Valdininkas savo socialinio tinklo komentaruose p-rezidentę įvardino kaip bestiją. O kas galėtų paneigti?

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2014-09-27 01:36:16, skaitė 4719, komentavo 1

Valdininkas savo socialinio tinklo komentaruose p-rezidentę įvardino kaip bestiją. O kas galėtų paneigti?

Šiandien sisteminėje žiniasklaidoje pasklido žinia apie savo nuomonę internetinėje erdvėje aštriai išreiškusio ir valstybinės tarnybos pareigas ėjusio mūsų tautiečio ir bendrapiliečio, Romualdo Selvenio, politinį persekiojimą.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo inspektoriaus pareigas neseniai ėjęs R. Selvenis savo „feisbuko“ paskyroje viešai paliko du įrašus, prie kurių nusprendo „prisikabinti“ valdžiažmogiai: vieną, smerkiantį p-rezidentę Dalios Grybauskaitę dėl karo kurstymo ir įvardijančią „bestiją“ (t. y. blogu žmogumi), o kitą – kritikuojantį tiek p-rezidentės, tiek ir Seimo pirmininkės (Loretos Graužinienės) kelionę į vadinamąjį „Baltijos ir Vidurio Europos vadovų susitikimą“, kuriame iš esmės buvo gaunami tiesioginiai nurodymai bei rekomendacijos iš esamojo JAV imperializmo veido, Barako Obamos.

Aiškumo dėlei pacituosime, ką pats R. Selvenis rašė:

„Dvi storos šlykščios parsidavusios bobos važiuoja atstovauti Lietuvą bei palaižyti subinę beždžionei. Kaip šlykštu, kai nebeliko dorų žmonių reprezentuoti tautą, vien tik kažkieno statytiniai“ (dėl. D. Grybauskaitės ir L. Graužinienės kelionės į Lenkijoje vykusį suvažiavimą).

„Jei lietuvių tauta būtų sąmoninga, šitai bestijai už karo kurstymą būtų paskelbtas nepasitikėjimas bei grėstų pati tikriausia belangė… Nes Lietuva jau įtraukiama į karą. Į Zoknius kas dieną leidžiasi tiek transporto lėktuvų, kiek anksčiau per visą pusmetį nebūdavo“ (dėl D. Grybauskaitės vykdomo karo kurstymo).

Iš esmės turime pasakyti, kad, kiek tai liečia faktus, jog D. Grybauskaitė, kartu su visa valdančiųjų „valstybininkų“ partijų grupe, iš tiesų stato Lietuvą į nepavydėtiną ir, tiesą pasakius, nereikalingą, padėtį, „pildama benziną ant ugnies“ dėl Rusijos ir Ukrainos problemų; jog tai su lietuvių tautos interesais ne tik nieko bendro neturi, bet veda tautą į pražūtį; jog Lietuvos santykis su JAV iš tiesų yra kaip vergo ir pono, kuriame valdžios atstovai nuolankiai vykdo savo, kaip keliaklupsčiaujančių liokajų, funkcijas, R. Selvenis buvo ir yra teisus.

Žinoma, visa tai būtų buvę galima išsakyti ir „kultūringesne“, labiau cenzūruota kalba, tačiau esmės tai nekeičia.

Šiaip ar taip, kaip ir būtų buvę galima tikėtis, R. Selveniui už savo pasisakymus, kurių „demokratine“ ir „žodžio laisvę“ pripažįstančia įvardijanti sistema neketina toleruoti iš valstybės tarnautojo lūpų, teko išeiti iš darbo, t. y. jis praktiškai buvo išmestas.

Tai buvo grindžiama tuo, kad šiais savo komentarais R. Selvenis esą pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo, o dėl šio tariamo pažeidimo buvo pradėtas ir atitinkamas institucinis tyrimas.

Šitokiomis priemonėmis siekiama parodyti ir kitiems kritiškai mąstyti nepamiršusiems ir sąžinės nepraradusiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems tautiečiams, jog geriau „tylėti ir laikyti liežuvį už dantų“, kitaip „klius“… Tipiška bizūno argumentacija, kuria taip mėgsta naudotis mūsų „gerieji demokratai“…

Visa tai rodo, kad Lietuvoje taip garsiai trimituojamos „žodžio laisvės“ iš tiesų nėra, jei nesi sistemos pakalikas ar koks nors Vakarų imperialistinių interesų agentas, homopropagandininkas ar kitoks „vakarietiškos demokratijos vertybes“ atitinkantis veikėjas, o save ir savo tautą gerbiantis lietuvis.

Vertas dėmesio ir paties R. Selvenio komentaras „Lietuvos rytui“ dėl savo išėjimo iš darbo:

„Man net kartais gėda vadintis valstybės tarnautoju. Tarnautoju valstybės, kuri stumia tautą į pražūtį, nes kitaip nepavadinsi kalbas apie Amerikos bazių įsileidimą į Lietuvą, apie ugnies atkreipimą į save.“

Tikra tiesa!

Mums, „Nacionalisto“ redakcijai ir iniciatyvinei grupei, belieka išreikšti solidarumą su R. Selveniu ir moralinį palaikymą tiek jam, tiek ir kitiems už valdžiai nepatogų tiesos žodį persekiojimo susilaukiantiems tautiečiams.

Nepaisant akivaizdžiai neišvengiamų nemalonumų, linkime R. Selveniui tvirtai laikytis ir toliau parodyti valdžiažmogiams, kad dar toli gražu ne visi lietuviai yra nuolankūs Vašingtono-Briuselio imperialistinių uzurpatorių vergai bei pastumdėliai.

Atminkime, kad tik kovingu nusiteikimu ir vieninga politine kova prieš valdančiuosius, už savo teises, orumą ir garbę, galėsime pasiekti geresnę savo ir visos tautos ateitį!

ŠALIN POLITINĘ CENZŪRĄ!