Iš Laisve dvelkiančios palėpės, po 26 Lietuvos laisvės metų į masonerijos voratinklį.

Autorius: Alfonsas Bulotas Šaltinis: http://www.laisvaslaikrastis.l... 2017-01-12 22:50:04, skaitė 2589, komentavo 2

Iš  Laisve dvelkiančios  palėpės,  po  26  Lietuvos   laisvės metų   į  masonerijos  voratinklį.

Skiriu  tiems  kurie  prisisegę  mėlyną  „niezabudką“

Nuo namo palėpėje slėptos vėliavos, Lietuvos savanorio kario uniformos, kurią tėvelis nešiojo ir bolševikams užėjus, vaikams ugdėsi nepriklausomybės ir laisvos Lietuvos jausmas. Ko neturėjo komunistinių šeimų vaikai. Tad mums vaikam laisvė švietė iš palėpėje paslėptų nepriklausomos Lietuvos ženklų: vėliavos, tautinė simbolikos tėvelio karinėje uniformoje ir laukimas to momento kada mes vėl būsime laisvi.

Visaip ją šventėme vaikystėje ir vaikiškuose žaidimuose nugalėdami rusus ir dainas partizaniškas ir tautines dainuodami ir gyvenime niekada nesiskyriau su tautine simbolika. Netgi tada kai už ją sodindavo į kalėjimą, tremdavo į Sibirą.

Užėję saugumiečiai į klebonijos raštinę ir ten po stiklu rašomojo stalo viešai matydavo gerbiamą Lietuvos vėliavą. Tą matė visi užėję į mano raštinę. Bet tai nepraėjo nepastebėtai ir smurtaujant. Šitie ženklai buvo kelrodžiai pasirenkant ir gyvenimo būdą – pašaukimą liudyti tiesą iki pačios aukščiausios dieviškumo tiesos. „Kam aš Dievo vardu atleisiu nusižengimus čia žemėje, ten ir danguje jie bus atleidžiami“ ( Šv. Raštas )

Tad matydamas žiaurų ir klastingai vykdomą neteisingumą mano tautos atžvilgiu negaliu tylėti ir nepasakyti, kad toks tautos žeminimas paskutiniais metais ar nepareikalaus vėl už klaidas didelės atgailos, kurią jau nešėme 50 metų sutikdami bolševikinį okupantą Vilniuje su tautiniais drabužiais ir su gėlėmis, palikdami sąmoningą laisvės Lietuvą vienui vienai kautis partizaniniam kare iki paskutinio jos sūnaus partizano.

Išlikęs kaip visada besipriešinantis bet kokiai netiesai per 50 okupacijos metų ir ne kartą pasikėsinant į mano sveikatą bei gyvybę, kad aš norėjau sau ir savo tautai laisvės, mokiau tautiečius nemeluoti, ginti moralines tautos vertybes, tad dar kol gyvas noriu kreiptis į tuos kurie ciniškai žaidžia mūsų tautos laisve, keistais ženklais išduodami už laisvę žuvusiuosius antrą kartą.

Pirmą, kad jie žuvo gindami Lietuvos laisvę okupacijos metais o antrą kartą, kad Lietuva verčiama negerbti jos laisvės simbolių demonstratyviai rodydami naujam liberaliam pasaulio ir tautų priešui ateistiniam liberalizmui, segdamiesi žvėries masoniškus ženklus, trinat Kremliui rankas, kad gal jau laikas pulti, nes tauta nuvertino tai už ką partizanai aukojo gyvybes? ( Manau yra visokių ženklų išduoti save, kitą, tautą netgi labai nekaltu, kaip aukščiausiu meilės išraiškos ženklu, kada Judas bučiuodamas išdavė savo mokytoją Kristų)

Paskutinis budelis kuris vykdė KGB užduotį žudyti mane, prispaustas faktų atliko išpažintį dviejų karininkų akivaizdoje ir dabar darbuojas labai jau prestižinėje įstaigoje su nauju masonų „niezabudkos“ ženklu. Jis ir šiandieną turi nuopelnus bolševikinio velnio saugant jo paslaptį 75 metus. Pakako aktorei šou laidoje kažkaip keistai sakyčiau artistiškai parodyti sveikinimo gestą ir pasipiktinimo banga nusirito net iki Amerikos. O mane labai įžiedžia ir tuos mano parapijiečius, kurie kitaip suprato ir supranta laisvės simbolius.

“Niezabudkos“ ženklai demonstruojami Lietuvos laisvės minėjimuose ir įsiklausant į paskutinę atsisveikinimo kalbą JAV prezidento Barack Obamos, kad kas pažemina savo šalies vertybes, (tai jis kalbėjo su ašaromis akyse) tas netenka laisvės.

Aš pritariu JAV buvusiam prezidentui, kuris lankė Lietuvą ir kreipiuos iš širdies. Tad kodėl jūs žeminatės Maskvai, parodydami, kad už tai guldę galvas partizanai ir iš Vadžgirio mokyklos suolo ištremti mokiniai į Sibirą už tai kad jų piešimo sąsiuviniuose rado nupieštus Gedimino stulpus, o ne Kremliaus žvaigždę? Kaip jūs jaučiatės prieš tuos kuriems lageryje nuo kaklo plėšė kryželį siūlydami duonos ir jo neatsisakė.

Sakykite kas jus „niezabudkų“ mylėtojai pakeitė? Kodėl jūs tai kas mūsų tautai buvo nepriimtina nei caro laikais, nei bolševizmo laikais, išsaugoję savo tautos orumą, šiandieną pasinaudojote Lietuvos laisvės demokratija, netgi tie kurie žiūrėjo ir manau dabar dar žiūri į Kremlių, bet tai aš vadinu tautos moralinių vertybių išdavyste pagal JAV Prezidentą Barack Obama.

Nusimeskite šiuos provokacinius ženklus kol Maskva nesuskaičiavo (ji ir Ameriką skaičiuoja) ar jau visa Lietuva pasipuošė, naikindama taip sunkiai atgautas vertybes sausio 13, ne raudonu kaip anksčiau savo himne giedojo žiedu, bet manau postkomunistiniu naujadaru liberaliuoju niezabudkos žiedu.

Pagarbiai Sausio 13 gynėjas kun. A. Bulotas