bet prieš juos reikia sukurti bendrą požiūrį,bendrą viziją,bendras vertybės,kaip bazę BENDRAI VALIAI.

Antroji Stadija yra judėjimo Statyba. Kad sėkmingai atlikt Judėjimo Statybą,pirmoji stadija privalo būti atlikta tobulai.

Čia būtina pabrėžti kelis pagrindus:

1.Visos kalbos apie Politinę galią yra beprasmės be tinkamo pasiruošimo.

2.Žlungant Senajai Tvarkai (Red.Pastaba Esamai sistemai ir visiems jos aspektams),politinė struktūra bus paskutinis griūvantis aspektas,kurio griuvimas sunaikins sistemą.

3.Kad atsirastu Nauja Valstybė,privalo būti judėjimas sudarantys Branduolį Naujos Tvarkos gimimui.

4.Kova už Naująją Tvarka,bus ILGA KOVA.

Trečioji Stadija reiškia organiška Nacional-Socialistinės bendruomenės komunikacija ir kova už Judėjimo Ribų,Už Naująją Tvarką. Dėl nepaprastai greit besikeičiančių aplinkybių ir neapibrėžtos ateities judėjimas turi tapti socialiniu padaliniu galinčiu veikti savarankiškai ir nepriklausomai nuo sistemos ir turi būti atitinkantis mūsų žmonių gyvybinius poreikius.
Ketvirtoji ir paskutinė stadija yra proceso kulminacija,biologinio vieneto-Tautos atsiradimas. Sakyti,kad tokia Tauta jau egzistuoja galėsim,kai užaugs mūsų Nacional-Socialistinės bendruomenės trečia-ketvirta karta,atsidavusi Nacional-Socializmui ir taps etniniu kūnu.

Tik sukūrus tokį etninį elementa,bus būtina organinė bazė ne tik mūsų Rasės išlikimui,bet ir artėjančios Naujos Tvarkos įvedimui.

Apibendrinant galime teigti,kad kelias į Naująją Tvarką prasideda nuo idėjos ir tęsiasi iki judėjimo ,bendrijos ir Naujos Tautos.

Jokio Trumpesnio Kelio

Tei kas siūlo sutrumpinti procesą,sukuriant Baltųjų Rasinę bendruomenę,prieš Idėjos ir Judėjimo stadijas. Jie esa pagilins idėjinę bazę pasiekdami pažadėtąją žemę turėdami didelias,baltas šeimas ir kišdami save į valdžią. Be praktinių ekonominių resursų tokio sieko įgyvendinimui,tokia schema negali sėkmingai suveikti.

Pamąstykit:

A) Kiekvieno palikuonis automatiškai netampa Nacional-Socialistu ir gali tapti kovos už geresnį Pasaulį priešu. Net ir vaikų krūva,nėra jokių garantijų,nebent jų kūrėjai bus atsidavė šiam reikalui. Atsiribojimas nuo biologiškai svetimų elementų ir atranka yra pagrindinis naujos tautos formavimosi elementas.

B) Peršokti šį etapą ir palikti šimtus tūkstančių,NETGI MILIJONŲ Arijų nemobilizuotų reikštu atsisakyti gyvybiškai būtino potencialo. Jei koncentruosimes tik ties biologiniu Baltosios Rasės vystymusi,tai užgesins ir pražudis idėją. Judėjimas prašokantis idėjos stadiją,sunaikina raktą į savo pažangą ir plėtrą.

Žinoma Nacional-Socialistinėj bendruomenėj dideliu šeimų politika papildytu mūsų gretas,tačiau tam dar neatėjo laikas.

Neatpažįstant daugumos baltųjų dekadenso (Degeneracijoje nematant nieko blogo),neturint tinkamos dvasinės idėjos ir tikėjimo,o kartu ir vertybių rinkinio,nepaisant visų pastangų kova pasmerkta nesėkmei.

Visa tai identiška,bet kokia kaina siekiančiai įsigelbėti Verslo įmonei,ar kur nors užsibarakadavusiam bureliui. Be tinkamo dvasinio branduolio,šiuo metu Hitlerinės Religijos,neįmanoma ilgalaikėj perspektyvoj sėkmingai suformuoti tikros tautos.

EIN VOLK / EIN REICH / EIN FÜHRER

Kaip jau minėjau yra tris žmonių visuomenėj tipai. Kad viska suparastinti,čia aptarsime du Baltųjų,mūsų visuomenėj tipus: a)Pašaukti likimo b)Pasmerkti sunaikinimui.

Čia mes nekalbėsim apie tuos kurie vien tik gimė baltais,bet apie tauta kuri sudaryta iš Arijų. Arijo sąvoka reiškia kilnumą ir taip yra tikriausia šio žodžio prasme. Taip yra ir su tais kurie turi potencialą tapti Arijų tautos dalimi.

Kūrimas yra ne tai,kas nutiko kažkada praeityje,tai lygi šiol besitęsiantis,niekada nesustojantis Evoliucinis procesas.

Nyčė karta užsiiminė,kad Nauja Tauta būtinas dalykas Übermensch-antžmogio-super žmogaus gimimui. Geriausiųjų atranka pagrindinis šios Tautos veiksmas,atliekamas vardan aukštesnės evoliucijos ir yra būtinas,kaip ir atsiskirimo procesas.

Mūsų Nacional-Socialistinę Pasaulėžiūrą nusako vienas šūkis - “Ein Volk / Ein Reich / Ein Führer.”

Adolfo Hitlerio persona-lyderį atsiusta mums apvaizdos,mes laikome savo Fiureriu. Artėjančioje Naujojoje Tvarkoje mes matome Tūkstantmečio Reichą pažadėta mums Fiurerio.

Galiausiai Nauja Tauta įkūjanti aukščiausius mūsų Fiurerio idealus,kuri atnaujins ir regeneruos mūsų Rasės kūną ir išpildis jo žemišką troškimą tapdama jo Tauta.

Apvaizda jau pradėjo naujos,tikros Adolfo Hitlerio Tautos kurimą ir mes esame šio dinamiško proceso dalimi. Ir ši Tauta,kuri viena diena bus pajėgi atlikti viska,kas būtina,kad sukurti jo Naująją Tvarką ir išpildyti Arijų Rasės likimą ir realizuoti aukštesnįjį Arijų likimą.