Skandinavų judo-oligarchato perimta Lietuvos žiniasklaida degraduoja ne tik turiniu, bet ir forma - 11 sakinių ir 4 klaidos

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-09-05 18:19:00, skaitė 546, komentavo 1

Skandinavų judo-oligarchato perimta Lietuvos žiniasklaida degraduoja ne tik turiniu, bet ir forma - 11 sakinių ir 4 klaidos

Tiems, kas domisi Lietuvos žiniasklaida, ne paslaptis, kad visos stambiosios Lietuvos žiniasklaidos priemonės yra perimtos į kibias Skandinavijos judo-oligarchato rankas.

Kokiu tikslu? Elementaru, kad manipuliuoti visuomenės nuomone, priversti politinius klanus vykdyti skandinavams priklausančių bankų politiką, galų gale, tiesiogiai dalyvauti taip vadinamuose "demokratiniuose procesuose", įsakinėjant elektoratinių avinų bandai už ką reikia balsuoti, o ko negalima prileisti prie valdžios lovio.

Tam, kad masiniai durninimo organai vykdytų savo paskirtį ir atidirbtų investicijas, labai greitai iš žurnalistikos terpės buvo išstumti "nesusipratėliai" ir "išsišokėliai", per savo kvailumą arba principus nesuprantantys, į kurį apatinįjį žandą - kairį ar dešinį einamuoju momentu reikia pakštelti bei kurią išeinamąją palaižyti.

Paskutinis žurnalistas, leidęs sau prabangą turėti asmeninę nuomonę ir ją viešai reikšti, buvo Artūras Račas. Po jo, kaip žurnalisto likvidavimo, Lietuvoje liko tik PRESSTITUTĖS ir radiacinės žiurkės šūdo ant dviejų kojų labai neproporcingo oligofreno Algio Ramanausko (Olgerd Romanowskij) tipo "jumoristai".

Tokia padėtis neišvengiamai atsiliepė ne tik skandinaviškos durnasklaidos turiniui, bet ir jos gaminamos produkcijos formai.

Tarybiniais metais masinės žiniasklaidos kokybei buvo keliami itin aukšti reikalavimai, kadangi kiekvienas laikraštis reprezentavo Tarybinę Valstybę ir Liaudies valdžios organus. Už menkiausią pražiopsotą klaidą atsakingas asmuo galėjo išlėkti iš darbo su vilko bilietu. Tai lietė redaktorius, stilistus, korektorius. Paimkite bet kurį "totalitarizmo epochos" leidinį ir pabandykite surasti jame gramatinių klaidų! Net rajoniniai laikraščiai privalėjo demonstruoti tobulą gramatikos pavyzdį savo masiniam skaitytojui, jau nekalbant apie respublikinius ar sąjunginius leidinius.

Jeigu grožinės arba techninės literatūros knygos leidybos metu pasitaikydavo klaidų, tokios knygos gale būtinai pridedamas puslapis su klaidų ištaisymu, nurodant kuriame puslapyje kokia klaida palikta ir kaip turi būti teisingai. Ir visa tai epochoje, kai tekstas buvo renkamas nesinaudojant kompiuteriais ir automatinio rašybos tikrinimo programomis.

Betgi kapitalizme kiekviena pastanga kainuoja pinigus, todėl KIEKVIENAS DARBDAVYS stengiasi sumokėti už darbą kiek galima mažiau, o KIEKVIENAS SAMDINYS bando už tuos pinigus padaryti irgi kiek galima mažiau darbo. Lietuvos skandinaviški Masinio Durninimo Organai - puikiausias tokio "optimizavimo" ir "laisvosios rinkos efektyvumo" pavyzdys: prie turinio presstitučių neišvengiamai prisijungė beraščiai redaktoriai ir analfabetės korektorės.

Lietuviškame internete seniai nuolatiniu pajuokų objektu yra tapę DELFI antraštės su gramatinėmis klaidomis ir tekstai su prasmę pametančiais sakiniais, tačiau šiandien DELFInariumo amebos pranoko pačios save - trumpame, vos vienuolikos sakinių spaudos pranešime jos paliko NET 4 GRUBIAS KLAIDAS:

DELFI daro gramatines klaidas

Būtent, paliko, o ne padarė, kadangi pranešimą DELFInariumas nusipirko iš kitos skandinaviškos durnasklaidos agentūros BNS - "Baltik niūs serviz"... Nusipirko su visomis keturiomis klaidomis, kurias patys išplatino toliau. Kaip sakant, tegu šūdas liejasi laisvai.

Nežinau, kaip jums, tačiau man jau seniai visas skandinaviškai-litchujiškas oficiozo panoptikumas: DELFInariumas, 15 šūdučių, Lietuvos litras, TV trioškė, Laisvas ir nepadležnas kanalja ir garbačiauskaitinis LRT asocijuojasi su kuo tik nori - kanalizacija, kloaka, bordeliu, žemos socialinės atsakomybės moterimis, durnynu ir pan., bet tik ne su žiniasklaida. Jiems netgi netinka garbingas propagandonų titulas, nes tai, kaip jie pateikia savo užsakovų propagandą, blaiviai mąstančių žmonių akyse tampa pačia geriausia propagandos antireklama...

Bėda yra kita, Lietuvos žmonės informacinėje srityje neturi jokios pilnavertės alternatyvos. Tai yra, visi informacijos platintojai, kurie nepriklauso Skandinavijos judo-oligarchatui - tai arba laisvalaikiu savo blogus rašantys autoriai, arba "vieno redaktoriaus" leidiniai, kurie tiesiog yra tokie patys blogai, tik spausdintiniame pavidale.

Ir, savaime suprantama, tokia "savadarbė" publicistika negali aprėpti pakankamai plataus temų rato, kad pritrauktų ir išlaikytų masinės auditorijos dėmesį; taip pat negali pakelti kokybės (turinio, stilistikos, vizualinio apipavidalinimo aspektais) iki tokio lygio, kad skaitytojas pajustų akivaizdų KOKYBĖS skirtumą tarp LIAUDIES ŽINIASKLAIDOS ir OFICIOZO DURNALISTIKOS. O pajutęs, tiesiog atsisakytų pastarosios, kaip atsisakoma surogato.

Žmonės daro kitaip - jie apskritai atsisako vartoti Masinių Durninimo Organų sklaidžiamus INFOnuodus. Delfi.lt jau daugiau kaip mėnesį nebėra populiariausias "lietuviškas tinklapis" - nuo šių metų liepos 19-os dienos Lietuvos interneto lankytojai dažniau už Delfi.lt skaito naujienų turinio agregatorių KasVyksta.lt. Tinklapį, kuris aplamai NEGENERUOJA originalaus turinio, o tik bukai perpublikuoja kitur skelbtas naujienas ir renginių anonsus!

Jau nekalbant apie likusius aukščiau minėtus durnalizmo platintojus, kurių lankomumas sklandžiai ir nuosekliai, trumpam stabteldamas, smunka vis žemyn, užleisdamas vietą ... rusiškiems socialiniams tinklams, skelbimų portalams, klientų aptarnavimo sistemoms ir pornografijai.

Iš vienos pusės - tai yra labai gerai, nes rodo, kad mažėja žmonių, kurių galvos yra prikimštos pancerovinės-saldžiūninės-garbačiauskaitinės infodvėselienos. Iš kitos pusės, žmonės atsisakydami "naujienų" pavidalu pateikiamo infošlako, vietoj jo ima vartoti besisukantį socialiniuose tinkluose vizualinį-verbalinį kaleidoskopą, sudurstytą iš atsitiktinių vaizdelių, bajeriukų, klipukų ir gifukų.

Ar jie nuo to tampa protingesni? Ne. Ar jie gali priimti racionalesnius sprendimus savo gyvenime? Ne. Ar jie sužino kažką, turinčio prasmę ir galinčio daryti įtaką jų gyvenimui? Irgi ne.

Tiesiog vietoj laiką beprasmiškai ryjančio delfistinio-skandinaviško INFOšūdo, jie kramto lygiai taip pat beprasmiškai laiką ryjančią INFOvatą. Tai tas pats, kas pakeisti XXXL dydžio amerikoniško šūdmaisčio hamburgerius į XXXL porcijas cukraus vatos. Žalos sveikatai santykinai mažiau, bet realios naudos - nulis.

Vienintelis, žmonėms asmeniškai ir visai visuomenei apskritai, naudingas variantas - gauti tokią informaciją, kuri kaip galima objektyviau pristatytų situaciją, vykstančius procesus, priežastis, pasekmes ir galimus problemų sprendimų būdus.

Tai yra, vienintelė prasminga ir visuomenei naudinga ŽINIASKLAIDOS funkcija - mokyti žmones SUPRASTI, MĄSTYTI ir PRIIMTI SPRENDIMUS.

Ar tokią informaciją gali paruošti tik dėl pinigų dirbantys bestuburiai (nes būtent tokie reikalingi šeimininkui) samdiniai? Ne, jie to negali ne tik dėl šeimininko vykdomos MASINIO DURNINIMO per Masinius Durninimo Organus politikos, bet ir dėl to, kad patys yra neįgalūs dirbti su informacija. Aukščiausias jiems pasiekiamas "intelektualinis žygdarbis" - tai užsakomojo straipsnio pavidalu apiforminti jiems DUODAMĄ informaciją, kaip kad durnalistui Pancerovui buvo duodami VSD "fliašiukai" su "priešų sąrašu". Arba ką nors apdergti, kaip kad pedofilų klano užsakymu presstitutė Kuznecovaitė pradžioj įsitrynė į Kedžių šeimą, o paskui rašinėjo apie juos savo užsakomuosius paskvilius.

Viskas. Nieko daugiau jie nesugeba, nes protingas, mąstantis ir save gerbianti žmogus niekada nesutiks "dirbti" kurva. Todėl vienintelis variantas, kad šioje save 100-ui metų įslaptinusių KGBistų, ekskomuniaginių kolaborantų ir globalios finansų mafijos valdomame Dievo apleistame užkampyje atsirastų bent kažkas panašaus į ŽINIASKLAIDĄ - patiems ją susikurti.

Kaip tą padaryti ir kokios prielaidos tam reikalingos - jau seniai aprašyta straipsnyje "Šiandien kiekvienas ne tik gali, bet ir privalo tapti žurnalistu!" Prašau imti ir naudotis. Žinoma, jeigu jums atsibodo kramtyti Skandinavijos judo-oligarchato jovalą, nes

SKĘSTANČIŲJŲ GELBĖJIMAS - VISŲ PIRMA, PAČIŲ SKĘSTANČIŲJŲ REIKALAS!

Skaitykite ir rašykite savo straipsnius į vis dar neužblokuotą LDieną.lt!